Spøttrup kommunes Scrapbøger 1970-85

Søgefeltet fremkommer ved tryk på tasten F3.

Indholdfortegnelse over kommunens scrapbøger, der hovedsageligt indeholder avisartikler om Spøttrup kommunes aktiviteter ved de forskellige institutioner. Søg på siden med words søgefunktion.

Emne År Mappe nr.
Håsum Skole 1970 1
Hvidbjerg By 1970 1
Børnehaveklasser, Rødding og Lem 1970 1
Balling og Lem Skoler 1970 1
Privar dagpleje 1970 1
Spøttrup Hallen 1970 1
Spøttrup filmen 1970 1
Rødding Skole 1970 1
Skattekort ændringer 1970 1
Privart dagpleje 1970 1
Balling Alderdomshjem 1971 1
Balling rensningsanlæg 1971 1
Oddense uden bus 1971 1
Spøttrup Byvåben 1971 1
Flyveplads i Rettrup 1971 1
Lejrskole 1971 1
Rensningsanlæg 1971 1
Arkivet 1971 1
Børnehaver i Spøttrup 1971 1
Skoleudbygning 1971 1
Budgetoverskridelse 1971 1
Løn til udvalgsformænd 1971 1
Indkomststigning 20 % 1971 1
Ktitik af forsamlingshusleje 1971 1
Slukningsoverenskomst 1971 1
Billetkøbsordning for unge 1971 1
Udvalg for børnehaver 1971 1
Beboermøde 1971 1
Ligningsmøder 1971 1
A- Skat af sociale ydelser 1971 1
Udstykning i Rødding og Balling 1971 1
Udbygmimg af skoleformer 1971 1
Investering for 2,2 mill. 1971 1
15 % stigning i privatforbrug 1971 1
Balling fritidsklub 1971 1
Renovationsordning i Spøttrup 1971 1
Flyvepladsplaner 1971 1
Oddense bus fra Vinderup ? 1971 1
Affaldskurve i sommerhusområder 1971 1
Småbørnsfritidsklub i Balling 1971 1
Kommunalfolk i lære 1971 1
Selvangivelser 1971 1
375 færre indbyggere på 5 år 1971 1
Ny lokaler ved Rødding skole 1971 1
Flyveplads igen 1971 1
Turistarbejde på Skiveegnen 1971 1
Børnehave i Rødding 1971 1
turistpropaganda 1971 1
Krav om sivebrønde 1971 1
største indbruds - weekend 1971 1
Børnehaveklasser  1971 1
Håsum Skole 1971 1
Børnehave Rødding 1971 1
Lem Skole 1971 1
Oddense Busrute 1971 1
Flyveplads 1971 1
Børnehave i Balling 1971 1
Toiletbygning ved Vadum 1971 1
Håsum Skole 1971 1
investering i 1971-72 1971 1
Vandværk i Vadum 1971 1
Vurderingsmænd 1971 1
Grundpris i Spøttrup 1971 1
Børnehaveklasser i Balling og Lihme 1971 1
Skemaer om olietanke 1971 1
Pædagogisk studiecenter ? 1971 1
Balling Skole 1971 1
Fælles skolepsykologordning 1971 1
selvangivelser rettes 1971 1
Vejledning til erhvervsfolk 1971 1
Børnehaver i Spøttrup 1971 1
Gratis film for ældre 1971 1
Håsum skole 1971 1
Fritidshus i Spøttrup 1971 2
Børnehaveklasse i Ramsing 1971 2
700 forgæves til møde i Spøttrup Hallen 1971 2
2 lærerboliger solgt 1971 2
private veje 1971 2
Vurderingsmænd i Spøttrup 1971 2
Overbygninger i Spøttup 1971 2
Læreransættelser 1971 2
Lem Centralskole 1971 2
900 til beboermøde i Hallen 1971 2
Ramsing forsamlingshus 1971 2
Flyveplads  1971 2
Børnehave i Rødding 1971 2
Håsum skole til "Bustrup" 1971 2
Børnehaveklasser i Oddense og Hvidbjerg 1971 2
Barak ved Ramsing Skole 1971 2
Skolepatruljefest i Soøttrup Hallen 1971 2
10 klasse i Spøttrup 1971 2
Fælles turistkontor 1971 2
Industriareal i Rødding 1971 2
Ramsing central automatiseret 1971 2
Skoleudbygning i Ramsing 1971 2
Børnedaghjem 1971 2
Blomsterløgpark 1971 2
Kommunesammenlægning 1971 2
Telefonbokse i Balling og Rødding 1971 2
Spøttrup historiske samling 1971 2
Spøttrup Lokalhistoriske arkiv 1971 2
Cykle og gangsti på baneareal 1971 2
Havn ved Ålbæk ? 1971 2
Håsum skole sølges 1971 2
Spiritusbevilling til Kjærgårdsholm Kro 1971 2
Læreransættelser 1971 2
en eller 2 børnehaver i Spøttrup ? 1971 2
Ramsing Skole 1971 2
Udstykningsplaner for Ålbæk 1971 2
Ålbæk mølle soglt til Spøttrup Kommune 1971 2
50 td. Land i Vadum  1971 2
Befolkningsudvikling i Skive 1971 2
Balling børn fjerner sten 1971 2
Ældre udflugt for Lem Vejby 1971 2
Sommerhusområde, brandfælde 1971 3
læreransættelser 1971 3
tandpleje 1971 3
