Spøttrup kommunes scrapbøger

Indholdsfortegnelse - Søgebar med F3 eller kikkert

Emne

År

Mappe nr.

Håsum Skole

1970

1

Hvidbjerg By

1970

1

Børnehaveklasser, Rødding og Lem

1970

1

Balling og Lem Skoler

1970

1

Privar dagpleje

1970

1

Spøttrup Hallen

1970

1

Spøttrup filmen

1970

1

Rødding Skole

1970

1

Skattekort ændringer

1970

1

Privart dagpleje

1970

1

Balling Alderdomshjem

1971

1

Balling rensningsanlæg

1971

1

Oddense uden bus

1971

1

Spøttrup Byvåben

1971

1

Flyveplads i Rettrup

1971

1

Lejrskole

1971

1

Rensningsanlæg

1971

1

Arkivet

1971

1

Børnehaver i Spøttrup

1971

1

Skoleudbygning

1971

1

Budgetoverskridelse

1971

1

Løn til udvalgsformænd

1971

1

Indkomststigning 20 %

1971

1

Ktitik af forsamlingshusleje

1971

1

Slukningsoverenskomst

1971

1

Billetkøbsordning for unge

1971

1

Udvalg for børnehaver

1971

1

Beboermøde

1971

1

Ligningsmøder

1971

1

A- Skat af sociale ydelser

1971

1

Udstykning i Rødding og Balling

1971

1

Udbygmimg af skoleformer

1971

1

Investering for 2,2 mill.

1971

1

15 % stigning i privatforbrug

1971

1

Balling fritidsklub

1971

1

Renovationsordning i Spøttrup

1971

1

Flyvepladsplaner

1971

1

Oddense bus fra Vinderup ?

1971

1

Affaldskurve i sommerhusområder

1971

1

Småbørnsfritidsklub i Balling

1971

1

Kommunalfolk i lære

1971

1

Selvangivelser

1971

1

375 færre indbyggere på 5 år

1971

1

Ny lokaler ved Rødding skole

1971

1

Flyveplads igen

1971

1

Turistarbejde på Skiveegnen

1971

1

Børnehave i Rødding

1971

1

turistpropaganda

1971

1

Krav om sivebrønde

1971

1

største indbruds - weekend

1971

1

Børnehaveklasser

1971

1

Håsum Skole

1971

1

Børnehave Rødding

1971

1

Lem Skole

1971

1

Oddense Busrute

1971

1

Flyveplads

1971

1

Børnehave i Balling

1971

1

Toiletbygning ved Vadum

1971

1

Håsum Skole

1971

1

investering i 1971-72

1971

1

Vandværk i Vadum

1971

1

Vurderingsmænd

1971

1

Grundpris i Spøttrup

1971

1

Børnehaveklasser i Balling og Lihme

1971

1

Skemaer om olietanke

1971

1

Pædagogisk studiecenter ?

1971

1

Balling Skole

1971

1

Fælles skolepsykologordning

1971

1

selvangivelser rettes

1971

1

Vejledning til erhvervsfolk

1971

1

Børnehaver i Spøttrup

1971

1

Gratis film for ældre

1971

1

Håsum skole

1971

1

Fritidshus i Spøttrup

1971

2

Børnehaveklasse i Ramsing

1971

2

700 forgæves til møde i Spøttrup Hallen

1971

2

2 lærerboliger solgt

1971

2

private veje

1971

2

Vurderingsmænd i Spøttrup

1971

2

Overbygninger i Spøttup

1971

2

Læreransættelser

1971

2

Lem Centralskole

1971

2

900 til beboermøde i Hallen

1971

2

Ramsing forsamlingshus

1971

2

Flyveplads

1971

2

Børnehave i Rødding

1971

2

Håsum skole til "Bustrup"

1971

2

Børnehaveklasser i Oddense og Hvidbjerg

1971

2

Barak ved Ramsing Skole

1971

2

Skolepatruljefest i Soøttrup Hallen

1971

2

10 klasse i Spøttrup

1971

2

Fælles turistkontor

1971

2

Industriareal i Rødding

1971

2

Ramsing central automatiseret

1971

2

Skoleudbygning i Ramsing

1971

2

Børnedaghjem

1971

2

Blomsterløgpark

1971

2

Kommunesammenlægning

1971

2

Telefonbokse i Balling og Rødding

1971

2

Spøttrup historiske samling

1971

2

Spøttrup Lokalhistoriske arkiv

1971

2

Cykle og gangsti på baneareal

1971

2

Havn ved Ålbæk ?

1971

2

Håsum skole sølges

1971

2

Spiritusbevilling til Kjærgårdsholm Kro

1971

2

Læreransættelser

1971

2

en eller 2 børnehaver i Spøttrup ?

1971

2

Ramsing Skole

1971

2

Udstykningsplaner for Ålbæk

1971

2

Ålbæk mølle soglt til Spøttrup Kommune

1971

2

50 td. Land i Vadum

1971

2

Befolkningsudvikling i Skive

1971

2

Balling børn fjerner sten

1971

2

Ældre udflugt for Lem Vejby

1971

2

Sommerhusområde, brandfælde

1971

3

læreransættelser

1971

3

tandpleje

1971

3

små skoler bevares

1971

3

telefonbolse i Spøttrup

1971

3

skolen i Balling

1971

3

Ålbæk mølle

1971

3

Trafikproblemer i Lihme

1971

3

Gæld i kommunerne

1971

3

Afslutning i Lem og Lihme skoler

1971

3

realeksamen fra Rødding

1971

3

pensionistudflugt

1971

3

Restance på kildeskatten

1971

3

Flyveplads

1971

3

Rensningsanlæg

1971

3

Rødding Skole

1971

3

Kommunalkursus på Mors

1971

3

Udstykning

1971

3

Ingen lærermangel

1971

3

Ramsing Skole

1971

3

Gård i Rødding udstykkes

1971

3

Støtte til løgparken

1971

3

Børnehaveklasser

1971

3

Længere åbningstid

1971

3

Boligselskab i Spøttrup Kommune

1971

3

Grønne områder

1971

3

restskatter

1971

3

0 kroner for nedrivning af hus

1971

3

Boligselskab i Spøttrup Kommune

1971

3

Feriecenter i Ålbæk

1971

3

Børnehaveklasser

1971

3

Industriareal i Rødding

1971

3

Børnehave i Lem og Balling

1971

3

Lægehus i Spøttrup

1971

3

Løgparken lukker

1971

3

Sommerhuse ved Knud Strand

1971

3

Industrihus i Balling

1971

3

60 svenske skoleelever i Balling

1971

3

Lem Skole

1971

3

Rødding Børnehave

1971

3

Industrigrunde i Rødding

1971

3

Balling Industrigård

1971

3

Spøttrup Central automatiseret

1971

3

Løgparken udlægges som almindeligm park

1971

3

Ramsing Skole

1971

3

Spøttrup Hallen

1971

3

Ramsing Sparekasse

1971

3

Historisk Center i Brøndum

1971

3

Byggegrunde i Lem

1971

3

Beskatningspråcent i Spøttrup

1971

4

Industrijord i Balling

1971

4

Hvidbjerg lærer

1971

4

Ingen ændring af kommunale struktur

1971

4

Omsorgsarbejde

1971

4

Balling Skole

1971

4

Søren Dath død

1971

4

Ramsing og Håsum skoler

1971

4

Egnsmusæet i Brøndum

1971

4

Børnehave i Lem

1971

4

Skolepsykolog

1971

4

Spøttrup Hallen

1971

4

Ramsing Skole

1971

4

Fritidsklubber i Balling

1971

4

Boligbyggeri

1971

4

Rødding Sparekasse bygger nyt

1971

4

Privat dagpleje

1971

4

Salg af lærerbolig

1971

4

Kommunegaranti til Spøttruphallen

1971

4

Statens Husdyrbrugsforsøg

1971

4

Cyklestier ved Sallingsundbroen

1971

4

Balling Skole

1971

4

Egnsmusæet i Brøndum

1971

4

Borgelige vielser

1972

4

Omsorgsarbejde i Rødding

1972

4

600 nye sommerhusgrunde i Salling

1972

4

Feriecenter i Ålbæk

1972

4

Campingplads ve Ålbæk

1972

4

Kystsikringsarbejder

1972

4

Statenshusdyrbrugsforsøg

1972

4

Lem Industrihus

1972

4

Børnehavebyggeri i Lem

1972

4

Udstillinger på Spøttrup

1972

4

Boligområder i Spøttrup

1972

4

Balling Børnehave

1972

5

TV fra Lem

1972

5

Beskæftigelsesarbejde

1972

5

Industriområder

1972

5

Oddense udflytningsmål

1972

5

Balling Skole

1972

5

Børnehave i Balling

1972

5

Turistkampagne

1972

5

Rensningsanlæg i Ramsing

1972

5

Oddense Vejen

1972

5

Oddense Otting Borgerforening

1972

5

Rødding å forurenet

1972

5

Kommunen køber Gyldendal teglværk

1972

5

Grundsalg i Spøttrup

1972

5

Ålbæk Mølle

1972

5

Restaurering af Spøttrup

1972

5

Balling Skole

1972

5

Offentlighed i Kommunen

1972

5

Campingplads ved Ålbæk

1972

5

Boliggrunde i Spøttrup

1972

5

Realklasse i Rødding

1972

5

Vejregulering i Ramsing

1972

5

Hovedlandecej fra Kjærgårdsholm til Oddense

1972

5

Lihme Skole

1972

5

Realister ved Balling og Lem skoler

1972

5

Rødding pensionister

1972

5

Skoleinspektør inhabil

1972

5

Skive - Balling landevejen

1972

5

Tlladelser til byggeri

1972

5

Balling Industrihus

1972

6

Ålbæk Mølle campingplads

1972

6

Sundhedspleje i Spøttrup Kommune

1972

6

Balling Skole

1972

6

Balling Børnehave

1972

6

Kældre under vand

1972

6

Gyldendal Teglværk

1972

6

Leder til egnsmusæum

1972

6

lærere i Spøttrup

1972

6

Gyldendal Teglværk

1972

6

Skole og kulturudvalsudg.

