Spøttrup lokal Arkiv
Nørregade 24, Balling "Det gamle Apotek". Arkivet har til huse i kælderen.
Spøttrup hovedgård omk. 1905
Spøttrup lokal Arkiv
Afd. under Muse´rum,

(NB: Arkivet har fået navnet ændret til Spøttrup lokal Arkiv, men hedder stadig Spøttrup lokalhistorisk arkiv på nettet.)

Adresse:  Nørregade 24 , Balling , 7860 Spøttrup

Postadresse: Kåsvej 29 Lihme 

                7860 Spøttrup
    
Tlf. :        0045 24980098 

Åbningstider: 
Sept. - juni:  Hver tirsd. kl.13.00 -17.00                     
 juli - aug. : Efter aftale
 
Leder:
   Ib Svenningsen,  Kåsvej 29,  Lihme, 7860 Spøttrup
 

Hjemmeside: www.
spottrup-lokalhistorisk-arkiv.dk

Mail:

1: spottrup-lok-ark@fiberpost.dk

2.  ibsv@ skivekommune.dk

3.spottruplokalarkiv_balling@yahoo.com


NB: Vær opmærksom på at nu kan du få adgang til Arkivets arkivalier gennem søgesystemet : arkiv.dk . Her kan du søge i alle landets 540 arkiver, med ganske lidt øvelse.

 På trods af sin størrelse, er den meget brugervenlig. Man kan ikke kopiere billeder herfra, men må henvende sig til det enkelte arkiv, hvor billedet ligger.


Medarbejdere:

Erik Trudsø, Rødding - død d. 5 febr. 2018.

Herfra skal lyde en stor Tak for Trudsøs store indsats i Spøttrup lokalhistorisk Arkiv, som især kommer til udtryk på Arkivets hjemmeside. Foruden han var et dejligt menneske alle holdt af, var han en særdeles god fortæller, hvis historier indeholdt megen humor, ikke mindst når det gjaldt hans erindringer fra Vestsallingbanen. Hans lune kommer også til orde, når han fortalte om folk med øgenavne, og hvorfor de havde fået det påhæftet.  Han beklagede sig ofte over, at han var begyndt på arkivprojekterne for sent, hvortil vi prompte svarede:"Det kommer da an på hvor gammel du bliver!" Han blev 96 år. 


Egon Hørby, Rødding

Tage Larsen. Balling

Knud Mouritsen, Hvidbjerg

Svend Nøhr, Ramsing

Inge Lise Dahl, Ramsing


  Program for 2018:    
12. marts kl. 19.00: Generalforsamling med underholdning af Helge Stavnsbjerg
9. august: Udflugt til Thy med Bente Astrup som guide.
    

10. november: Arkivernes dag kl. 13.00 - 17.00
1. december: Mølposen udkommer.

Status for 2017:
Gæster i Arkivet:                                    487
 Gæster ved foredrag                         527
Hjemmesidebesøg                            79395
Arkivdage                                                49
Medarbejdertimer i åbningstiden      10761940: Spøttrup borgs voldgrav genoprettes

Historik
Arkivet blev grundlagt i 1973 af Skoleinspektør Hans Frederik Eriksen, Lihme og Skoleinspektør Jens Peter Hansen, Ramsing samt Ib Svenningsen. Starten blev en billedindsamling med efterfølgende udstilling i Byrådssalen på Spøttrup kommunes Administrationsgård i Ramsing. På grund af pladsmangel i administrationen blev arkivet flyttet til gangarealet på Lihme skole i 1990. Nuværende adresse "Det gamle Apoteks" kælder i Balling, hvor arkivet råder over 105 m2. 1. januar 2008 blev Spøttrup lokalhistorisk arkiv en afdeling af "Museum Salling". 2009 ændres navnet til Spøttrup lokal Arkiv. 9. november 2013 fejredes 40 års jubilæum med 60 gæster.

2010 tog vores hjemmeside sin begyndelse, og har på nuværende tidspunkt over 100000 besøgende om året.

20. februar 2015 startede søgemaskinen arkiv dk  , hvor man kan søge på navne, steder m.m. i hele Danmark. Der er over 500 arkiver tilkoblet søgemaskinen.

22. september kunne vi tage vores nye lyslederkabler i brug, så vi nu kan servicere vores gæster hurtigere og mere effektivt. Desuden er der en hurtig trådløs dækning i Arkivet, hvis du ønsker at bruge din private bærbare.