små skoler bevares 1971 3
telefonbolse i Spøttrup 1971 3
skolen i Balling 1971 3
Ålbæk mølle  1971 3
Trafikproblemer i Lihme 1971 3
Gæld i kommunerne 1971 3
Afslutning i Lem og Lihme skoler 1971 3
realeksamen fra Rødding 1971 3
pensionistudflugt  1971 3
Restance på kildeskatten 1971 3
Flyveplads 1971 3
Rensningsanlæg 1971 3
Rødding Skole 1971 3
Kommunalkursus på Mors 1971 3
Udstykning 1971 3
Ingen lærermangel 1971 3
Ramsing Skole 1971 3
Gård i Rødding udstykkes 1971 3
Støtte til løgparken 1971 3
Børnehaveklasser 1971 3
Længere åbningstid 1971 3
Boligselskab i Spøttrup Kommune 1971 3
Grønne områder 1971 3
restskatter 1971 3
0 kroner for nedrivning af hus 1971 3
Boligselskab i Spøttrup Kommune 1971 3
Feriecenter i Ålbæk 1971 3
Børnehaveklasser 1971 3
Industriareal i Rødding 1971 3
Børnehave i Lem og Balling 1971 3
Lægehus i Spøttrup 1971 3
Løgparken lukker 1971 3
Sommerhuse ved Knud Strand 1971 3
Industrihus i Balling 1971 3
60 svenske skoleelever i Balling 1971 3
Lem Skole 1971 3
Rødding Børnehave 1971 3
Industrigrunde i Rødding 1971 3
Balling Industrigård 1971 3
Spøttrup Central automatiseret 1971 3
Løgparken udlægges som almindeligm park 1971 3
Ramsing Skole 1971 3
Spøttrup Hallen 1971 3
Ramsing Sparekasse 1971 3
Historisk Center i Brøndum 1971 3
Byggegrunde i Lem 1971 3
Beskatningspråcent i Spøttrup 1971 4
Industrijord i Balling 1971 4
Hvidbjerg lærer 1971 4
Ingen ændring af kommunale struktur 1971 4
Omsorgsarbejde 1971 4
Balling Skole 1971 4
Søren Dath død 1971 4
Ramsing og Håsum skoler 1971 4
Egnsmusæet i Brøndum 1971 4
Børnehave i Lem  1971 4
Skolepsykolog 1971 4
Spøttrup Hallen 1971 4
Ramsing Skole 1971 4
Fritidsklubber i Balling 1971 4
Boligbyggeri 1971 4
Rødding Sparekasse bygger nyt 1971 4
Privat dagpleje 1971 4
Salg af lærerbolig 1971 4
Kommunegaranti til Spøttruphallen 1971 4
Statens Husdyrbrugsforsøg 1971 4
Cyklestier ved Sallingsundbroen 1971 4
Balling Skole 1971 4
Egnsmusæet i Brøndum 1971 4
Borgelige vielser 1972 4
Omsorgsarbejde i Rødding 1972 4
600 nye sommerhusgrunde i Salling 1972 4
Feriecenter i Ålbæk 1972 4
Campingplads ve Ålbæk 1972 4
Kystsikringsarbejder 1972 4
Statenshusdyrbrugsforsøg 1972 4
Lem Industrihus 1972 4
Børnehavebyggeri i Lem 1972 4
Udstillinger på Spøttrup 1972 4
Boligområder i Spøttrup 1972 4
Balling Børnehave 1972 5
TV fra Lem 1972 5
Beskæftigelsesarbejde 1972 5
Industriområder 1972 5
Oddense udflytningsmål 1972 5
Balling Skole 1972 5
Børnehave i Balling 1972 5
Turistkampagne 1972 5
Rensningsanlæg i Ramsing 1972 5
Oddense Vejen 1972 5
Oddense Otting Borgerforening 1972 5
Rødding å forurenet 1972 5
Kommunen køber Gyldendal teglværk 1972 5
Grundsalg i Spøttrup 1972 5
Ålbæk Mølle 1972 5
Restaurering af Spøttrup 1972 5
Balling Skole 1972 5
Offentlighed i Kommunen 1972 5
Campingplads ved Ålbæk 1972 5
Boliggrunde i Spøttrup 1972 5
Realklasse i Rødding 1972 5
Vejregulering i Ramsing 1972 5
Hovedlandecej fra Kjærgårdsholm til Oddense 1972 5
Lihme Skole 1972 5
Realister ved Balling og Lem skoler 1972 5
Rødding pensionister 1972 5
Skoleinspektør inhabil 1972 5
Skive - Balling landevejen 1972 5
Tlladelser til byggeri 1972 5
Balling Industrihus 1972 6
Ålbæk Mølle campingplads 1972 6
Sundhedspleje i Spøttrup Kommune 1972 6
Balling Skole 1972 6
Balling Børnehave 1972 6
Kældre under vand 1972 6
Gyldendal Teglværk 1972 6
Leder til egnsmusæum 1972 6
lærere i Spøttrup 1972 6
Gyldendal Teglværk 1972 6
Skole og kulturudvalsudg.  1972 6
Musikskole i TV 1972 6
Fælles Losseplads 1972 6
Vinterferie i skolerne 1972 6
Balling Skole 1972 6
Balling Industrihus 1972 6
Plastindustri i Balling 1972 6
Gyldendal Teglværk 1972 6
Grundsalg i Oddense 1972 6
Lem Børmehave 1972 6
Rettrup 1972 6
Gyldendal  1972 6