1972

6

Musikskole i TV

1972

6

Fælles Losseplads

1972

6

Vinterferie i skolerne

1972

6

Balling Skole

1972

6

Balling Industrihus

1972

6

Plastindustri i Balling

1972

6

Gyldendal Teglværk

1972

6

Grundsalg i Oddense

1972

6

Lem Børmehave

1972

6

Rettrup

1972

6

Gyldendal

1972

6

Spøttrup Hallen

1972

6

Byggeri i Hvidbjerg

1972

6

EF afstemning 65 % ja på Skiveegnen

1972

6

Arbejdsplads til 40 kvinder i Balling

1972

6

Campingplads i Ålbæk

1972

6

Rødding og Lem skoler

1972

6

Rensningsanlæg i Lihme

1972

6

Egnsmusæet i Brøndum

1972

6

Oddense byzone udvides med 180 grunde

1972

6

Amtsvejen gennem Balling

1972

6

Gyldendal

1972

6

Grusning steget 25 %

1972

6

Jordkøb i Balling for 770.000

1972

6

Damedico, Balling

1972

6

Snerydning

1972

6

Scan-Dispocible, Balling

1972

7

Balling Børnehave

1972

7

Lihme Fritidsklub

1972

7

Fælles Losseplads i Salling

1972

7

Balling Vandforsyning

1972

7

Klage over fortove i Rødding

1972

7

Sikker skolevej

1972

7

Gyldendal

1972

7

Familievejleder

1972

7

Kommunevåben

1972

7

Rettrup

1972

7

Kommunal husbondsafløsning

1972

7

5 sommerhuse i Ålbæk fjernes

1972

7

Oddense Friluftsbad

1972

7

Flere borgere til Skiveegnen

1972

7

Lem Renseanlæg

1972

7

Spøttrup forsøgskommune

1972

7

færre elever

1972

7

Balling Børnehave

1972

7

Musikskole i TV

1972

7

Rødding fortove

1972

7

Kloak i Oddense

1972

7

Bus til skolebørn

1972

7

P. plads ved Vadum

1972

7

Marina ved Gyldendal

1972

7

Egnsmusæet i Brøndum

1972

7

Balling industrihus

1972

7

Gyldendal

1973

7

Balling Industrigård

1973

7

Sommerhuse ved Ålbæk

1973

7

P. plads ved Vadum

1973

7

Poul Bjerre , Krejbjerg

1973

7

Skovsvineri i Hvidbjerg

1973

7

Renseanlæg i Hvidbjerg

1973

7

Friareal i Ramsing

1973

7

Lærerbolig

1973

7

Friareal i Ramsing

1973

7

Balling industrigård

1973

7

Husbondsafløser

1973

7

Planlægning Spøttrup

1973

8

Kvinder til industrimøde

1973

8

Vejforlægning Oddense

1973

8

Beskæftigelse, Balling

1973

8

Isstadion

1973

8

Dispensation for sommerhus

1973

8

Spøttrups fremtid

1973

8

Sommerhus i Ålbæk

1973

8

Udstykning i Hvidbjerg

1973

8

Pendlere fra Skive til Balling

1973

8

sygeafløser

1973

8

Ejendom i Sdr. Lem

1973

8

Bom ved Vadum Strand

1973

8

Laurids Larsen trækker sig

1973

8

Friområde i Ramsing

1973

8

Rensningsanlæg i Lihme

1973

8

Vejnavne

1973

8

Skolebal i Balling

1973

8

Alle må sælge grunde

1973

8

Grunde i Oddense

1973

8

Radikale

1973

8

Balling Børnehave

1973

8

Husmandsafløser

1973

8

grønt område i Ramsing

1973

8

Byzoner

1973

8

Egnsmusæet i Brøndum

1973

8

udstykning i Hvidbjerg

1973

8

Skolesag i Lihme

1973

8

Skolekonflikt

1973

8

Ballingfabrik fyrer

1973

8

Legeplads i Lem

1973

8

Ålbæk Camping

1973

8

tjenesyemandsforlig

1973

8

tilskud til Skiveegnen

1973

8

Investeringer i Spøttrup

1973

8

Tyvebesøg i påsken

1973

8

Vejsag ved sommerhus i Lihme

1973

8

Legeplads i Lem

1973

8

Leder i Balling Børnehave

1973

8

Borgerforening i Brøndum - Hvidbjerg

1973

8

Fabrik i Balling

1973

8

Ejendom i Sdr. Lem nedrives

1973

8

Byggegrunde i Lem

1973

8

Grøn By i Spøttrup Kommune

1973

8

6 byzoner i Spøttrup

1973

8

Dispositionsplan for Ramsing og Oddense skoler

1973

8

Salg af byggegrunde

1973

8

Ingen svømmeundervisning i Durup

1973

8

TV udsendelse om Spøttrup

1973

8

vandmangel i Oddense

1973

8

gårdhuse i Spøttrup

1973

8

Privat dagpleje

1973

8

udvekslingsby

1973

8

Ingen interesse for fælles losseplads

1973

8

Forældre til skoleidrætsstævne

1973

8

Fælles turistfor

1973

8

TV udsendelse om Spøttrup

1973

8

Spøttrup Stævne

1973

9

Kørselskontor

1973

9

Administrationspersonale

1973

9

Børnehaven Balling

1973

9

Forurening Salling Grønt

1973

9

Realeksamen i Rødding

1973

9

Kommunestørrelse

1973

9

Økonomiske Forhold

1973

9

Automatisk udringning

1973

9

Oddense vandforsyning

1973

9

Spøttrups venner

1973

9

Eksamen i Balling

1973

9

Realister i Lem Skole

1973

9

17 8 klasse elever i Lihme

1973

9

Turistsamarbejde

1973

9

Landbrugstælling

1973

9

Balling Børnehave

1973

9

Vejnavne i Spøttrup Kommune

1973

9

Gyldendal Feriecenter

1973

9

Spøttrup restaureres

1973

9

Busforbindelse til Oddense

1973

9

Redningsbåd til Falck

1973

9

Kun 1 pensionist  får lån i ejendom

1973

9

Husbondsafløser

1973

9

Havn ved Gyldendal

1973

9

Balling Børnehave

1973

9

Ny læge i Rødding

1973

9

Egnsmusæet i Oddense

1973

9

TV Udsendelse fra Spøttrup

1973

9

Billige teaterbilletter

1973

9

Tyverialarm i Kommunekontoret

1973

9

Balling Børnehave

1973

9

Gyldendal Havn

1973

9

34 grunde udstykket i Rødding

1973

9

Forældre laver legeplads i Lihme

1973

9

Sommerhus i Ålbæk fjernes

1973

9

Grundsalg i Spøttrup

1973

9

Skolemælk

1973

9

Røddingvej istandsættes

1973

9

Slukningsmateriel

1973

10

Vandværk i Rettrup

1973

10

Skiveegnens vurdering

1973

10

Byggeri i Oddense

1973

10

Salling "et Uland"

1973

10

Syv skoler i Spøttrup bibeholdes

1973

10

Legeplads iLihme

1973

10

Ingen holdeplads til hyrebiler i Spøttrup

1973

10

Lokalråd i Skive Politikreds

1973

10

Kloakbidrag

1973

10

Nedsat sskatteprocent

1973

10

Byggebestemmelser

1973

10

Artikelserie af Poul Bjerre

1973

10

Udstykning i Oddense

1973

10

bevar skolerne i de små byer

1973

10

Vej i tidligere grusgrav i Brøndum

1973

10

Spøttrups Venner

1973

10

ikke legeplads i Ramsing

1973

10

Byggesituationen i Viborg Amt

1973

10

20 lejligheder i Rødding

1973

10

Salling Grønt - Sagen

1973

10

Planlægning i Spøttrup

1973

10

Venskabsby

1973

10

Grundsalg i Spøttrup Kommune

1973

10

Byggegrunde , Lihme og Balling

1973

10

Fritidsklub i Lihme

1973

10

Vejforlægning ved Rødding

1973

10

Familievejleder  i spøttrup

1973

10

Spøttrup i TV

1973

10

Byggegrunde i Spøttrup

1973

10

TV  i Spøttrup Ib Svenningsen

1973

10

Skoler i Ramsing og Oddense

1973

10

Kystsikring ved Hostrup og Vadum

1973

10

Renseanlæg  Rødding og Lihme

1973

10

Fodboldbane i Rettrup

1973

10

Skolefest i Lihme

1973

10

Søndagskørsel

1973

10

117 fik kørselstilladelse

1973

10

snefygning i Vestsalling

1973

10

Statsvej ændres til amtsvej

1973

10

Hvidbjerg Borgere

1973

10

Gyldendal Teglværk

1973

10

Venskabskommune

1973

10

Kystsikring

1973

11

Lokalhistorisk Arkiv

1973

11

Stormskader i Vestsalling

1973

11

TV fra landsbyer

1973

11

Gadelys i Krejbjerg

1973

11

Søndagskørsel

1973

11

Nedgang i elevtal

1973

11

Kommunen sparer på varmen

1973

11

Brøndum Egnsmusæum

1973

11

Oddense Vandværk

1973

11

Ny vejnavne

1973

11

Skoler i Spøttrup bevares

1973

11

byudvikling

1973

11

Fælles losseplads

1973

11

Byggemodning i Spøttrup

1973

11

Farligt Kryds i Ramsing

1973

11

Marksten til kystsikring

1973

11

Affald

1974

11

Landsby - Undersøgelse

1974

11

Sommerhuse ved Ålbæk

1974

11

Turistsamarbejde

1974

11

Syv medlemmer ud af kommunalbestyrelsen

1974

11

Kystsikriing ved Vadum

1974

11

Dagplejemødre

1974

11

Afgift for el

1974

11

Gadebelysningen i Lem

1974

11

Den Grønne By

1974

11

Tavshed om feriecenter

1974

11

Forslag om Spøttrup til Årets By 1974

1974

11

Spøttrup Kommune frikendt

1974

11

Taxa Kørsel

1974

11

Trikotagefabrik i Lem afskediger

1974

11

Bil nr. 25 i Næstild

1974

11

Gadebelysningen

1974

11

Varmt brusebad i skolerne

1974

11

Gratis husnumre

1974

11

Spøttrup udst. 500 grunde siden 1970

1974

11

Bedre trivsel

1974

12

Krejbjerg beboere

1974

12

Lem har vokseværk

1974

12

Else Krogsgård i Kommunalbest.

1974

12

betaling for Kloak

1974

12

Brand i Lihme Skole

1974

12

Slagter Høgh Balling, sommerhus

1974

12

Skole i Oddense og Ramsing

1974

12

Sundhedspleje i Spøttrup Kommune

1974

12

Køber rendegraver for snerydningspenge

1974

12

Sommerhus ved Ålbæk

1974

12

Spøttrup foregangskommune

1974

12

Sv. Å Eriksen fortsat borgmester

1974

12

Byplan i Balling

1974

12

Hal i Ramsing ?

1974

12

Venskabsby

1974

12

Billedudstilling

1974

12

Byggemodning Lem og Lihme

1974

12

Mesterskab i Oddense

1974

12

Skoler

1974

12

Skolenævn

1974

12

Sommerhus v Knud Strand

1974

12

Sportsplads i Rødding

1974

12

8udstykning i Balling

1974

12

Undervisningsnævn

1974

12

Skolelæge

1974

12

Gave til Balling Plejehjem

1974

12

Ny præstebolig i Lem

1974

12

Fælles Losseplads

1974

12

Kørsel i kommunen  (Snerydning)

1974

12

Sociale Boliger i Rødding

1974

12

Erhvervsaktiviteter

1974

12

Kritik af Ålbæk Butik

1974

12

Oddense Præstegård

1974

12

Gyldendal Havn

1974

12

Hvidbjerg idrætsplads

1974

12

Gyldendal teglværk

1974

13

Nye Vejskilte

1974

13

Skolemælk

1974

13

Håsum Præstegård

1974

13

Vej ved Bustrup

1974

13

Gyldendal Havn

1974

13

Borgmester Sv. Å Eriksen

1974

13

Amtsplejehjem i Jebjerg

1974

13

Rødding Børnehave

1974

13

Rødding Industriområde

1974

13

Gæster i Spøttrup

1974

13

Fritidshuse

1974

13

Præstebolig i Lem

1974

13

Gave fra venskabsby

1974

13

Børnehaveklasser

1974

13

Renseanlæg i Lem

1974

13

Gyldendal freiecenter

1974

13

Oddense Svømmehal

1974

13

Gyldendal

1974

13

Socialt boligbyggeri i Rødding

1974

13

Veje udenom Balling

1974

13

Balling Hallen

1974

13

Gårdhuse i Rødding

1974

14

Sallings Vejplan

1974

14

Skoler i Opddense og Ramsing

1974

14

Socialt boligbyggeri i Rødding

1974

14

Haller i Spøttrup

1974

14

Alderdomshjemsleder

1974

14

Gårdhuse i Rødding

1974

14

Balling Rødding Vejen

1974

14

Gyldendal Teglværk

1974

14

Børnehaveklasser

1975

14

Kystsikring

1975

14

Rødding Børnehave

1975

14

Ny leder af plejehjem i Rødding

1975

14

Fælles Losseplads

1975

14

Banedæmning anvendes til kystsikring

1975

14

pensionistboliger

1975

14

Andels- Ideen i Krejbjerg

1975

14

Butikscentre ?

1975

14

Hvidbjerg skole

1975

14

Gyldendal

1975

14

Skolepsykologer

1975

14

Krejbjerg Andelsby

1975

15

Losseplads

1975

15

Håsum Rettrup Forsamlingshuse

1975

15

Knallertbane

1975

15

Oddense Friluftsbad

1975

15

Lem Samlingshus

1975

15

Ballinghal

1975

15

Balling - Rødding Vejen

1975

15

Rensnibgsanlæg i Rødding

1975

15

Svømning er dyrt for kommunerne

1975

15

Plejeboliger

1975

15

Gave til "Borgen"

1975

15

Ældreboliger i Ramsing

1975

15

Spøttrup Skoleudbygning

1975

15

Brandsikring

1975

15

Viborg Amt overtager Bustrup

1975

15

Udstykning i Spøttrup

1975

15

Rødding Alderdomshjem

1975

15

Vej ved Hvidbjerg Skole

1975

15

Balling Hallen

1975

15

Vejforlægninger

1975

16

leder Balling Aldersomshjem

1975

16

Centralt vandværk

1975

16

Skoleidrætsstævne

1975

16

Mindesten for Bertel Dahlgård

1975

16

Udbygning af alderdomshjem

1975

16

Venskabsby Sävsjø

1975

16

havevanding

1975

16

Alderdomshjem 

1975

16

Balling Vandværk

1975

16

Indvielsen af mindesten for Bertel Dahlgård

1975

16

Knallertbane

1975

16

Træningshaller ved skolerne

1975

16

Alderdomshjem Oddense og Lem

1975

16

Rødding Skole

1975

16

Hvidbjerg

1975

16

Håsum Forsamlingshus

1975

16

Sommerhuse

1975

16

Udbygning af Lem Alderdomshjem

1975

16

Viborg amts vejplaber

1975

16

Rettrup Forsamlingshus

1975

16

Skolelæge

1975

17

Spøttrup Forsamlingshuse

1975

17

Gyldendal teglværk

1975

17

Byplan i Rødding

1975

17

Hvidbjerg - Kjærgårdholm-vejen

1975

17

Kvindelig skolelæge

1975

17

Vendal Sommerhusområde

1975

17

Friareal lanfs vestsallings kyst

1975

17

Rejsegilde i Rødding

1975

17

Skole-atletikstævne i Spøttrup

1975

17

Vejkryds i Lem

1975

17

Teglværksskorstenen ved Gyldendal fjernes

1975

17

Legestue i Rødding

1975

17

Bustrup igen

1975

17

Vejkrydset i Lem

1975

17

Folkepark planer i Ramsing

1975

17

Syklesti på den tidligere Vestsallingbane

1975

17

Lem Alderdomshjem

1975

17

Skoleudvidelse i Ramsing

1975

17

Rødding Alderdomshjem

1975

17

Kloakering i Rødding

1975

17

Bustrup igen

1975

17

Kaos i glat føre ved Bustrup

1975

18

Olieboring i Rødding

1975

18

Rødding - Balling Vejen

1975

18

Kædehusene i Rødding

1975

18

Balling Hallen

1975

18

Rødding Alderdomshjem

1975

18

Rødding - Balling Vejen

1975

18

Skoleoverbygninger

1975

18

Parcelhusgrunde i Balling

1975

18

Balling utilfredshed

1976

18

Afslag på spiritusbev. I Lem

1976

18

Kryds i Kjærgårdsholm

1976

18

Lime skoles ældste til Rødding

1976

18

Bustrup igen

1976

18

Kryds i Kjærgårdholm

1976

18

Skoleudbygning

1976

18

Gyldendal

1976

18

Utilfredshed i Balling

1976

18

Spøttrup Kommunekontor for lille

1976

18

Pensionistboliger i Rødding

1976

18

Stormskader i Vestsalling

1976

18

Olieboring i Rødding

1976

18

Ålbæk Plejehjem

1976

18

Rettrup Forsamlingshus

1976

18

Gyldendal Havn

1976

19

Aldersomshjem

1976

19

Ramsing og Oddens skoler

1976

19

Kystsikring

1976

19

Bustrup igen

1976

19

Olieboring i Rødding

1976

19

Lossepladssagen afgjort

1976

19

Vejnettet i Salling

1976

19

Egnsmusæet i Brøndum

1976

19

Oddense svømmebad

1976

19

Biblioteker

1976

19

Lem Alderdomshjem

1976

19

Bustrup igen

1976

19

Byggemodning i Lihme og Balling

1976

19

Tækkemand på Spøttrup

1976

19

Lystbådehavn i Gyldendal

1976

19

Balling Forsamlingshus

1976

19

Ålbæk frugtlager

1976

19

Vandværker i Spøttrup

1976

19

Lystbådehavn i Gyldendal

1976

19

Minihal i Oddense

1976

19

Badevandet

1976

19

Forbud mod kommunale julefrokoster

1976

19

Ballingvejens linjeføring

1976

19

Rødding Friskole

1976

19

Køber gård i Lem til boligömråde

1976

19

Hvidbjerg

1976

19

Røde Kors

1976

20

Heltidssundhedesplejerske

1976

20

Svenske familier på besøg

1976

20

Omfartsvej

1976

20

Losseplads igen

1976

20

Bustrup igen

1976

20

Nedriver hus i Lem

1976

20

Ålbæk Frugtlager

1976

20

Oddense skole og friluftsbad

1976

20

Rygeforbud ved kommunalrådsmøder

1976

20

Bustrup igen

1976

20

Hvidbjerg Skole

1976

20

Lem Alderdomshjem

1976

20

Rødding - Skivevejen

1976

20

Lihme og Rødding Skoler

1976

20

Lem centralskole

1976

20

Gyldendal havn

1976

20

Ramsing skole

1976

20

Bustrup igen

1976

20

Jordkøb i Balling

1976

20

Tilsynsførende for hjemmehjælp

1976

20

Lem Plejehjem

1976

20

Ødelagt boring i Rødding

1976

20

Bustrup igen

1976

21

Rødding Slivevejen

1976

21

Rækkehuse i Ramsing

1976

21

Håsum Kirke

1976

21

Bustrup igen

1976

21

Stadion i Rettrup

1976

21

Kalkmalerier i Spøttrup

1976

21

Idrætsfolk fra Sävsjø

1976

21

Ålbæk Frugtlager

1976

21

Tvivl om vigepligt i Lihme

1976

21

Spøttrup Socialvæsen + 31 %

1976

21

ny skolelov

1976

21

Drift af forsamlingshuse

1976

21

Balling Forsamlingshus

1976

21

Bustrup igen

1976

21

Spøttrup knallertklup

1976

21

Tvind Skolerne og Bustrup

1976

21

Dagpleje i Hvidbjerg

1976

21

Skolelæge

1976

21

Spøttrups kæmner slutter

1976

21

Søren Thomsen udvider

1976

21

Skolebyggeri i Ramsing

1976

21

Småbørnstandpleje

1976

21

Bustrup igen

1976

21

Lossepladsen

1976

21

Krejbjerg

1976

21

Lem Samlingshus

1976

21

Bustrup solgt til Tvind

1976

21

Tilskud til forsamlingshuse

1976

21

ikke tilskud til Oddense svømmebad

1976

21

ikke store opvisningshaller

1976

21

Forsamlingshuse i Spøttrup tilbydes borgerne

1976

21

ikke småbørnstandpleje

1976

21

Kædehuse

1976

22

Djævel i Bustrup

1976

22

Skoleelever på udveksling

1976

22

Lem Samlingshus

1976

22

pædagogmedhjælpere

1976

22

Samlingssted for sloleelever fra Lihme

1976

22

Borgerundersøgelse

1976

22

Levnedsmiddelkontrol

1976

22

Beskatningsprocent

1976

22

Rødding Friskole

1976

22

Bustrup

1976

22

Spøttrup Hallen

1976

22

Jord fra Bustrup

1976

22

Oddense friluftsbad

1976

22

Lossepladsen

1976

22

Balling Skole

1976

22

Bustrup

1976

22

Forsamlingshusene

1976

22

Snehegn

1976

22

Lem Aldersomshjem

1976

22

Utilfredshed med Kommunen

1976

22

Udstykning i Oddense

1976

22

Natbevillinger

1976

22

Minihaller

1976

22

Ramsing Skole

1976

22

Borgermøder

1976

22

Balling Skole

1976

22

Kommunal dagpleje

1976

22

Byudvikling i Hvidbjerg

1976

22

Borgermøde i Lem

1976

22

Forsamlingshuse

1976

22

Landevejen gennem Balling

1976

22

Sopioldevand i Hvidbjerg

1976

22

Oddense Skole

1976

22

Ny Kommunaldirektør

1976

22

Diktatur i skolesager ?

1976

22

Sygedagpenge

1976

23

Spøttrup Hallen

1976

23

Oddense Vandværk

1976

23

Postadresse Spøttrup

1976

23

Fremtidige Haller

1976

23

Fri fart gennem Rettrup

1976

23

Hvidbjerg By

1976

23

Balling Skole

1976

23

Rødding - Balling vejen

1976

23

Mejerispildevand i Balling

1976

23

Oddense, børnehavepladser

1976

23

Rækkehuse i Balling

1976

23

Oddense friluftsbad

1976

23

Låsebrønde (til septiktanke)

1976

23

Affaldscontainere

1976

23

Skolelæge

1976

23

Lem Vandværk

1976

23

Snehegn

1977

23

Sundhedsplejersker

1977

23

Balling Børnehave

1977

23

Forsamlingshusene

1977

23

Hvidbjerg Skole

1977

23

Lem Ældrehjem

1977

23

Pensionidt-kædehuse

1977

23

Dyrere Vand

1977

23

Registreringsafdeling

1977

23

Kort over Kommunen

1977

23

Ramsing Skole

1977

23

Plejehjemsbyggeri i Rødding

1977

23

Børnehave og fritidshjem

1977

23

Rødding Forsamlingshus

1977

23

Børnetandlæger

1977

23

Fartbegrænsning i Rettrup

1977

23

Udstykning i Spøttrup

1977

23

Oddense Børnehave

1977

23

Lægepraksis i Oddense ?

1977

24

Oddense Friluftsbad

1977

24

Forsamlingshusene

1977

24

Vejforlægning

1977

24

Egnsmusæet i Brøndum

1977

24

Postnummer i Spøttrup

1977

24

Skoletandklinik ?

1977

24

Cebtralkøkken i Spøttrup

1977

24

Grønt område i Rødding

1977

24

Skoleudbygninger

1977

24

Affaldscontainere i 3 byer

1977

24

Minihal i Balling

1977

24

Rengøringspersonale

1977

24

Rødding Plejehjem

1977

24

Parkanlæg i Rødding

1977

24

Lihme mgl industri

1977

24

Balling protesterer mod postnummer

1977

24

Balling overtager forsamlingshus

1977

24

Lime ændrer parcelhuskvarter til industri

1977

24

Skolepsykologer

1977

24

Plan om kollektiv kørsel

1977

24

Posthuset i Balling

1977

24

Lossepladser

1977

24

Krejbjerg Forsamlingshus

1977

24

Madudbringning

1977

24

Pendionistboliger i Ramnsing

1977

24

Idrætsanlæg i Ramsing

1977

24

Børnehaver i Spøttrup

1977

24

Balling Posthus

1977

24

Postnummer i Spøttrup

1977

24

Oddense friluftsbad

1977

24

Lem alderdomshjem

1977

24

Ålæk campimgplads

1977

24

Oddense skole

1977

24

Forsamlingshusene

1977

24

Balling Skole

1977

24

Anlægsopgaver i Spøttrup

1977

24

ingen tilskud til overb. af Oddense friluftsbad

1977

24

Skoleudbygningsplan

1977

24

Lem Samlingshus

1977

24

Kørestolsbrugere

1977

25

Oddense Badet

1977

25

6 lærere fatstansatte

1977

25

Rødding Plejehjem

1977

25

Skoletandlæger

1977

25

Forskolen i Lihme nedlægges

1977

25

pensionistudflugt

1977

25

Ny vej i Hostrup

1977

25

Hvidbjerg Skole

1977

25

Fartbegrænsning i Rettrup

1977

25

Rødding Skole

1977

25

Balling Skole

1977

25

Kåstrup

1977

25

Oddense friluftsbad

1977

25

Rødding Forsamlingshus

1977

25

Rødding Plejehjem

1977

25

Pensionistkædehuse i Spøttrup

1977

25

Halleje i Spøttrup

1977

25

Ramsing og Oddense Skoler

1977

25

Forsamlingshuse

1977

25

Ålbækcamping

1977

25

Børnehave i Balling

1977

25

Lihme forsamlingshus

1977

25

Rødding og Lihme skoler

1977

25

Eksproprierihg til Ballingvej

1977

25

Forslag om nyt forsamlindshus i Balling

1977

25

Liohme forsamlingshus

1977

25

Børn i Institution

1977

25

Postadresse Balling

1977

25

Vejanlæg

1977

25

Private forsamlingshuse

1977

25

Hjemmesygeplejeordning

1977

25

Socialt byggeri

1977

25

Rødding Plejehjem

1977

25

Skoletandpleje

1977

25

Centralkøkken

1977

25

Postnummer i Spøttrup

1977

25

Lihme Skole

1977

25

Oddense Friluftsbad

1977

25

Amtsvej gennem Hvidbjerg

1977

25

Postadresse

1977

25

Småbørnstandpleje

1977

26

Ældreforsorg og pleje

1977

26

Oddense Friluftsbad

1977

26

Postvæsenet køber Balling Posthus

1977

26

Lihme forskole

1977

26

Rettrup fartgrænse

1977

26

Byggeri ved Hvidbjerg Skole

1977

26

Undervisning i Spøttrup

1977

26

Forsamlingshusene

1977

26

Ramsing Skole

1977

26

Oddense Skole

1977

26

Vandværk i Lem

1977

26

Sociale Boliger

1977

26

Ramsing Skole

1977

26

Balling Plejehjem

1977

26

Oddense Børnehave

1977

26

Centralkøkken

1977

26

Alarmanlæg til ældre

1977

26

Lihme forslole solgt

1977

26

Ålbæk Bageri kræves lukket

1977

26

Jordfordeling ved Rødding Nalling Vejen

1977

26

Børnehave i Oddense

1977

26

Planlægningsarkitekt

1977

26

Restaurering af Borgen

1977

26

Oddense Friluftsbad

1977

26

Postadresse Balling

1977

26

Balling og Lihme forsamlingshuse

1977

26

Ålbæk Bageren

1977

26

Oddense Skole

1977

26

Rødding Forsamlingshus

1977

27

Alarmanlæg til ældre

1977

27

Regionplanmøde

1977

27

Samling af butikker i centre ?