Spøttrup Hallen 1972 6
Byggeri i Hvidbjerg 1972 6
EF afstemning 65 % ja på Skiveegnen 1972 6
Arbejdsplads til 40 kvinder i Balling 1972 6
Campingplads i Ålbæk 1972 6
Rødding og Lem skoler 1972 6
Rensningsanlæg i Lihme 1972 6
Egnsmusæet i Brøndum 1972 6
Oddense byzone udvides med 180 grunde 1972 6
Amtsvejen gennem Balling 1972 6
Gyldendal 1972 6
Grusning steget 25 % 1972 6
Jordkøb i Balling for 770.000 1972 6
Damedico, Balling 1972 6
Snerydning 1972 6
Scan-Dispocible, Balling 1972 7
Balling Børnehave 1972 7
Lihme Fritidsklub 1972 7
Fælles Losseplads i Salling 1972 7
Balling Vandforsyning 1972 7
Klage over fortove i Rødding 1972 7
Sikker skolevej 1972 7
Gyldendal 1972 7
Familievejleder 1972 7
Kommunevåben 1972 7
Rettrup 1972 7
Kommunal husbondsafløsning 1972 7
5 sommerhuse i Ålbæk fjernes 1972 7
Oddense Friluftsbad 1972 7
Flere borgere til Skiveegnen 1972 7
Lem Renseanlæg 1972 7
Spøttrup forsøgskommune 1972 7
færre elever 1972 7
Balling Børnehave 1972 7
Musikskole i TV 1972 7
Rødding fortove 1972 7
Kloak i Oddense 1972 7
Bus til skolebørn 1972 7
P. plads ved Vadum 1972 7
Marina ved Gyldendal 1972 7
Egnsmusæet i Brøndum 1972 7
Balling industrihus 1972 7
Gyldendal 1973 7
Balling Industrigård 1973 7
Sommerhuse ved Ålbæk 1973 7
P. plads ved Vadum 1973 7
Poul Bjerre , Krejbjerg 1973 7
Skovsvineri i Hvidbjerg 1973 7
Renseanlæg i Hvidbjerg 1973 7
Friareal i Ramsing 1973 7
Lærerbolig 1973 7
Friareal i Ramsing 1973 7
Balling industrigård 1973 7
Husbondsafløser 1973 7
Planlægning Spøttrup 1973 8
Kvinder til industrimøde 1973 8
Vejforlægning Oddense 1973 8
Beskæftigelse, Balling 1973 8
Isstadion 1973 8
Dispensation for sommerhus 1973 8
Spøttrups fremtid 1973 8
Sommerhus i Ålbæk 1973 8
Udstykning i Hvidbjerg 1973 8
Pendlere fra Skive til Balling 1973 8
sygeafløser 1973 8
Ejendom i Sdr. Lem 1973 8
Bom ved Vadum Strand 1973 8
Laurids Larsen trækker sig 1973 8
Friområde i Ramsing 1973 8
Rensningsanlæg i Lihme 1973 8
Vejnavne 1973 8
Skolebal i Balling 1973 8
Alle må sælge grunde 1973 8
Grunde i Oddense 1973 8
Radikale 1973 8
Balling Børnehave 1973 8
Husmandsafløser 1973 8
grønt område i Ramsing 1973 8
Byzoner 1973 8
Egnsmusæet i Brøndum 1973 8
udstykning i Hvidbjerg 1973 8
Skolesag i Lihme 1973 8
Skolekonflikt 1973 8
Ballingfabrik fyrer 1973 8
Legeplads i Lem 1973 8
Ålbæk Camping 1973 8
tjenesyemandsforlig 1973 8
tilskud til Skiveegnen 1973 8
Investeringer i Spøttrup 1973 8
Tyvebesøg i påsken 1973 8
Vejsag ved sommerhus i Lihme 1973 8
Legeplads i Lem 1973 8
Leder i Balling Børnehave 1973 8
Borgerforening i Brøndum - Hvidbjerg 1973 8
Fabrik i Balling 1973 8
Ejendom i Sdr. Lem nedrives 1973 8
Byggegrunde i Lem 1973 8
Grøn By i Spøttrup Kommune 1973 8
6 byzoner i Spøttrup 1973 8
Dispositionsplan for Ramsing og Oddense skoler 1973 8
Salg af byggegrunde 1973 8
Ingen svømmeundervisning i Durup 1973 8
TV udsendelse om Spøttrup 1973 8
vandmangel i Oddense 1973 8
gårdhuse i Spøttrup 1973 8
Privat dagpleje 1973 8
udvekslingsby 1973 8
Ingen interesse for fælles losseplads 1973 8
Forældre til skoleidrætsstævne 1973 8
Fælles turistfor 1973 8
TV udsendelse om Spøttrup 1973 8
Spøttrup Stævne 1973 9
Kørselskontor 1973 9
Administrationspersonale 1973 9
Børnehaven Balling 1973 9
Forurening Salling Grønt 1973 9
Realeksamen i Rødding 1973 9
Kommunestørrelse 1973 9
Økonomiske Forhold 1973 9
Automatisk udringning 1973 9
Oddense vandforsyning 1973 9
Spøttrups venner 1973 9
Eksamen i Balling 1973 9
Realister i Lem Skole 1973 9
17 8 klasse elever i Lihme 1973 9
Turistsamarbejde 1973 9
Landbrugstælling 1973 9
Balling Børnehave 1973 9
Vejnavne i Spøttrup Kommune 1973 9
Gyldendal Feriecenter 1973 9
Spøttrup restaureres 1973 9
Busforbindelse til Oddense 1973 9