1977

27

Rødding Plejehjem

1977

27

Ramsing byggeri

1977

27

Rødding Forsamlingshus

1977

27

Rødding skole

1977

27

Lem Forsamlingshus

1977

27

Amtsvejen gennem Lem

1977

27

Kystsikring

1977

27

Udbygning ved Spttrups skoler

1977

27

Undgdomsskolen

1977

27

Lem Plejehjem

1977

27

Rødding forsamlingshus

1977

27

Jordkøb i Oddense

1977

27

Balling Plejehjem

1977

27

Lem Vandværk

1977

27

Plejehjem i Rødding

1977

27

Industruhuse

1977

27

Småbørnstandpleje

1977

27

Oddense Børnehave

1977

27

Oddense Badet

1977

27

Brøndum Egnsmusæum

1977

27

Affaldscontainere

1977

27

Ramsing sociale boliger

1977

27

Oddense Friluftsbad

1977

27

Studiegruppe i Hvidbjerg

1977

27

Børnedagpleje

1978

27

Oddense Børnehave

1978

27

Skolerengøring

1978

27

Småbørnstandpleje

1978

27

Lihme Skole

1978

28

Alex Lind spidskandidat

1978

28

Rødding plejehjem

1978

28

Oddense Friluftsbad

1978

28

Ejendomsudvalg nedlægges

1978

28

Borgerliste i Balling

1978

28

Oddense Friluftsbad

1978

28

Ramsing Lihme og Oddense

1978

28

Jordfordeling -Balling- Rødding Vejen

1978

28

Oddense friluftsbad

1978

28

110 tilbud vedr. Røding Plejehjem

1978

28

Samarbejde , Skive Hvidbjerg

1978

28

Parkeringsforbud i Lihme og Rødding

1978

28

Holstebro - Vium Vejen

1978

28

Spidskandidater om valget

1978

28

Kommunale plejehjem

1978

28

Rødding gamle mejeri

1978

28

håndværkergrunde i Lihme og Ramsing

1978

28

Ålbæk Bageren

1978

28

Oddense Borgerforening

1978

28

Vognmæmd i Spøttrup

1978

28

Borgmestervajg

1978

28

Børnehaver i Spøttrup

1978

28

Lodtrækning ved borgmestervalg

1978

29

Sommerhuse ved Knud Strand

1978

29

Kommunen køber Rødding Mejeri

1978

29

Børnedaginstitutioner

1978

29

Billede af Kommunalbestyrelse

1978

29

Ålnæk Bageren

1978

29

Borgmesteren

1978

29

Vintervejr

1978

29

Herman Hermansen Rødding Plejehjem

1978

29

Lem Ålejehjem

1978

29

Sociale Boliger

1978

29

Ingen vinterferie

1978

29

Spøttrup Hallen

1978

29

Store Sten i Rødding

1978

29

Salg af parcelhusgrunde

1978

29

Privat dagpleje

1978

29

Oddense Friluftsbad

1978

29

Gyldendal

1978

29

Hvidbjerg

1978

29

Lem Samlingshus

1978

29

Nyt Sommerhusområde i Vadum

1978

29

Klyngehuse i Ramsing

1978

29

Balling Forsamlingshus

1978

29

Badebroer

1978

29

Små skoler

1978

29

Lem Vandværk

1978

29

trafik ved Hvidbjerg Skole

1978

29

Legeplads i Lem

1978

29

Ålbæk bageren

1978

29

Sportsplads i Rødding

1978

29

Elevudveksling

1978

30

sociale boliger

1978

30

Lihme forsamlingshus

1978

30

Balling - Rødding vejen

1978

30

Parcelhusgrunde i Balling

1978

30

Gyldendal

1978

30

Oddense Friluftsbad

1978

30

Byggeaktivitet

1978

30

Balling Skole

1978

30

Lihme Skole

1978

30

Sommerhuse ved Knud Strand

1978

30

Ålbæk Bageri kræves lukket

1978

30

Hvidbjerg og Gyldendal

1978

30

Lokalplan for Lem

1978

30

Oddense Friluftsbad

1978

30

"Mølposen" fra arkivet

1978

30

Lem Industriselskab

1978

30

Ålbæk Bageren

1978

30

Hvidbjerg

1978

30

Oddense Børnehave

1978

30

Stop for feriehoteller

1978

30

Ålbæk Bageren

1978

30

ældre udflugt

1978

30

Posthuse i Lem og Rødding lukkes

1978

30

Håndværksgrunde i Lihme

1978

30

Rødding Plejehjem

1978

30

Sociale Boliger i Spøttrup

1978

30

Balling Skole

1978

30

Sommerhusgrunde i Vadum

1978

30

Kystsikring

1978

30

Tenovation i sommerhusområder

1978

30

Nbørnehaver

1978

30

Sociale boliger i Spøttrup

1978

30

Vandværk

1978

30

Børnehaver i Spøttrup

1978

30

Børneforsorg for Bustrup-penge

1978

30

Oddense Børnehave

1978

31

Lokalplan i lem

1978

31

Sociale boliger

1978

31

Lænhere åbningstid

1978

31

Lihme skole

1978

31

Læskure til skoleelever

1978

31

vandløbsoprensning

1978

31

øget indbyggertal

1978

31

Gyldendal

1978

31

Hjemmehjælpere

1978

31

Gyldendal fredes ?

1978

31

Arbejde til unge

1978

31

Friarealer i Oddense

1978

31

Rødt vand i Ålbæk

1978

31

Gyldendal

1978

31

Gårdhuse

1978

31

Ungdomsskole

1978

31

Grødeskæring

1978

31

unghe ledige

1978

31

Dagplejefripladser

1978

31

Oddense Børnehave

1978

31

Børnehaveleder i Rødding

1978

31

Sociale boliger i Lihme

1978

31

Gyldendal

1978

31

Produkthandel i Oddense

1978

31

Børnehave i Oddense

1978

31

Hvidbjergs fremtid

1978

31

Spøttrup vejen

1978

31

to lærerboligere sælges

1978

31

Ulovlig kystsikring ved Knud Strand

1978

31

Grundkøb i Hvidbjerg

1978

31

Dyr vinter

1978

31

Gyldendal

1978

31

lysere udsigter for unge ledige

1978

31

Rødding Balling vejen

1978

31

Rødding og Lem brevsamlingssteder

1978

31

Rødding Plejehjem

1978

31

Skoleudveksling

1978

32

Oddense Friluftsbad

1978

32

Hvidbjerg udbygges

1978

32

Byggemodning i Lem

1978

32

Balling Skole

1978

32

Kystsikring

1978

32

Vejforlægning ved Balling

1978

32

Kædehusbyggeri

1978

32

Balling skole

1978

32

Balling

1978

32

Svenskere i Spøttrup

1978

32

usolgte byggegrunde

1978

32

Vejby forsamlingshus

1978

32

Forsamlingshustilskud

1978

32

Lokalplan i Balling

1978

32

Gyldendal

1978

32

skolerengøring

1978

32

Jordfordeling

1978

32

Hvidbjerg

1978

32

Arkivets billedudstilling i Ramsing

1978

32

Det gamle alderdomshjem i Rødding

1978

32

Tyveri fra Balling Skole

1978

32

Lem Vandværk

1978

32

Ælihme forsamlingshus

1978

32

Åbningstider

1978

33

gadekryds i Rødding

1978

33

Nymølle Teglværk

1978

33

Lem vandværk

1978

33

Spøttrup Kommune købt Nymølle

1978

33

Vekby Forsamlingshus

1978

33

Rødding forsamlingshus

1978

33

Udstykning i Balling

1978

33

Alkohol - bussen i Balling

1978

33

Venteliste til Sociale bolier

1978

33

Gyldendal

1978

33

Oddense Friluftsbad

1978

33

Personale på plejehjem

1978

33

Jordkøb i Hvidbjerg

1978

33

Statsvejsagen

1978

33

Kystsikring

1978

33

Landbetjenten

1978

33

Plastfabrikken i Balling

1978

33

Lem regionale vandværk

1978

33

A- Bog i Spøttrup Kommune

1978

33

Gyldendal feriecenter

1978

33

Forsamlingshusene i Spøttrup

1978

33

Oddense Børnehave

1978

33

Energibesparelse i Spøttrup Kommune

1978

33

Børnehave i Lem

1978

33

Oddense Plejehjem

1978

33

Lokalhistoriske skuespil på Spøttrup

1978

33

Byggemodning i Lihme 

1978

33

Soøttrup anlægsopgaver

1978

33

Håndværkerområde i Balling

1978

33

udvidet butiksåbningstid

1978

33

Spejderlejr på Kaas

1978

33

Rødding plejehjem

1978

33

Gyldendal

1978

33

Nymølle Teglværk

1978

33

Ålbæk Bageren

1978

33

Rødding Forsamlingshus

1978

33

Advarselsblink ved Lem Skole

1978

33

Beskæftigelsesplan for unge

1978

33

Sociale Boliger

1978

33

Syrere Vand

1978

33

Krejbjerg Kirke

1978

33

Billigere Vand

1978

33

Nymølle Teglværk

1978

33

Kloaktilslutning

1978

33

Socialt boligbyggeri

1978

33

Håsum Vandværk

1978

33

Industrijord i Oddense

1978

33

Snestorm lukker Kommunekontor

1978

33

Frosne rensningsanlæg

1978

33

Hvidbjerg Bys udvikling

1978

33

Snestorm lukker Kommunekontor

1978

33

Forbrændingsanlæg i Kåstrup

1979

34

Gyldendal

1979

34

Grundkøbs annulering

1979

34

Feriehotel v.Gyldendal

1979

34

Oddense Børnehave

1979

34

Engelsk Gæstelærer

1979

34

Rødding Plejehjem

1979

34

Regionplanmøde

1979

34

Kommunale Forsamlingshuse

1979

34

Skoleoverbygninger i Kommunen

1979

34

Lem Vandværk

1979

34

Arv (fra Lihme)  til Kommunen

1979

34

Børnehaven i Lem

1979

34

Tilskud til Forsamlingshuse

1979

34

Kommunen låner penge

1979

34

Kommunal fejning af fortove

1979

34

Trafikken genne Balling

1979

34

Snerydningsbudgattet er overskredet

1979

34

Udsætter byggemodning

1979

34

Forsamlingshusene

1979

34

Sommerhusgrunde

1979

34

Nymølle Skorsten

1979

34

Oddense Børnehave

1979

34

Skoleinspektør i Balling

1979

34

Vandværkstilslutning

1979

34

Tyveri fra Rødding Skole

1979

34

Gårdvagter i skolerne

1979

34

Lokalplan i Balling

1979

34

Vagtordni9ng for vognmænd

1979

34

Oddense Plejehjem

1979

34

Beskyttede Boliger i Rødding

1979

34

Rødding Børnehave

1979

34

Skoletandklinik ?

1979

34

Gårdvagter i skolerne

1979

34

ikke dyrere varme i Rødding og Balling

1979

34

Ekstra snerydning for 381.000

1979

34

Industriområde i Lem

1979

34

Taksa i Spøttrup

1979

34

Fjernelse af teglværk

1979

34

Lærer aktion

1979

34

Oddense sportsplads

1979

34

Regler for forsamlingshusbrug

1979

34

Rødding Børnehave

1979

34

Arbejdsnedlæggelse i Spøttrup Kommune

1979

34

Oddense Skoles elever

1979

34

Arbejdsløshed i Spøttrup

1979

34

Lem Vandværk

1979

34

Tilskud til efterskoleophold

1979

34

Renseanlæg i Hvidbjerg

1979

35

Skolebyggeri i Balling

1979

35

Taxa

1979

35

Kommunens fremtid

1979

35

Balling Ungdomsklub

1979

35

Idrætsanlæg

1979

35

Lukning af vejkrýds i Lem

1979

35

Rødding Plejehjem

1979

35

Camping ved Gyldendal ?

1979

35

Lem Børnehave

1979

35

Balling Skole

1979

35

Offentlig Strand ved Nymølle

1979

35

Ventetid til plejehjem i Spøttrup

1979

35

Socialinspektør

1979

35

Byudvikling i Spøttrup

1979

35

Daginstitution for 3 - 10 årige

1979

35

Tilskud til efterskoleophold

1979

35

Folkemusikhus i Rødding

1979

35

Balling Skole

1979

35

Nymølle Teglværk

1979

35

Dagplejehjem

1979

35

Børnepasning ved skoler

1979

35

Ålbæk Bageren

1979

35

Spøttrup Skolevæsen

1979

35

Kommunale ejendomme

1979

35

P. Plads i Balling

1979

35

Hvidvjerg Skole

1979

35

Brøndum egnsmusæum

1979

35

Nye lærere i Spøttrup

1979

35

Kommunalt vand

1979

35

Blomsterkummer

1979

35

Nymølle Teglværk

1979

35

Rødding Forsamlingshus

1979

35

Badebroer

1979

35

Marienlyst

1979

35

Rødding Plejehjem

1979

35

Protest mod dørsalg

1979

35

Byggearbejde i Balli9ng

1979

35

Rødding mejeri fjernes

1979

35

Brøndum egnsmusæum

1979

35

Socialinspektør

1979

35

Turistbrochure

1979

35

Energispareplan

1979

35

Lem Skole

1979

35

Gadefejning

1979

35

Kommmunal dagpleje

1979

35

Rødding Mejeriskorsten

1979

35

Oddense udstykning

1979

35

Sportsplads i Oddense

1979

35

Vej til industriareal i Lem

1979

35

privat renovation i Ålbæk

1979

35

Kollektiv trafik

1979

35

sparekrav på el og varme

1979

35

Storkøkken i Rødding

1979

35

Fjernelse af Rødding Mejeri

1979

35

Spøttrup Socialvæsen  73 mil.

1979

36

Skoleblad

1979

36

Efterskoleophold

1979

36

Kystsikring ved Nymølle

1979

36

Børnedagpleje i Spøttrup

1979

36

Byggegrunde i Oddense

1979

36

Dyrere Taxa

1979

36

Hærværk

1979

36

Spøttrup Hallen

1979

36

Lem regionale vandværk

1979

36

Dyre byggegrunde

1979

36

Oddense byggegrunde

1979

36

Rødding forsamlingshus og mejeriskorsten

1979

36

Spøttrup adressebog

1979

36

Idrætsanlæg i Balling

1979

36

Gadelys igen

1979

36

Grusveje i Spøttrup ?