Redningsbåd til Falck 1973 9
Kun 1 pensionist  får lån i ejendom 1973 9
Husbondsafløser 1973 9
Havn ved Gyldendal 1973 9
Balling Børnehave 1973 9
Ny læge i Rødding 1973 9
Egnsmusæet i Oddense 1973 9
TV Udsendelse fra Spøttrup 1973 9
Billige teaterbilletter 1973 9
Tyverialarm i Kommunekontoret 1973 9
Balling Børnehave 1973 9
Gyldendal Havn 1973 9
34 grunde udstykket i Rødding 1973 9
Forældre laver legeplads i Lihme 1973 9
Sommerhus i Ålbæk fjernes 1973 9
Grundsalg i Spøttrup 1973 9
Skolemælk 1973 9
Røddingvej istandsættes 1973 9
Slukningsmateriel 1973 10
Vandværk i Rettrup 1973 10
Skiveegnens vurdering 1973 10
Byggeri i Oddense 1973 10
Salling "et Uland" 1973 10
Syv skoler i Spøttrup bibeholdes 1973 10
Legeplads iLihme 1973 10
Ingen holdeplads til hyrebiler i Spøttrup 1973 10
Lokalråd i Skive Politikreds 1973 10
Kloakbidrag 1973 10
Nedsat sskatteprocent 1973 10
Byggebestemmelser 1973 10
Artikelserie af Poul Bjerre 1973 10
Udstykning i Oddense 1973 10
bevar skolerne i de små byer 1973 10
Vej i tidligere grusgrav i Brøndum 1973 10
Spøttrups Venner 1973 10
ikke legeplads i Ramsing 1973 10
Byggesituationen i Viborg Amt 1973 10
20 lejligheder i Rødding 1973 10
Salling Grønt - Sagen 1973 10
Planlægning i Spøttrup 1973 10
Venskabsby 1973 10
Grundsalg i Spøttrup Kommune 1973 10
Byggegrunde , Lihme og Balling 1973 10
Fritidsklub i Lihme 1973 10
Vejforlægning ved Rødding 1973 10
Familievejleder  i spøttrup 1973 10
Spøttrup i TV 1973 10
Byggegrunde i Spøttrup 1973 10
TV  i Spøttrup Ib Svenningsen 1973 10
Skoler i Ramsing og Oddense 1973 10
Kystsikring ved Hostrup og Vadum 1973 10
Renseanlæg  Rødding og Lihme 1973 10
Fodboldbane i Rettrup 1973 10
Skolefest i Lihme 1973 10
Søndagskørsel 1973 10
117 fik kørselstilladelse 1973 10
snefygning i Vestsalling 1973 10
Statsvej ændres til amtsvej 1973 10
Hvidbjerg Borgere 1973 10
Gyldendal Teglværk 1973 10
Venskabskommune 1973 10
Kystsikring 1973 11
Lokalhistorisk Arkiv 1973 11
Stormskader i Vestsalling 1973 11
TV fra landsbyer 1973 11
Gadelys i Krejbjerg 1973 11
Søndagskørsel 1973 11
Nedgang i elevtal 1973 11
Kommunen sparer på varmen 1973 11
Brøndum Egnsmusæum 1973 11
Oddense Vandværk 1973 11
Ny vejnavne 1973 11
Skoler i Spøttrup bevares 1973 11
byudvikling 1973 11
Fælles losseplads 1973 11
Byggemodning i Spøttrup 1973 11
Farligt Kryds i Ramsing 1973 11
Marksten til kystsikring 1973 11
Affald 1974 11
Landsby - Undersøgelse 1974 11
Sommerhuse ved Ålbæk 1974 11
Turistsamarbejde 1974 11
Syv medlemmer ud af kommunalbestyrelsen 1974 11
Kystsikriing ved Vadum 1974 11
Dagplejemødre 1974 11
Afgift for el 1974 11
Gadebelysningen i Lem 1974 11
Den Grønne By 1974 11
Tavshed om feriecenter 1974 11
Forslag om Spøttrup til Årets By 1974 1974 11
Spøttrup Kommune frikendt 1974 11
Taxa Kørsel 1974 11
Trikotagefabrik i Lem afskediger 1974 11
Bil nr. 25 i Næstild 1974 11
Gadebelysningen  1974 11
Varmt brusebad i skolerne 1974 11
Gratis husnumre 1974 11
Spøttrup udst. 500 grunde siden 1970 1974 11
Bedre trivsel 1974 12
Krejbjerg beboere 1974 12
Lem har vokseværk 1974 12
Else Krogsgård i Kommunalbest. 1974 12
betaling for Kloak 1974 12
Brand i Lihme Skole 1974 12
Slagter Høgh Balling, sommerhus 1974 12
Skole i Oddense og Ramsing 1974 12
Sundhedspleje i Spøttrup Kommune 1974 12
Køber rendegraver for snerydningspenge 1974 12
Sommerhus ved Ålbæk 1974 12
Spøttrup foregangskommune 1974 12
Sv. Å Eriksen fortsat borgmester 1974 12
Byplan i Balling 1974 12
Hal i Ramsing ? 1974 12
Venskabsby 1974 12
Billedudstilling 1974 12
Byggemodning Lem og Lihme 1974 12
Mesterskab i Oddense 1974 12
Skoler 1974 12
Skolenævn 1974 12
Sommerhus v Knud Strand 1974 12
Sportsplads i Rødding 1974 12
8udstykning i Balling 1974 12