1979

36

Kommunens økonomi

1979

36

Nyanlæg i Vestsalling

1979

36

Rødding mejeriskorsten sprængt

1979

36

Vandafgift

1979

36

Gratis bus til omsorgsarbejde

1979

36

Kystsikring i Spøttrup

1979

36

Voksenundervisning

1979

36

Ungdomsskolerne i Spøttrup

1979

36

Jagtret i Hvidbjerg Plantage

1979

36

Gyldendal feriecenter

1979

36

Vindmøller

1979

36

P. Ppladser i Balling

1979

36

Ens regler for halmfyr og brændeovne

1979

36

Ingen vinterferie

1979

36

Balling Skole

1979

36

Gyldendal feriecenter

1979

36

Nye boliger i Hvidbjerg

1979

36

Kollektiv trafik

1979

36

Børnehave i Lem

1979

36

Kommuneby

1979

36

Skive Korn flytter

1979

36

Udbygning af Rødding - Balling vejen

1979

36

Børneårsarrangement

1979

36

Affaldsgenbrug

1979

36

Vandafgift i Balling

1979

36

Sparekasser og kommunepenge

1979

36

Hvidbjerg bys udvikling

1979

36

Kommunebyer

1979

36

Kædehuse i Spøttrup

1979

36

Kollektiv trafikplan

1979

36

Langtidsledige

1979

36

Grundsalg gået i stå

1979

36

Dagplejebørn

1979

36

Oddense sort trafikplet

1979

36

Kystsikring

1979

36

Skive undervisningsby

1979

37

Halmfyr og møller

1979

37

Kommunebyer

1979

37

Industriområde i Lem

1979

37

Børnedagpleje

1979

37

Lærerboliger

1979

37

Vandregning

1979

37

Luksusbiler betales med bistandspenge

1979

37

Åbner Hvidbjerg plantage

1979

37

Kystsikring

1979

37

Dyre biler

1979

37

Varmehjælp

1979

37

Rødding - Balling vejen

1979

37

Valgtal

1979

37

Feriehuse ved Knud Strand

1979

37

Læge Hauschildt

1979

37

Skattesag mod polotiker

1979

37

Ventetid på læger

1979

37

Villaparken i Balling

1979

37

Freriehuse v. Knud Strand

1979

37

Byggeprojekter i Spøttrup

1979

37

Spøttrup Hallen får kommunegaranti

1979

37

Hærværk mod gadebelysning

1979

37

Trækkehuse i Spøttrup

1979

37

Spejderlejr i nordsalling

1979

37

Pris i børnehaver

1979

37

Varmehjælp

1979

37

Madlavning på plejehjem stopper

1979

37

Villaparken i Balling

1979

37

Balling Skole

1979

37

Ijje snerydning om natten

1979

37

Otting insbyggertal

1979

37

parkering ved Borgen

1979

38

Børnedagpleje

1979

38

Træ i Hvidbjerg plantage

1979

38

Busruter

1979

38

Børnedagpleje

1979

38

Varmehjælp

1979

38

Busruter

1979

38

Halbyggeri i Balling

1979

38

Gyldendalcentret opgivet

1979

38

Balling Hallen

1979

38

Salg af husved Gyldendal

1979

38

Kommunal dagpleje

1979

38

Tilsyn med bevillingshavere

1979

38

Adminidtrationsbygbingen i Ramsing

1979

38

Alarmanlæg til ældre

1979

38

Behov for flere læger

1979

38

Spøttrups børnehaver

1979

38

Jens Vævers trop i Balling

1979

38

Vand til Balling

1979

38

Losseplads i Balling

1979

38

35 nye rækkehuse

1979

38

Børnehaveplads i Spøttrup

1979

38

Skattekort

1979

38

Erødding - Balling vejen

1979

38

Skolevej i Lem

1979

38

Spøttrups børnehaver

1979

38

Villaparken i Balling

1979

38

Rettrup udstykning

1979

38

Vand fra Lem til Balling ?

1979

38

Skoleudbygninger

1979

38

Rækkehuse i Spøttrup

1979

38

Kystsikring

1979

38

Sparekasse på mejerigrunden i Rødding

1979

38

Skolepasning

1979

38

Lokale vaskerier

1979

38

elever gik hjem

1979

38

Skolevæsenet

1979

38

Renovation

1979

38

Balling brugs

1979

38

Harry Iversens møbelfabrik

1979

38

Socialt bøligbyggeri

1979

38

Bøder for ulovlig losseplads

1979

38

Snerydning

1979

38

Skadedyr

1979

38

Taxavagt

1979

38

Mad fra storkøkkenet i Rødding

1979

38

Energibesparelse i Spøttrup Kommune

1979

38

Hvidbjerg udstykning

1979

38

A- bogen

1979

38

Mad med skolebus

1980

38

Børnedagpleje

1980

39

Skoletandklinik

1980

39

Selvangivelser

1980

39

Rødding Sparekasse

1980

39

Hvidbjerg grunde

1980

39

Spøttrup fattigst

1980

39

Dagpleje

1980

39

Hal i Balling

1980

39

Klage over ny virksomhed i Balling

1980

39

Snavsetøj og vask

1980

39

pladsforhold på kommunens skoler

1980

39

Taxaordning

1980

39

Jagtret i Hvidbjerg Plantage

1980

39

vand til Vejby

1980

39

Busforbindelser

1980

39

Hal underskud

1980

39

Harry Iversens møbelfabrik

1980

39

Balling børnehave

1980

39

Hvidbjerg udstykmimg

1980

39

Balling skole

1980

39

Frilandsvej i Spøttrup

1980

39

Lem skole

1980

39

Madudbribgning

1980

39

Kollektiv trafik

1980

39

mister taxabevilling

1980

39

Spøttrup Hallen

1980

39

Håsum forsamlingshus

1980

39

Vand til Vejby

1980

39

Egnsudviklingsstøtte

1980

39

Udvidet åbningstid

1980

39

Balling hallen

1980

39

Trafikplan

1980

39

Regler for varmehjælp

1980

39

Madudbringning

1980

40

Skive Korn 

1980

40

Industriareal i Balling

1980

40

Rødding Skole

1980

40

Trafikplan

1980

40

Snerydning

1980

40

Madudbringning assisteret af sneplove

1980

40

Vejby vand

1980

40

Snerydning

1980

40

Tøjvask på plejehjem

1980

40

Udbygning af administrationsgården

1980

40

ejendomsskattekort

1980

40

Oprør i Oddense

1980

40

Pensionistkøkken

1980

40

Elever fra Balling på efterskole

1980

40

Vask af tøj fra plejehjem

1980

40

Ældres boligforhold

1980

40

Balling Skole

1980

40

Hvidbjerg plantage

1980

40

Vejkryds i Rødding

1980

40

Rødding Skole

1980

40

Varmeudslip fotograferes

1980

40

Oddense plejehjem

1980

40

Kommunal vasketøj

1980

40

Storkøkken i Rødding

1980

40

vagt for vognmænd

1980

40

Udstykning i Ramsing

1980

40

A Bog

1980

40

Udviklingsstøtte til virksomheder

1980

40

Administrationsgården

1980

40

Plejehjemssagen i Oddense/Ålbæk

1980

40

Udbygning af kommunekontoret

1980

40

Vejby Vandværk

1980

40

Ramsing bibliotek

1980

40

Alarmkaldeanlæg

1980

40

sociale ydelser

1980

40

Lån til møbelfabrik i Rødding

1980

40

Hæder til idrætsleder

1980

40

Kommunebyer

1980

40

areal til håndværk i Rødding

1980

40

Vejby vandværk

1980

40

Køkkener i plejehjem

1980

40

Hvidbjerg udstykning

1980

40

Børnehavepladser

1980

40

varmesvind

1980

40

Udstilling i Oddense skole

1980

40

Kommunekontoret

1980

40

Landsonelokalplan

1980

40

Ernst Bisgaard

1980

40

Lokalplaner Lem og Lime

1980

40

Lægepetjening i Spøttrup

1980

40

timedrift af busser

1980

41

Plejehjemssagen i Oddense/Ålbæk

1980

41

Fabrik til Oddense

1980

41

Svage plejehjemsbeboere

1980

41

Snerydning

1980

41

Plejehjemssagen fra Oddense/Ålbæk

1980

41

Industriområde i Oddense

1980

41

Kommunebyer. Rødding og Balling

1980

41

Hvidbjerg

1980

41

Lem Børnehave

1980

41

Oddense

1980

41

døgnpleje i Spøttrup

1980

41

Balling Skole

1980

41

Plejehjem

1980

41

Iidrætsanlæg

1980

41

Ramsing bibliotek

1980

41

Dagplejemødre

1980

41

Oddense plejehjem

1980

41

Spejdere på Ålbæk plejehjem

1980

41

Børnehaveklasser i Lem og Lihme

1980

41

Lægepraksis

1980

41

Snestorm lukker Kommunekontor

1980

41

Flytning af børnehaveklasser

1980

41

Socialt boligbyggeri i Krejbjerg'

1980

41

Lem Skole

1980

41

Vand

1980

41

Turistpenge

1980

41

Minkfarm i Sdr. Lem

1980

41

Skolebyggeri i Lem

1980

41

Fabrik i Oddense

1980

41

unge ledige

1980

41

Spøttrup Boligselskab

1980

41

Børnehave i Lem

1980

41

Sandstorm

1980

41

Hvidbjerg plantage

1980

41

Villavejene

1980

41

Kolonihaver i ubenyttede grunde

1980

41

Balling skole

1980

41

Badebro ved Ålbæk

1980

41

kollektiv trafik

1980

41

Oddense Plejehjem

1980

41

Trævarevirksomhed til Oddense

1980

41

Kolonihaver i ubenyttede grunde

1980

41

"Spøttrups" fortid

1980

41

Børnehaveklasser  

1980

41

Lokal trafik

1980

41

Balling - Rødding vejen

1980

41

Ny fabrik i Oddense

1980

41

Udflugt for ældre

1980

41

Børnehaver i Spøttrup

1980

41

Strid i Kommunalbestyrelsen

1980

41

Børnehave i Lem

1980

41

Møbelfabrik i Rødding

1980

41

Sociale boliger i Lihme

1980

41

Göteborgposten

1980

41

Folkedans i ungdomsskolen ?

1980

42

Hjemmehjælpere

1980

42

Tandpleje

1980

42

Rensning af vandløb

1980

42

Lægebetjening

1980

42

Idrætsanlæg i Krejbjerg

1980

42

Varmespild

1980

42

Skolekørsel

1980

42

Haller

1980

42

Ældreudflugter

1980

42

Borgens venner

1980

42

Oddense plejehjem

1980

42

Kommunekontoret

1980

42

Lystfiskeri i Furmose

1980

42

Taxavagt

1980

42

Rødding - Ballingvejen

1980

42

Socialudgifter

1980

42

Balling Skole

1980

42

Socialt boligbyggeri i Krejberg

1980

42

Hvidbjerg

1980

42

Ødelagt vejanlæg

1980

42

Balling Skole

1980

42

Lærerudgifter

1980

42

Læger i Spøttrup

1980

42

Trafikplanen

1980

42

Læger i Spøttrup

1980

42

Genbrug i Kommunen

1980

42

Lodtrækning ved valg

1980

42

Rødding Vejen

1980

42

Lægeplaceringen

1980

42

Dårlige veje

1980

42

Tennisbaner

1980

42

Urtehaven på Spøttrup

1980

42

Sociale Boliger

1980

42

Lejeboliger

1980

42

Kommunebyer

1980

42

Balling Skole

1980

42

Lpkalplan for Hvidbjerg

1980

42

Unge i feriejob

1980

42

Oddense Plejehjem

1980

42

Hjemsendelse fra sygehuse

1980

42

Lokalplaner Lem og Lime

1980

42

Sportsplads i Hvidbjerg

1980

42

Plejehjemspladser

1980

42

Borgmesterkritik

1980

42

Ballingvejen

1980

42

Løn i kaffepausen

1980

42

Industriarealer i Oddense og Balling

1980

42

Regler for skolekørsel

1980

42

Vej ved borgen

1980

43

gadelys i Spøttrup

1980

43

Kloakering i Lem

1980

43

Oddense Plejehjem

1980

43

atletikanlæg ved skoler

1980

43

Røddibg Friskole

1980

43

Vejplaner i Spøttrup

1980

43

Omsorgsarbejde

1980

43

Kommunekontoret

1980

43

Hækkeklipning

1980

43

Socialt Boligbyggeri

1980

43

Balling Plejehjem

1980

43

Parkeringsplads i Rødding

1980

43

Balling hovedgade

1980

43

Vejstrid i Balling

1980

43

Hjemegnslære i ungdomsskolen

1980

43

Oddense plejehjem

1980

43

Socialt boligbyggeri

1980

43

21 læger søger praksis

1980

43

Salg af lærerboliger

1980

43

Syge træer

1980

43

gratis skolekørsel

1980

43

Industriområde i Balling

1980

43

Oddense Plejehjem

1980

43

Løntilskud til ledige

1980

43

Rødding fjernvarme

1980

43

Omsorgsarbejde

1980

43

Skolebyggeri i Lem og plejehjem i Ramsing ?

1980

43

Varmehjælp til pensionister

1980

43

Atletikbaner

1980

43

Oddense Plejehjem

1980

43

Kjærgårdsholm - Viumvejen

1980

43

Sociale boliger i Krejbjerg

1980

43

Sportsplads i Hvidbejrg

1980

43

Hal og skolebyggeri

1980

43

Lem PlejehjemVandværker

1980

43

Salg af Ramsing og Oddense forsamlingshuse

1980

43

Lem Skole

1980

43

Balling Apotek

1980

43

Friluftsbadet i Oddense

1980

43

Idrætsanlæg i Krejbjerg

1980

44

Træfældning

1980

44

Ny Læge

1980

44

Nedrivnoing af ejendom i Balling

1980

44

Sociale Boliger

1980

44

Lokalhistorisk arkiv

1980

44

Boligbyggeri i Krejbjerg

1980

44

Kommunekontoret

1980

44

Regionalt vand til Balling

1980

44

P- Pladser i Balling

1980

44

Sberydning ved plejehjem

1980

44

Varmehjælp

1980

44

Industriområde i Oddense

1980

44

Else Marie Blichert Toft ny læge

1980

44

Varmehjælp

1980

44

Friluftsbadet i Oddense

1980

44

Salg af gamle skolemøbler i Balling

1980

44

Nyt byggeri i Vestsalling

1980

44

Lihme skole utæt

1980

44

Bustrafik

1980

44

Lokalplan for Krejbjerg

1980

44

Kommunekontoret

1980

44

Vejen gennem Balling

1980

44

Vandledning i Balling

1980

44

Oddense Friluftsbad

1980

44

Børnepasning ved skoler

1980

44

Oddense plejehjem

1980

44

Rødding Børnehave

1980

44

Dagpleje

1980

44

P- pladser i Balling

1980

44

Skoleudbygning i Rødding

1980

44

Ikke tilskud til Salling Musikskole

1980

44

Lem Plejehjem

1980

44

Odense børnehave

1980

44

P- pladser i Balling

1980

44

Salg af Nymølle ?

1980

44

Skoletandklinik

1980

44

Dyrere kirker i Spøttrup

1980

44

Hvidbjerg

1980

44

Spareår for kommunen

1980

44

Lihme skole utæt

1980

44

Klælderdøre rådner på kommunekontoret

1980

44

Kystsikring

1981

45

Børnehaver i Spøttrup

1981

45

Stormskader

1981

45

Kåstrup Losseplads

1981

45

Sluseanlæg ved Thyborøn ?

1981

45

Børnehave i Lem

1981

45

Kystsikring

1981

45

Skolerne i Spøttrup

1981

45

beskæftigelsesarbejde

1981

45

Elmesyge

1981

45

Sparekasse i Rødding

1981

45

Rødding skole

1981

45

Hal i Balling

1981

45

Børnehave i Lem

1981

45

Lærer- kaffepause

1981

45

Plejehjemstilsyn

1981

45

Børnedaginstitution i Lem

1981

45

Træningshal i Oddense

1981

45

Borgmesterposten

1981

45

Ændringer ved Spøttrup Borg

1981

45

Institution i Lem

1981

45

Strandareal ved Ålbæk

1981

45

Kommunal dagpleje ferielukker

1981

45

Oddense Plejehjem

1981

45

Lejeboliger i Spøttrup

1981

45

Rødding skole

1981

45

Haller i Spøttrup

1981

45

Ferielejligheder i frugtlager

1981

45

Lem plejehjem

1981

45

Halplaner i Spøttrup

1981

45

Ild i affaldscontainere

1981

45

Lem børnehave

1981

45

Rødding skole

1981

45

Atletikbaner i Rødding og Balling

1981

45

Lem plejehjem

1981

45

Lossepladsen

1981

46

Lærere i Spøttrup

1981

46

Dagplejemødre i Lem

1981

46

Minihal i Oddense

1981

46

Oddense forsamlingshus

1981

46

Parkeringspladser i Balling

1981

46

Remise i Lem

1981

46

Idrætshal i Balling

1981

46

Byggeri i Hvidbjerg

1981

46

Oddense Plejehjem

1981

46

Lejeboliger i Vestsalling

1981

46

Ungdomsskoleelever udstiller

1981

46

Børneinstitution i Lem

1981

46

Sportsplads i Krejbjerg

1981

46

Oddense Plejehjem

1981

46

Træ til private

1981

46

Kiba trikotage

1981

46

Speedway

1981

46

Ungdomsklub i Lem

1981

46

Idrætshaller

1981

46

Busdrift

1981

46

Kommunale noter

1981

46

Afskedigelse af lærere

1981

46

Ny kommunaldirektør

1981

46

Hal i Balling

1981

46

Overskudsbasiner ved rensningsanlæg

1981

46

Kystsikring

1981

46

Ramsing forrsamlingshus

1981

46

spildevandsprøver

1981

46

Industriområde i Balling

1981

46

Sportsplads i Hvidbjerg

1981

46

Ny mobilradioer til kommunen

1981

46

23 ansøgere til posten som kommunaldirektør

1981

46

Lem børnehave

1981

46

Oddense plejehjem

1981

46

Kommunebyer

1981

46

Rækkehuse i Balling

1981

46

Dagplejemor

1981

46

Omsorgsassistenr

1981

46

Kloak i Oddense

1981

46

Varmehjælp til pensionister

1981

46

Kommunekontoret

1981

46

Genbrugskøkkenaffald

1981

46

Lejrskole i Gyldendal ?

1981

46

Legestuer i Spøttrup

1981

46

Børnehaven i Lem

1981

46

Ingen prisstigning for taxa

1981

46

Bymønsteret i Spøttrup

1981

46

Balling hallen

1981

46

Bedriftssundhedstjeneste

1981

46

Kommunaldirektør

1981

46

Lægeskift

1981

46

Ungdomsskole i Spøttrup

1981

47

Regionsplanerne

1981

47

Kommunale noter

1981

47

Sportspladser i Krejbjerg og Hvidbjerg

1981

47

Spøttrups budget

1981

47

Ledige i kommunen

1981

47

Flere overassistenter i kommunen

1981

47

Busdriften

1981

47

Ballinghallen

1981

47

Dagplejere

1981

47

Hjemmehjælpere

1981

47

Børnehaver

1981

47

Erhvervsområde i Oddense

1981

47

Klo0ak i Oddense

1981

47

Kåstrup Losseplads

1981

47

Løntilskud til ledige

1981

47

Balling plejehjem

1981

47

Kommunal remise

1981

47

Balling Hallen

1981

47

Balling fjernvarme

1981

47

Oddense lærer

1981

47

Støttepædagoger

1981

47

Lokalplan i Kåstrup

1981

47

Skoleinspektør i Oddense

1981

47

Ingen snerydning på små veje

1981

47

Læskure til buspassagerer

1981

47

Garanti til Balling fjernvarme

1981

47

Kommunale moter

1981

47

Spøttrups fremtid

1981

47

Børnehaver i Spøttrup

1981

47

Cykleskur ved Lem skole

1981

47

Hvidbjerg skole

1981

47

Balling Hallen

1981

47

Sportsplads i Hvidbjerg

1981

47

Børnehaveplads til 30.000

1981

47

Kommunen fremtid

1981

47

Plejehjem i Rødding og Lem

1981

47

Spættrup børnehaver

1981

47

Kommuheveje

1981

47

begrænset snerydning i weekender

1981

47

Ulovlig remise

1981

47

Træningshaller i Lem og Oddense

1981

47

Oddense skole

1981

47

Ikke plejehjem i Ramsing

1981

48

Mollerupvej

1981

48

Anlægsopgaver i Spøttrup

1981

48

Remisen i Lem

1981

48

Snerydning

1981

48

Dagplejere

1981

48

Børnehaver i Rødding og Balling

1981

48

Kommuneplan

1981

48

Manglende parkeringspladser i Balling

1981

48

Lokalplan for losseplads

1981

48

Sociale boliger i Spøttrup

1981

48

Oddense hal og omfartsvej

1981

48

Invitation til Spøttrup borgere

1981

48

Ny kommunaldirektør

1981

48

Flydende skoleplaner

1981

48

Krejbjerg børn til Balling

1981

48

Kommunale noter

1981

48

Rødding skole

1981

48

Børnehaver i Spøttrup

1981

48

Vejsag fra Spøttrup (Mollerupvej)