Undervisningsnævn 1974 12
Skolelæge 1974 12
Gave til Balling Plejehjem 1974 12
Ny præstebolig i Lem 1974 12
Fælles Losseplads 1974 12
Kørsel i kommunen  (Snerydning) 1974 12
Sociale Boliger i Rødding 1974 12
Erhvervsaktiviteter 1974 12
Kritik af Ålbæk Butik 1974 12
Oddense Præstegård 1974 12
Gyldendal Havn 1974 12
Hvidbjerg idrætsplads 1974 12
Gyldendal teglværk 1974 13
Nye Vejskilte 1974 13
Skolemælk 1974 13
Håsum Præstegård 1974 13
Vej ved Bustrup 1974 13
Gyldendal Havn 1974 13
Borgmester Sv. Å Eriksen 1974 13
Amtsplejehjem i Jebjerg 1974 13
Rødding Børnehave 1974 13
Rødding Industriområde 1974 13
Gæster i Spøttrup 1974 13
Fritidshuse 1974 13
Præstebolig i Lem 1974 13
Gave fra venskabsby 1974 13
Børnehaveklasser 1974 13
Renseanlæg i Lem 1974 13
Gyldendal freiecenter 1974 13
Oddense Svømmehal 1974 13
Gyldendal 1974 13
Socialt boligbyggeri i Rødding 1974 13
Veje udenom Balling 1974 13
Balling Hallen 1974 13
Gårdhuse i Rødding 1974 14
Sallings Vejplan 1974 14
Skoler i Opddense og Ramsing 1974 14
Socialt boligbyggeri i Rødding 1974 14
Haller i Spøttrup 1974 14
Alderdomshjemsleder 1974 14
Gårdhuse i Rødding 1974 14
Balling Rødding Vejen 1974 14
Gyldendal Teglværk 1974 14
Børnehaveklasser 1975 14
Kystsikring 1975 14
Rødding Børnehave 1975 14
Ny leder af plejehjem i Rødding 1975 14
Fælles Losseplads 1975 14
Banedæmning anvendes til kystsikring 1975 14
pensionistboliger 1975 14
Andels- Ideen i Krejbjerg 1975 14
Butikscentre ? 1975 14
Hvidbjerg skole 1975 14
Gyldendal 1975 14
Skolepsykologer 1975 14
Krejbjerg Andelsby 1975 15
Losseplads 1975 15
Håsum Rettrup Forsamlingshuse 1975 15
Knallertbane 1975 15
Oddense Friluftsbad 1975 15
Lem Samlingshus 1975 15
Ballinghal 1975 15
Balling - Rødding Vejen 1975 15
Rensnibgsanlæg i Rødding 1975 15
Svømning er dyrt for kommunerne 1975 15
Plejeboliger 1975 15
Gave til "Borgen" 1975 15
Ældreboliger i Ramsing 1975 15
Spøttrup Skoleudbygning 1975 15
Brandsikring 1975 15
Viborg Amt overtager Bustrup 1975 15
Udstykning i Spøttrup 1975 15
Rødding Alderdomshjem 1975 15
Vej ved Hvidbjerg Skole 1975 15
Balling Hallen 1975 15
Vejforlægninger 1975 16
leder Balling Aldersomshjem 1975 16
Centralt vandværk  1975 16
Skoleidrætsstævne 1975 16
Mindesten for Bertel Dahlgård 1975 16
Udbygning af alderdomshjem 1975 16
Venskabsby Sävsjø 1975 16
havevanding 1975 16
Alderdomshjem   1975 16
Balling Vandværk 1975 16
Indvielsen af mindesten for Bertel Dahlgård 1975 16
Knallertbane 1975 16
Træningshaller ved skolerne 1975 16
Alderdomshjem Oddense og Lem 1975 16
Rødding Skole 1975 16
Hvidbjerg 1975 16
Håsum Forsamlingshus 1975 16
Sommerhuse 1975 16
Udbygning af Lem Alderdomshjem 1975 16
Viborg amts vejplaber 1975 16
Rettrup Forsamlingshus 1975 16
Skolelæge 1975 17
Spøttrup Forsamlingshuse 1975 17
Gyldendal teglværk 1975 17
Byplan i Rødding 1975 17
Hvidbjerg - Kjærgårdholm-vejen 1975 17
Kvindelig skolelæge 1975 17
Vendal Sommerhusområde 1975 17
Friareal lanfs vestsallings kyst 1975 17
Rejsegilde i Rødding 1975 17
Skole-atletikstævne i Spøttrup 1975 17
Vejkryds i Lem 1975 17
Teglværksskorstenen ved Gyldendal fjernes 1975 17
Legestue i Rødding 1975 17
Bustrup igen 1975 17
Vejkrydset i Lem 1975 17
Folkepark planer i Ramsing 1975 17
Syklesti på den tidligere Vestsallingbane 1975 17
Lem Alderdomshjem 1975 17
Skoleudvidelse i Ramsing 1975 17
Rødding Alderdomshjem 1975 17
Kloakering i Rødding 1975 17
Bustrup igen 1975 17
Kaos i glat føre ved Bustrup 1975 18
Olieboring i Rødding 1975 18
Rødding - Balling Vejen 1975 18
Kædehusene i Rødding 1975 18
Balling Hallen 1975 18
Rødding Alderdomshjem 1975 18
Rødding - Balling Vejen 1975 18
Skoleoverbygninger 1975 18
Parcelhusgrunde i Balling 1975 18
Balling utilfredshed 1976 18
Afslag på spiritusbev. I Lem 1976 18
Kryds i Kjærgårdsholm 1976 18
Lime skoles ældste til Rødding 1976 18
Bustrup igen 1976 18
Kryds i Kjærgårdholm 1976 18
Skoleudbygning 1976 18
Gyldendal 1976 18
Utilfredshed i Balling 1976 18
Spøttrup Kommunekontor for lille 1976 18
Pensionistboliger i Rødding 1976 18
Stormskader i Vestsalling 1976 18
Olieboring i Rødding 1976 18
Ålbæk Plejehjem 1976 18
Rettrup Forsamlingshus 1976 18
Gyldendal Havn 1976 19
Aldersomshjem 1976 19
Ramsing og Oddens skoler 1976 19
Kystsikring 1976 19
Bustrup igen 1976 19
Olieboring i Rødding 1976 19
Lossepladssagen afgjort 1976 19
Vejnettet i Salling 1976 19
Egnsmusæet i Brøndum 1976 19
Oddense svømmebad 1976 19
Biblioteker 1976 19
Lem Alderdomshjem 1976 19
Bustrup igen 1976 19
Byggemodning i Lihme og Balling 1976 19
Tækkemand på Spøttrup 1976 19
Lystbådehavn i Gyldendal 1976 19
Balling Forsamlingshus 1976 19
Ålbæk frugtlager 1976 19
Vandværker i Spøttrup 1976 19
Lystbådehavn i Gyldendal 1976 19
Minihal i Oddense 1976 19
Badevandet 1976 19
Forbud mod kommunale julefrokoster 1976 19
Ballingvejens linjeføring 1976 19
Rødding Friskole 1976 19
Køber gård i Lem til boligömråde 1976 19
Hvidbjerg 1976 19
Røde Kors 1976 20
Heltidssundhedesplejerske 1976 20
Svenske familier på besøg 1976 20
Omfartsvej 1976 20
Losseplads igen 1976 20
Bustrup igen 1976 20
Nedriver hus i Lem 1976 20
Ålbæk Frugtlager 1976 20
Oddense skole og friluftsbad 1976 20
Rygeforbud ved kommunalrådsmøder 1976 20
Bustrup igen 1976 20
Hvidbjerg Skole 1976 20
Lem Alderdomshjem 1976 20
Rødding - Skivevejen 1976 20
Lihme og Rødding Skoler 1976 20
Lem centralskole 1976 20
Gyldendal havn 1976 20
Ramsing skole 1976 20
Bustrup igen 1976 20
Jordkøb i Balling  1976 20
Tilsynsførende for hjemmehjælp 1976 20
Lem Plejehjem 1976 20
Ødelagt boring i Rødding 1976 20
Bustrup igen 1976 21
Rødding Slivevejen 1976 21
Rækkehuse i Ramsing 1976 21
Håsum Kirke 1976 21
Bustrup igen 1976 21
Stadion i Rettrup 1976 21
Kalkmalerier i Spøttrup 1976 21
Idrætsfolk fra Sävsjø 1976 21
Ålbæk Frugtlager 1976 21
Tvivl om vigepligt i Lihme 1976 21
Spøttrup Socialvæsen + 31 % 1976 21
ny skolelov 1976 21
Drift af forsamlingshuse 1976 21
Balling Forsamlingshus 1976 21
Bustrup igen 1976 21
Spøttrup knallertklup 1976 21
Tvind Skolerne og Bustrup 1976 21
Dagpleje i Hvidbjerg 1976 21
Skolelæge 1976 21
Spøttrups kæmner slutter 1976 21
Søren Thomsen udvider 1976 21
Skolebyggeri i Ramsing 1976 21
Småbørnstandpleje 1976 21
Bustrup igen 1976 21
Lossepladsen 1976 21
Krejbjerg 1976 21
Lem Samlingshus 1976 21
Bustrup solgt til Tvind 1976 21
Tilskud til forsamlingshuse 1976 21
ikke tilskud til Oddense svømmebad 1976 21
ikke store opvisningshaller 1976 21
Forsamlingshuse i Spøttrup tilbydes borgerne 1976 21
ikke småbørnstandpleje 1976 21
Kædehuse  1976 22
Djævel i Bustrup 1976 22
Skoleelever på udveksling 1976 22
Lem Samlingshus 1976 22
pædagogmedhjælpere 1976 22
Samlingssted for sloleelever fra Lihme 1976 22
Borgerundersøgelse 1976 22
Levnedsmiddelkontrol 1976 22
Beskatningsprocent 1976 22
Rødding Friskole 1976 22
Bustrup 1976 22
Spøttrup Hallen 1976 22
Jord fra Bustrup 1976 22
Oddense friluftsbad 1976 22
Lossepladsen 1976 22
Balling Skole 1976 22
Bustrup 1976 22
Forsamlingshusene 1976 22
Snehegn 1976 22
Lem Aldersomshjem 1976 22
Utilfredshed med Kommunen 1976 22
Udstykning i Oddense 1976 22
Natbevillinger 1976 22
Minihaller 1976 22
Ramsing Skole 1976 22
Borgermøder 1976 22
Balling Skole 1976 22
Kommunal dagpleje 1976 22
Byudvikling i Hvidbjerg 1976 22
Borgermøde i Lem 1976 22
Forsamlingshuse 1976 22
Landevejen gennem Balling 1976 22
Sopioldevand i Hvidbjerg 1976 22
Oddense Skole 1976 22
Ny Kommunaldirektør 1976 22
Diktatur i skolesager ? 1976 22
Sygedagpenge 1976 23