1981

48

Knallertskur i Lem

1981

48

Vejplacering i Lihme

1981

48

Ældreforsorg

1981

48

Hvidbjerg skole

1981

48

Ønske om lysregulering i Lihme

1981

48

Rødding borgere ønsker læ

1981

48

Remisen i Lem

1981

48

Kommunen sparer på varmen

1981

48

Oddense forsamlingshus

1981

48

Rullende tandpleje og sundhedspleje ?børns fritid

1981

48

Rødding og Lem plejehjem

1981

48

Lodsejere i Balling slår græs

1981

48

Vejlukning genne Hvidbjerg plantage

1981

48

Stormskader

1981

48

Hvidbjerg skole lukket efter storm

1981

49

Spøttrup sø er genopstået

1981

49

Spøttrup skove

1981

49

Rødding Børnehave

1981

49

Vandforsyningsproblemer i Oddense

1981

49

Børnehavepriser i Spøttrup

1981

49

Oddense plejehjem

1981

49

Brug af skoler udenfor skoletiden

1981

49

Kystskader

1981

49

Vejsag fra Vejby

1981

49

Kommunale aftenmøder

1981

49

Ny remise i Lem

1981

49

Sne i Vestsalling

1981

49

Dyrere pensionistmad

1981

49

120 nye elever i Spøttrup skoler

1981

49

Oddense plejehjemVestre Kaffe til Hvidbjerg

1981

49

ingen kørepenge til Kommunalrødder

1981

49

Balling Hallen

1981

49

Kloakering i Lem

1981

49

Afgift på automater

1981

49

Oddense plejehjem

1981

49

Balling hallen

1981

49

Rødding plejehjem

1981

49

Lommunekontor lukker p.g.a. sne

1981

49

Lem skole

1982

49

vandafgirter

1982

49

Kommune køber cementstøberi i Lem

1982

49

Oddense plejehjem

1982

49

Fabrik i Hvidbjerg

1982

49

Nødrationer til pensionister

1982

49

Grundsalg i stå

1982

49

Balling Hallen

1982

49

Ingen snerydning til pensionister

1982

49

Sociale udgifter

1982

49

43 nye boliger i 1981

1982

49

Nej til møder på skoler

1982

49

Lugtgener i Hvidbjerg

1982

49

Sti til skolebørn i Rødding

1982

49

Remisen i Lem

1982

49

Kloakering i LemBustrup

1982

49

Industri i Oddense

1982

49

Industri i Hvidbjerg

1982

49

Job til 44 arbejdsløse

1982

50

Ungdomsydelse i Spøttrup

1982

50

Halbyggeri i Oddense

1982

50

Socialt byggeri

1982

50

Løn til politikere

1982

50

Balling skole

1982

50

Oddense Friluftsbad

1982

50

Busruter

1982

50

Taxavognmænd

1982

50

Balling Hallen

1982

50

Taxa strejke

1982

50

485 Spøttrup borgere ledige

1982

50

Hærværk på busser

1982

50

Dagplejejehjem i Oddense og Lem

1982

50

Billige parcelhusgrunde i Rødding

1982

50

Regionale vandværkl

1982

50

Rensningsanlæg i Spøttrup

1982

50

Sociale boliger i Lem, Lihme og Oddense

1982

50

Kafferisteriets flytning

1982

50

Balling skole

1982

50

Busruter

1982

50

Naturgas

1982

50

Balling Hallen

1982

50

Betaling for skolebrug

1982

50

Oddense plejehjem

1982

50

Kystveje forsvundet

1982

50

Ledige laver huse

1982

50

Busruter

1982

50

Materialværkstedet i Lem

1982

50

Balling Plejehjem

1982

50

Balling Hallen

1982

50

Gyldendal

1982

50

Balling børnehave

1982

50

Fritidshjemsåladser

1982

50

Dagplejemødre

1982

50

Alarmanlæg til Balling plejehjem

1982

50

Ungdomsydelser

1982

50

Kommunale noter

1982

51

Besøg på plejehjem

1982

51

Sociale udgifter

1982

51

Affaldet

1982

51

Job Bank

1982

51

Læ-og cykleskure

1982

51

Ungdomsskolen

1982

51

Kommuneforeningen for Viborg Amt

1982

51

Ungdomsskolen

1982

51

Vestre Kafferisteri

1982

51

Fritidsundervisning

1982

51

Lossepladser

1982

51

Hvidbjerg legestue

1982

51

Kafferisteriets flytning

1982

51

Utæt kloak i Lem

1982

51

Rødding fjernvarme

1982

51

Flis-produktion

1982

51

Huslejenævn

1982

51

Busruter

1982

51

Kafferisteriets flytning

1982

51

Ballinghallen

1982

51

Oddense plejehjem

1982

51

Ingen gadelys i sommer

1982

51

Dagpleje

1982

51

Busser

1982

51

Kommjunalarbejdere sagt op

1982

51

Gyldendal

1982

51

Samlingssted i Hvidbjerg

1982

51

Erhvervsliv i vestsalling

1982

51

Mollerupvej

1982

51

Kystsikring

1982

51

Deltidsbiblioteker

1982

51

Længere butiksåbningstid i sommerhusområde

1982

51

Ballinghallen

1982

51

ny trappe til Knud strand

1982

51

Kommunedebat

1982

51

rutebilrute

1982

51

Bevillingsnævn

1982

51

Oddense plejehjem

1982

51

Vinterferie

1982

51

Dårlige skolebygninger

1982

51

Ungdomsklub i Lem

1982

51

Kafferisteriets flytning

1982

51

Lokalplan i Lem

1982

51

Gyldendal

1982

51

Oddense skole

1982

51

gadelys i Spøttrup

1982

52

Ålbæk plejehjem

1982

52

Turisme i Spøttrup

1982

52

Renter til kommunen

1982

52

beskæftigelse i kommunen

1982

52

Børn og trafik

1982

52

Halfest med ballade

1982

52

Stormskader

1982

52

Ledige lokaler til nye job

1982

52

Film om Spøttrup

1982

52

Gyldendal

1982

52

Hvidbjerg

1982

52

Kgl. Porcelæn på Spøttrup

1982

52

Ungdomsklub i Håsum

1982

52

Planlægning

1982

52

Oddense skole

1982

52

Læge Hauschildt, Skive

1982

52

Skolebusbiletter

1982

52

Containerplads i Håsum

1982

52

Bustrup

1982

52

Svømmeundervisning i Ålbæk

1982

52

Børnehaveklasser

1982

52

Opdræt af fiskeyngel

1982

52

Udsalg af byggegrunde

1982

52

Gyldendal projektet

1982

52

Hjælp til Balling pensionister

1982

52

Balling Hallen

1982

52

gadelys i Spøttrup

1982

52

Kommunal planlægning

1982

52

Gyldendal havn

1982

52

Vaft kørselen er dyr

1982

52

Lem ungdomsklub

1982

52

Ny velbelægning

1982

52

Boldbaner i Krejbjerg

1982

52

Kystsikring som beskætigelsesarbejde

1982

52

Forurening af åer

1982

52

Plejehjemspladser

1982

52

Lem ungdomsklub

1982

52

10 klasser

1982

52

Balling skole

1982

52

Gratis fodpleje

1982

52

Skive - Ballingvejen

1982

52

Børnedagplejen

1982

52

Vadum strand

1982

52

Oddense plejehjem

1982

52

Lønstigning til politikere

1982

52

Kulfyring i Balling

1982

52

Sportspladser i Hvidbjerg og Krejbjerg

1982

52

Hvidbjerg bys udvikling

1982

52

Kystsikring

1982

52

Oddense friluftsbad

1982

52

Vejenes tilstand

1982

52

Naturgas

1982

52

Strandrensning

1982

52

1200 elever i Spøttrup- skoler

1982

53

Skolemælk

1982

53

Dagpleje

1982

53

Ungdoksskole

1982

53

Voksenundervisning

1982

53

Le, plejehjem

1982

53

Børnehaver

1982

53

Ungdomsklub i Håsum opgivet

1982

53

plantagearbejde

1982

53

10 klasse elever

1982

53

Lem vandværk

1982

53

Lem plejehjem

1982

53

Sytøttepædagoger

1982

53

Naturgas

1982

53

10 klasser

1982

53

Små skoler truet

1982

53

Børnehavepladser

1982

53

Vejadgang i Ålbækparken

1982

53

Minister besigtiger kystsikring

1982

53

Kommuneolanlægning

1982

53

Langtidslediges beskæftigelse

1982

53

Prisfald på byggegrunde

1982

53

Flextid på kommunekontoret

1982

53

Partiblad for socialdemokratiet

1982

53

Faldende elevtal i Spøttrup skoler

1982

53

Omsorgsarbejde på skoler

1982

53

Hvidbjerg

1982

53

Enhedspris i børnehaver

1982

53

Rødding børnehaveklasse

1982

53

Oddense skole

1982

53

Gyldendal området

1982

53

Langtidsledige til ældrehjælp

1982

53

15 sociale boliger

1982

53

Fyringsforsøg med dagrenovation

1982

53

Salg af ejendomme

1982

53

Lem udsultes

1982

53

Grønne områder er dyre

1982

53

Færre penge til skolerne

1982

53

Spøttrup nej til naturgas

1982

53

Børnehave i Oddense

1982

53

ønske om 2 centerbyer

1982

53

Genbrug

1982

53

Vinterferie i Lihme og Rmsing

1982

53

Ønske om 4 kommunecebtre

1982

53

ÆldrehjælpBørnehavepladser

1982

53

Søger EF om tilskud til kystsikring

1982

53

Nye fortove i Ramsing

1982

53

Børnetilskud

1982

54

Børnehaveklasser

1982

54

Børnehavegæld i Rødding

1982

54

Hvidbjerg skolebus fjernes

1982

54

Skoler fredet

1982

54

37 sociale boliger

1982

54

Beskæftigelsesarbejde

1982

54

Krejbjerg forsamlingshus

1982

54

International efterskole på Bustrup

1982

54

Vognmandstakster

1982

54

Ældrehjælp

1982

54

Sorteringsanlæg

1982

54

Nedskæring af bloktilskud

1982

54

Gyldendal feriecenter

1982

54

Indenrigsministerbesøg i Skive

1982

54

Vestsallings starnde'

1982

54

VAFT busserne

1982

54

Hastighedsbegrænsning på cyklesti

1982

54

Udviklingen i Spøttrup

1982

54

Bortskafelse af affald

1982

54

Spøttrups kommunecentre

1982

54

Minihaller i Lem og Oddense

1982

54

Kommunecentre

1982

54

Bustrup

1982

54

Erhvervskonsulent

1982

54

Alle syv Spøttrup skoler bevares

1982

54

Flere elever i skolerne

1982

54

Varmemad juleaften på 4 plejehjem

1982

54

Andelsboliger i Balling

1982

54

Oddense skole

1982

54

Plejehjemspladser

1982

54

Fritidshjem i Balling

1982

54

Ingen rydning af fortove af langtidsledige

1982

54

Fritidsklubber

1982

54

Fiskerhytter i vestsalling

1982

54

Klynbehuse i Rødding

1983

54

Alligevel rydning af fortove

1983

54

Traktorkørsel o umgdomssklen

1983

54

Færre lærer

1983

54

Andelsboliger i Villaparken

1983

54

Oversvømmelse i vestsalling

1983

54

Ingen kø ved grundsalg

1983

54

Ledige skal selv passe børn

1983

54

Ungdomsklub i Ramsing

1983

54

Ikke flere elever på Bustrup

1983

54

Zoneloven

1983

54

Sommerudflugt for ældre

1983

54

Bustrup

1983

54

Oliekøb

1983

54

Højere indskud i sociale boliger

1983

54

Ingen røg ved kommunalmøder

1983

55

10 kr. pe muldvarp

1983

55

dyrere spilleautomater

1983

55

Unge i arbejde

1983

55

Bustrup - fonden

1983

55

Oddense fabrik

1983

55

Mild vinter

1983

55

Protest mod Bustrup- udvidelse

1983

55

Håsum skole

1983

55

Unge i job

1983

55

Klubhus i Balling

1983

55

Viborg amts lokalradio

1983

55

Friluftsbadet i Oddense

1983

55

Idrætshal i Oddense

1983

55

Godt drikkeband i Rødding

1983

55

Omfartsveje ved Oddense og Balling droppet

1983

55

Balling Hallen

1983

55

4 haller i Såøttrup ?

1983

55

Dagplejepriser

1983

55

Lømtilskud

1983

55

Hal i Oddense

1983

55

Nej til privat halbyggeri

1983

55

Bustrruip

1983

55

Fritidsklub i Lem Samlingshus

1983

55

Klub i Hvidbjerg

1983

55

Halplan i Oddense

1983

55

Hal i Balling

1983

55

Bustrup

1983

55

Naturgas

1983

55

Sene aftenture på flyrute

1983

55

Flytning af udgifter til kommunerne

1983

55

Grunde sælges bedre med træer på

1983

55

Pladsproblemer på Rødding friskole

1983

55

Kåstrup genbruig

1983

55

Oddense minihal

1983

55

passagerer med skolebusser

1983

55

lærerfyringer

1983

55

Oddense Hallen

1983

55

Balling Hallen

1983

55

Hvidbjerg og Lem ungdomsklubber

1983

55

Bådehavn ved Gyldendal

1983

55

private haller

1983

55

Idrætshal i Lem

1983

55

Oddense Hallen

1983

55

Ingen hovedby i Spøttrup

1983

55

Underskud i Spøttrup Hallen

1983

55

Ramsing skole

1983

55

Haller i Balling og Oddense

1983

55

Unge arbejdsløse

1983

56

Hal I Oddense

1983

56

Små skoler truet

1983

56

Hal i Balling

1983

56

Sti i Lem

1983

56

Genbrugsplaner i Kåstrup

1983

56

Balling Hallen

1983

56

Haludvalg i Lem

1983

56

Ombygning af 3 skoler i Spøttrup

1983

56

Ny beboerfløj på Lem plajehjem

1983

56

GyldendalHal i Balling

1983

56

Løvtræer i Spøttrup Kommune

1983

56

Amts lån til rensningsanlæg

1983

56

redskabsskur

1983

56

Oddense og Balling Haller

1983

56

Klublokale i Hvidbjerg

1983

56

Vaft har mange rejsende

1983

56

Lem plejehjem

1983

56

Træplantning

1983

56

23 unge i job

1983

56

Leje for Krejbjerg forsamlingshus

1983

56

Balling hallen

1983

56

Ny daginstitution i Balling

1983

56

Boldbaner i Krejbjerg

1983

56

Rødding plejehjem

1983

56

P.Lommer i Balling

1983

56

Lærere

1983

56

Planer for hal i Lem

1983

56

Sportsplads i Hvidbjerg

1983

56

Nyt Klubhus i Rettrup

1983

56

Daginstitution ved Balling skole ?

1983

56

Ungdomsklæub i Hvidbjerg

1983

56

Rødding plejehjem arver

1983

56

ulovlige udledninger

1983

56

Gyldendal

1983

56

Lem Skole

1983

56

Balling Skole

1983

56

Ungdomsklub i Lem

1983

56

Klubhus i Rettrup

1983

56

Rødding børnehave

1983

56

Baling Børnehave

1983

56

Lem Hallen

1983

56

Gyldendal

1983

56

Børnehave i Balling

1983

56

Udvidelse af fabrik i Rødding

1983

56

Privat hal i Lem

1983

56

Kystsikring

1983

56

Mariane Husted på flyvetur

1983

57

Mødding lovliggøres

1983

57

Arbejde skal holde folk i Spøttrup

1983

57

Fiskerhytter i vestsalling

1983

57

Balling Hallen

1983

57

Miniklub i Balling

1983

57

Klubhus i Hvidbjerg

1983

57

Sygeplejerske i sundhedstjenesten

1983

57

Lem plejehjem

1983

57

Børnehaven i Rødding

1983

57

Andelsboliger i Balling

1983

57

Oddense og Lem Hallerne

1983

57

Havebrug dom skolefag

1983

57

Hvidbjerg Rettrup ungdomsklub

1983

57

Sociale boliger

1983

57

Rødding elever dra 10 kl. i praktik i Århus

1983

57

Havnedrømme ved Gyldendal

1983

57

Lem skole

1983

57

Lem plejehjem

1983

57

Gyldendal

1983

57

Rødding børnehave

1983

57

Balling Hallen

1983

57

Socialt boligbyggeri

1983

57

Skive Offset i Oddense mgl plads

1983

57

Klub i Hvidbjerg

1983

57

Rettrup klubhus

1983

57

Social byggeri i Lem, Lime og Oddense

1983

57

Miljøgruppe i Spøttrup

1983

57

Hvidbjerg Skole

1983

57

Gyldendal havn

1983

57

Vejen gennem Balling

1983

57

Ramsing skole

1983

57

Lem Hallen

1983

57

ikke mere industrijor i Oddense

1983

57

Krydset ved Kjærgårdsholm

1983

57

Oddense Hallen

1983

57

Gyldendal havn

1983

57

Børnehavebyggeri i Rødding

1983

57

Andelsboliger i Hvidbjerg

1983

57

Ungdomsjlubben i Hvidbjerg

1983

57

Skolepasningsforsøg i Balling

1983

57

Oddense Hallen

1983

57

Lem ungdomsklub

1983

57

Oddense industriområde

1983

57

Oddense skole, idrætsredsk.

1983

58

Spøttrups venner

1983

58

Balling børnehave

1983

58

Sociale boliger i Spøttrup

1983

58

Lem Hallen

1983

58

Balling hallen

1983

58

Klubhuset i Rettrup

1983

58

FN flag

1983

58

Lysregulering i Balling

1983

58

Øget hjemmehjælp

1983

58

Gyldendal området

1983

58

Lun vinter

1983

58

Kastrup genbrig

1983

58

Skolepasning

1983

58

Taleundervisning

1983

58

Klubhus i Rettrup

1983

58

Lem hallen

1983

58

Ramsing skole

1983

58

Gyldendal området

1983

58

Harry Iversens møbelfabrik

1983

58

Kommunal varmeplan

1983

58

Industrijord i Oddense

1983

58

Gyldendal området

1983

58

Lem plejehjem

1983

58

Afslag på anlægsarbejde

1983

58

Varmeregning

1983

58

Fiskerhytter i Nymølle

1983

58

Sikker skolevej i Balling

1983

58

Hvileplads for bilister

1983

58

Bænke og cykelstativ i Rødding

1983

58

Gyldendal området

1983

58

Rødding børnehave

1983

58

Ramsing skole

1983

58

Bedre veje til bådpladser

1983

58

Nye rækkehuse i Lem Lihme og  Oddense

1983

58

Parkeringsplads i Lihme

1983

58

Ahorntræer langs Balling - Rødding vejen

1983

58

Ramsing skole

1983

58

Klubhus i Rettrup

1983

58

Balling Brugs afgiver plads til parkering

1983

58

Ny leder på Balling plejehjem

1983

58

Rødding børnehave

1983

58

Trækprocenter

1983

58

Kontrol med byggeudgifter

1983

58

Ramsing skole

1983

58

Socialsag i Spøttrup

1983

58

Rydning af fortove

1983

58

Ulovlig kystsikring

1983

58

Balling plejehjem

1983

58

Børnepasning

1983

58

Kystsikring

1983

58

Offentlige toiletter

1983

58

Rensningsanlig iRettrup

1983

58

Hvidbjerg og Lihme skoler

1983

58

Sparer mandelgaven til plejehjemsbeboere

1983

58

Lem hallen

1983

58

Lys i Balling

1983

58

Julegaver til plejehjem

1983

58

Klubhus i Hvidbjerg

1983

58

Pasning af skolebørn

1983

59

Rækkehuse i Krejbjerg

1983

59

Lem hallen

1983

59

Ramsing skole

1983

59

Afstemningssted i Balling

1983

59

Rettrup klubhus

1983

59

Plejehjemmene i Spøttrup

1983

59

Afstemninger på plejehjem

1983

59

Ålbæk plejehjem

1983

59

Kåstrup genbrugsprojekt

1983

59

Ansatte på kontorerne

1983

59

Fjernstyring i Vestsalling

1983

59

Balling plejehjem

1983

59

Karen Hald

1983

59

Mødding i Vejby

1983

59

Forurening af åer

1984

59

Arv til Rødding plejehjem

1984

59

Kystsikring

1984

59

Dagpleje på Balling skole

1984

59

Gyldendal området

1984

59

Balling plejehjem

1984

59

Lem hallen

1984

59

Gyldendal området

1984

59

Ungdomsklub i Oddense

1984

59

Lyskruds i Balling

1984

59

Skolepasning i Balling

1984

59

Turister til Spøttrup

1984

59

Vandløbsforurening

1984

59

Kystsikring

1984

59

Hal i Lem

1984

59

Industri i Lyby

1984

59

Andelsboliger  i Hvidbjerg

1984

59

Oddense friluftsbad

1984

59

Lem samlingshus

1984

59

Ålbæk plejehjem

1984

59

Lem hallen

1984

59

Lem plejehjen

1984

59

Gyldendal havn

1984

59

Balling størst

1984

59

Fartdæmpning gennem Oddense

1984

59

Lem plejehjem

1984

59

Fiskerhytter i vestsalling

1984

59

Gyldendalområdet

1984

59

Julepynt i Balling

1984

59

Miljøkrav til Rødding fabrik

1984

59

Oddense forsamlingshus

1984

59

Gyldendal området

1984

59

Balling hallen

1984

59

mindre klasser i skolerne

1984

59

Miljøuro skader udviklingen

1984

59

Nitrat i drikkevand

1984

59

Hvidbjerg boliger

1984

59

Oddense forsamlingshus

1984

59

Gyldendal havn

1984

59

Døgnplejehjem

1984

60

Systue i Ramsing

1984

60

Soøttrup nye socialboliger

1984

60

Skoler i Spøttrup

1984

60

Sparekasse i Lihme

1984

60

Miljøsagen i Rødding

1984

60

Hvidbjerg skole

1984

60

Ålbæk plejehjem

1984

60

Fritidsundervisning i Spøttrup

1984

60

Opgiver kystsikring

1984

60

Skoler bevares

1984

60

Skolepasning

1984

60

Vandafgift

1984

60

Hvidbjerg klubhuset

1984

60

Lihme plejehjem ?