Spøttrup Hallen 1976 23
Oddense Vandværk 1976 23
Postadresse Spøttrup 1976 23
Fremtidige Haller 1976 23
Fri fart gennem Rettrup 1976 23
Hvidbjerg By 1976 23
Balling Skole 1976 23
Rødding - Balling vejen 1976 23
Mejerispildevand i Balling 1976 23
Oddense, børnehavepladser 1976 23
Rækkehuse i Balling 1976 23
Oddense friluftsbad 1976 23
Låsebrønde (til septiktanke) 1976 23
Affaldscontainere 1976 23
Skolelæge 1976 23
Lem Vandværk 1976 23
Snehegn 1977 23
Sundhedsplejersker 1977 23
Balling Børnehave 1977 23
Forsamlingshusene 1977 23
Hvidbjerg Skole 1977 23
Lem Ældrehjem 1977 23
Pensionidt-kædehuse 1977 23
Dyrere Vand 1977 23
Registreringsafdeling 1977 23
Kort over Kommunen 1977 23
Ramsing Skole 1977 23
Plejehjemsbyggeri i Rødding 1977 23
Børnehave og fritidshjem 1977 23
Rødding Forsamlingshus 1977 23
Børnetandlæger 1977 23
Fartbegrænsning i Rettrup 1977 23
Udstykning i Spøttrup 1977 23
Oddense Børnehave 1977 23
Lægepraksis i Oddense ? 1977 24
Oddense Friluftsbad 1977 24
Forsamlingshusene 1977 24
Vejforlægning 1977 24
Egnsmusæet i Brøndum 1977 24
Postnummer i Spøttrup 1977 24
Skoletandklinik ? 1977 24
Cebtralkøkken i Spøttrup 1977 24
Grønt område i Rødding 1977 24
Skoleudbygninger 1977 24
Affaldscontainere i 3 byer 1977 24
Minihal i Balling 1977 24
Rengøringspersonale 1977 24
Rødding Plejehjem 1977 24
Parkanlæg i Rødding 1977 24
Lihme mgl industri 1977 24
Balling protesterer mod postnummer 1977 24
Balling overtager forsamlingshus 1977 24
Lime ændrer parcelhuskvarter til industri 1977 24
Skolepsykologer 1977 24
Plan om kollektiv kørsel 1977 24
Posthuset i Balling 1977 24
Lossepladser 1977 24
Krejbjerg Forsamlingshus 1977 24
Madudbringning 1977 24
Pendionistboliger i Ramnsing 1977 24
Idrætsanlæg i Ramsing 1977 24
Børnehaver i Spøttrup 1977 24
Balling Posthus 1977 24
Postnummer i Spøttrup 1977 24
Oddense friluftsbad 1977 24
Lem alderdomshjem 1977 24
Ålæk campimgplads 1977 24
Oddense skole 1977 24
Forsamlingshusene 1977 24
Balling Skole 1977 24
Anlægsopgaver i Spøttrup 1977 24
ingen tilskud til overb. af Oddense friluftsbad 1977 24
Skoleudbygningsplan 1977 24
Lem Samlingshus 1977 24
Kørestolsbrugere 1977 25
Oddense Badet 1977 25
6 lærere fatstansatte 1977 25
Rødding Plejehjem 1977 25
Skoletandlæger 1977 25
Forskolen i Lihme nedlægges 1977 25
pensionistudflugt  1977 25
Ny vej i Hostrup 1977 25
Hvidbjerg Skole 1977 25
Fartbegrænsning i Rettrup 1977 25
Rødding Skole 1977 25
Balling Skole 1977 25
Kåstrup 1977 25
Oddense friluftsbad 1977 25
Rødding Forsamlingshus 1977 25
Rødding Plejehjem 1977 25
Pensionistkædehuse i Spøttrup 1977 25
Halleje i Spøttrup 1977 25
Ramsing og Oddense Skoler 1977 25
Forsamlingshuse 1977 25
Ålbækcamping 1977 25
Børnehave i Balling 1977 25
Lihme forsamlingshus 1977 25
Rødding og Lihme skoler 1977 25
Eksproprierihg til Ballingvej 1977 25
Forslag om nyt forsamlindshus i Balling 1977 25
Liohme forsamlingshus 1977 25
Børn i Institution 1977 25
Postadresse Balling 1977 25
Vejanlæg  1977 25
Private forsamlingshuse 1977 25
Hjemmesygeplejeordning 1977 25
Socialt byggeri 1977 25
Rødding Plejehjem 1977 25
Skoletandpleje 1977 25
Centralkøkken 1977 25
Postnummer i Spøttrup 1977 25
Lihme Skole 1977 25
Oddense Friluftsbad 1977 25
Amtsvej gennem Hvidbjerg 1977 25
Postadresse 1977 25
Småbørnstandpleje 1977 26
Ældreforsorg og pleje 1977 26
Oddense Friluftsbad 1977 26
Postvæsenet køber Balling Posthus 1977 26
Lihme forskole 1977 26
Rettrup fartgrænse 1977 26
Byggeri ved Hvidbjerg Skole 1977 26
Undervisning i Spøttrup 1977 26
Forsamlingshusene 1977 26
Ramsing Skole 1977 26
Oddense Skole 1977 26
Vandværk i Lem 1977 26
Sociale Boliger 1977 26
Ramsing Skole 1977 26
Balling Plejehjem 1977 26
Oddense Børnehave 1977 26