1984

60

Harry Iversens møbelfabrik

1984

60

Oddense friluftsbad

1984

60

Andelsboliger i Spøtrup

1984

60

P pladser i Balling

1984

60

Oddense frilutsbad truet

1984

60

Dagpleje

1984

60

Hvidbjerg vandværk

1984

60

Oddense forsamlingshus

1984

60

Lem skole

1984

60

Nej til datalære

1984

60

Svømmeundervisning i Spøttrup

1984

60

Rækkehuse  

1984

60

Vand til Krejbjerg

1984

60

Sprøjter fortove for ukrudt

1984

60

Lem vandværk

1984

60

Nyt industriområde i Balling

1984

60

Strandrensning

1984

60

Bustrup

1984

60

Nej til lokalt indkøb

1984

60

Gyldendal havn

1984

60

Overbygningsskoler truet

1984

60

Skolepasning

1984

60

Hvidbjerg klubhuset

1984

60

Miljøvenlig trafik

1984

60

utilfredshed med veje

1984

60

Mangel på fritidshjem i Balling

1984

60

Raækkehuse i Ramsing

1984

60

Ingen nye  kraftvarmeværker i Spøttrup

1984

60

Sdr. Lem vig

1984

60

Hvidbjerg vandværk

1984

60

Burhøns i Lem

1984

60

Metner

1984

60

Lem plejehjem

1984

60

Ramsing skole

1984

60

stop for skolepasning i Balling

1984

60

Oddense friluftsbad

1984

60

Hvidbjerg vandværk

1984

60

Blokade af kommunalt arbejde

1984

61

Datalære for alle

1984

61

Fritidshjem i Balling

1984

61

BustrupAndelsboliger i Spøttrup

1984

61

Spøttrup hallen

1984

61

Film optaget af Rud Kjems

1984

61

Miljøsag i Balling

1984

61

Bustrup

1984

61

Gyldendal havn

1984

61

Industrigrund i Lem

1984

61

Balling børnehave

1984

61

Kommunalt tilsyn med  "Borgen"

1984

61

Miljøsager

1984

61

Spøttrup stævne

1984

61

Balling skole

1984

61

Skolekørsel

1984

61

Gyldendal havn

1984

61

Balling fritidshjem

1984

61

Ny fabrik i Balling

1984

61

Støjsag v Harry Iversens møbelfabrik

1984

61

Vejviser til sommerlandet

1984

61

Folk i kø til rækkehuse

1984

61

H. Iversens møbelfabrik

1984

61

Regulering af Skive Balling vejen

1984

61

Dagplejetilbud i Balling

1984

61

Fritidshjem i Balling

1984

61

Gy´ldendal havn

1984

61

Turistguide til spøttrup - seværdigheder

1984

61

Kystsikring ved "Furmose"

1984

61

Skolelæger

1984

61

Kommunalt arbejde i licitation igen

1984

61

Krejbjerg forsamlingshus

1984

61

Kåstrup projekt

1984

61

Lem plejehjem

1984

61

Containere til flasker

1984

62

Kystsikring

1984

62

Ramsing skole

1984

62

Lem spejdere

1984

62

Nedrivning af hus i Lihme

1984

62

Klublokaler i Oddense

1984

62

Miljøkrav til møbelfabrik

1984

62

M R snedkeri i Oddense

1984

62

Plejehjem i Ramsing ?

1984

62

Rensningsanlæggene

1984

62

Kommunalt budget

1984

62

Håsum vandværk

1984

62

Klub i Oddense

1984

62

Ny kystsikring i Hostrup

1984

62

Balling og Rødding kommunecentre

1984

62

Vandprøver fra Håsum vandværk

1984

62

Støtte til lokal ugeavis

1984

62

Hvidbjerg skole

1984

62

Varmehjælp til pensionister

1984

62

Lokalplan i Balling

1984

62

Omsorgsarbejde på skoler

1984

62

Lem hallen

1984

62

Gyldendal havn

1984

62

Elmesygen på Skive egnen

1984

62

Kædehuse

1984

62

Fritidstilbud

1984

62

Klubhusbyggeri i Balling

1984

62

Ingen andelsboliger i Hvidbjerg

1984

62

Oddense hallen

1984

62

nyt boligområde i Balling

1984

62

Kloakledning i Oddense

1984

62

Kystsikring

1984

62

Ny inspektør til Spøttrup hallen

1984

62

Parkeringsplads ved Rødding kirke

1984

62

Lem hallen

1984

62

Ingen plejehjem i Ramsing

1984

62

Mindre skat

1984

63

Oddense hallen

1984

63

Rødding børnehave

1984

63

Lihme ungdomsskole

1984

63

Oddense friluftsbad

1984

63

Lem hallen

1984

63

Stier i Lem og Rødding

1984

63

ferielukning af børnehaver

1984

63

ulovlig parkering i Lihme

1984

63

Krejbjerg forsamlingshus

1984

63

Balling fjernvarme

1984

63

Kåstrup

1984

63

Lem skole

1984

63

Oddense og Balling haller

1984

63

Håsum vandværk

1984

63

Varmemålere i Balling sociale byggeri

1984

63

Penge til KFUM spejderne i Lem og Lihme

1984

63

Børnehave i Oddense

1984

63

Pedel ved Oddense skole

1984

63

Brandoverenskomst

1984

63

Møbelfabrik på stationsvej i Rødding

1984

63

Fjordregning til egnens kommuner

1984

63

Lokalplan i Balling'

1984

63

Kommunecentre

1984

63

Rensningsanlæg i Krejbjerg

1984

63

Rødding fabrik

1984

63

Balling hallen

1984

63

Fjernvarmepsotest frs Rødding og Balling

1984

63

Alle afløb undersøges

1984

63

Hvidbjerg vandværk

1984

63

Lem plejehjem

1984

63

pris for børn i dagpleje

1984

63

Fritidshjem i Balling

1984

63

Kystsikring ved Hostrup

1984

63

Hjemmesygeplejersker

1984

63

Dspejderhus i Lem

1984

63

Gyldendal havn

1984

63

Faldende elevtal i Spøttrup skoler

1984

63

Harry Iversens møbelfabrik

1984

63

Oddense skole

1984

63

Gas i Spøttrup

1984

64

Boliger i Balling

1984

64

Miljøkrav

1984

64

Rødding Lem og Lihme kystnære byer

1984

64

Snerydning

1984

64

Chaufører over 70 år

1984

64

Håsum vandværk

1984

64

Gyldendal havn

1984

64

Hvidbjerg vandværk

1984

64

Varmeplan

1984

64

Balling fabrik miljøgodkendt

1984

64

Hybridnettet

1984

64

Gyldendal havn

1984

64

Håsum vandværk

1984

64

Ungdomsklub i Oddense

1984

64

Industriarealer i Balling

1984

64

Kommuneplan til debat

1984

64

Oddense skole

1984

64

Gyldendal havn

1984

64

Minkfarme

1984

64

Hjemmeplejen

1984

64

Kommuneplanen

1984

64

Ef penge til Spøttrup

1984

64

Vandsenge fra Lihme

1984

64

Produktionshøjskole i Rødding ?

1984

64

Ålbæk plejehjem

1984

64

 Rødding plejehjem

1984

64

Større andel i boligkvoten

1984

64

Industriområde i Hvidbjerg ?

1984

64

Trafiksanering i Balling og Oddense

1985

64

Kommuneplanen

1985

64

Balling - Skivevejen

1985

64

P. plads i Balling

1985

64

Ja Tryk i Balling må udvide

1985

64

Kommuneplanen

1985

64

Oddene plejehjem

1985

64

skolepasningsordning i Balling

1985

64

Jabo møbler til Rødding

1985

64

Kommuneplanen

1985

64

Fritidshjem i Balling

1985

65

Skolebuschauffør

1985

65

Kommunebyer

1985

65

Hybridnettet

1985

65

skolepasning

1985

65

Ramsing skole

1985

65

fjernvarmetvang

1985

65

Udlån af bånd og plader

1985

65

Fritidshjem i Balling spares væk

1985

65

Chef for hjemmehjælperne

1985

65

Andelsboliger i Balling

1985

65

Landbrug og miljø i vestsalling

1985

65

Fjernvarmeværker

1985

65

Håsum vandværk

1985

65

Vejdirektoratet og Ballingfolk

1985

65

Utilfredshed med chefskifte

1985

65

Rødding og Balling må ikke blive sovebyer

1985

65

Klaver til Lem plejehjem

1985

65

Kommuneplanen

1985

65

Oddense skole

1985

65

Nyt postnummer for Spøttrup ?

1985

65

Kåstrup

1985

65

Landbrug og miljø i vestsalling

1985

65

Kommuneplan

1985

65

Fritidshjem i Balling

1985

65

Ungdomsskolen udstiller

1985

65

Lem hallen

1985

65

Hvidbjerg vandværk

1985

65

skolepasningsordning i Balling

1985

65

Mini hal i Lem

1985

65

Gyldendal havn

1985

65

Andelsboliger i Hvidbjerg ?

1985

65

40 året for Danmarks befrielse

1985

65

Hvidbjerg vandværk

1985

65

Centralt bibliotek ?

1985

65

2 børnehavekøkkener kritiseret

1985

65

Kommuneplanenfritidshjem i Balling

1985

65

Kommunecentre står fast

1985

65

Industrijord i Balling

1985

65

Ingen industri til Kjærgårdsholm

1985

65

Spøttrup hallen

1985

65

Kold mad i Balling børnehave

1985

65

Ålbæk plejehjem

1985

65

Balling kro til musæum og udstilling ?

1985

65

Turister til Vestsalling

1985

66

Trafikmiljø til Balling og Oddense

1985

66

Nye boliger i Hvidbjerg

1985

66

Overskud af halm i Vestsalling ?

1985

66

Gyldendal havn

1985

66

Chef for hjemmeplejen

1985

66

"Spøttrup" under gråsten - ordningen ?

1985

66

Pensionister med skolebus

1985

66

Nyt boligområde i Krejbjerg

1985

66

Problemer med udbetaling af løn m.m.

1985

66

VAFT rabat til pensionister ?

1985

66

Mobil hjælp til plehjem ?

1985

66

fortsat 17 medlemmer i kommunalbestyrelsen

1985

66

trafikregulering i Balling og Oddense

1985

66

mgl på spise og sovesteder i Spøttrup

1985

66

Spøttrup Årets Kommune

1985

66

Åbne skoler

1985

66

Flest mænd i kommunalbestyrelsen

1985

66

Nyt industriområde i Balling

1985

66

Klommunen ikke interesseret i Balling Kro

1985

66

Skolelægen

1985

66

Vejmiliø oi Oddense og Balling

1985

66

Gyldendal havn

1985

66

Fritidshjem i Balling

1985

66

I´kke VAFT rabat til ældre

1985

66

Blling plejehjem

1985

66

O=ddense plejehjem ny leder

1985

66

Balling skole

1985

66

Ny kommunaldirektør

1985

66

Balling skole

1985

66

Kommunalt vandværk

1985

66

Fritidshjem i Balling

1985

66

Balling skole

1985

66

Balling plejehjem

1985

66

Oddense skole

1985

66

Balling børnehave

1985

66

Skolebuschauffør

1985

66

Gyldendal havn

1985

66

Balling børnehave

1985

66

Mange penge til kirker i Salling

1985

66

Balling fritidshjem

1985

66

Cafeteria i Gyldendal

1985

66

Skolefritidspasning

1985

66

Vandkvalitet i Spøttrup åer

1985

66

Gyldendal havn

1985

66