Centralkøkken 1977 26
Alarmanlæg til ældre 1977 26
Lihme forslole solgt 1977 26
Ålbæk Bageri kræves lukket 1977 26
Jordfordeling ved Rødding Nalling Vejen 1977 26
Børnehave i Oddense 1977 26
Planlægningsarkitekt 1977 26
Restaurering af Borgen 1977 26
Oddense Friluftsbad 1977 26
Postadresse Balling 1977 26
Balling og Lihme forsamlingshuse 1977 26
Ålbæk Bageren 1977 26
Oddense Skole 1977 26
Rødding Forsamlingshus 1977 27
Alarmanlæg til ældre 1977 27
Regionplanmøde 1977 27
Samling af butikker i centre ? 1977 27
Rødding Plejehjem 1977 27
Ramsing byggeri 1977 27
Rødding Forsamlingshus 1977 27
Rødding skole 1977 27
Lem Forsamlingshus 1977 27
Amtsvejen gennem Lem 1977 27
Kystsikring 1977 27
Udbygning ved Spttrups skoler 1977 27
Undgdomsskolen 1977 27
Lem Plejehjem 1977 27
Rødding forsamlingshus 1977 27
Jordkøb i Oddense 1977 27
Balling Plejehjem 1977 27
Lem Vandværk 1977 27
Plejehjem i Rødding 1977 27
Industruhuse 1977 27
Småbørnstandpleje 1977 27
Oddense Børnehave 1977 27
Oddense Badet 1977 27
Brøndum Egnsmusæum 1977 27
Affaldscontainere 1977 27
Ramsing sociale boliger 1977 27
Oddense Friluftsbad 1977 27
Studiegruppe i Hvidbjerg 1977 27
Børnedagpleje 1978 27
Oddense Børnehave 1978 27
Skolerengøring 1978 27
Småbørnstandpleje 1978 27
Lihme Skole 1978 28
Alex Lind spidskandidat 1978 28
Rødding plejehjem 1978 28
Oddense Friluftsbad 1978 28
Ejendomsudvalg nedlægges 1978 28
Borgerliste i Balling 1978 28
Oddense Friluftsbad 1978 28
Ramsing Lihme og Oddense 1978 28
Jordfordeling -Balling- Rødding Vejen 1978 28
Oddense friluftsbad 1978 28
110 tilbud vedr. Røding Plejehjem 1978 28
Samarbejde , Skive Hvidbjerg 1978 28
Parkeringsforbud i Lihme og Rødding 1978 28
Holstebro - Vium Vejen 1978 28
Spidskandidater om valget 1978 28
Kommunale plejehjem 1978 28
Rødding gamle mejeri 1978 28
håndværkergrunde i Lihme og Ramsing 1978 28
Ålbæk Bageren 1978 28
Oddense Borgerforening 1978 28
Vognmæmd i Spøttrup 1978 28
Borgmestervajg 1978 28
Børnehaver i Spøttrup 1978 28
Lodtrækning ved borgmestervalg 1978 29
Sommerhuse ved Knud Strand 1978 29
Kommunen køber Rødding Mejeri 1978 29
Børnedaginstitutioner 1978 29
Billede af Kommunalbestyrelse 1978 29
Ålnæk Bageren 1978 29
Borgmesteren 1978 29
Vintervejr 1978 29
Herman Hermansen Rødding Plejehjem 1978 29
Lem Ålejehjem 1978 29
Sociale Boliger 1978 29
Ingen vinterferie 1978 29
Spøttrup Hallen 1978 29
Store Sten i Rødding 1978 29
Salg af parcelhusgrunde 1978 29
Privat dagpleje 1978 29
Oddense Friluftsbad 1978 29
Gyldendal 1978 29
Hvidbjerg 1978 29
Lem Samlingshus 1978 29
Nyt Sommerhusområde i Vadum 1978 29
Klyngehuse i Ramsing 1978 29
Balling Forsamlingshus 1978 29
Badebroer 1978 29
Små skoler 1978 29
Lem Vandværk 1978 29
trafik ved Hvidbjerg Skole 1978 29
Legeplads i Lem 1978 29
Ålbæk bageren 1978 29
Sportsplads i Rødding 1978 29
Elevudveksling 1978 30
sociale boliger 1978 30
Lihme forsamlingshus 1978 30
Balling - Rødding vejen 1978 30
Parcelhusgrunde i Balling 1978 30
Gyldendal 1978 30
Oddense Friluftsbad 1978 30
Byggeaktivitet 1978 30
Balling Skole 1978 30
Lihme Skole 1978 30
Sommerhuse ved Knud Strand 1978 30
Ålbæk Bageri kræves lukket 1978 30
Hvidbjerg og Gyldendal 1978 30
Lokalplan for Lem 1978 30
Oddense Friluftsbad 1978 30
"Mølposen" fra arkivet 1978 30
Lem Industriselskab 1978 30
Ålbæk Bageren 1978 30
Hvidbjerg 1978 30
Oddense Børnehave 1978 30
Stop for feriehoteller 1978 30
Ålbæk Bageren 1978 30
ældre udflugt 1978 30
Posthuse i Lem og Rødding lukkes 1978 30
Håndværksgrunde i Lihme 1978 30
Rødding Plejehjem 1978 30
Sociale Boliger i Spøttrup 1978 30
Balling Skole 1978 30
Sommerhusgrunde i Vadum 1978 30
Kystsikring 1978 30
Tenovation i sommerhusområder 1978 30
Nbørnehaver 1978 30
Sociale boliger i Spøttrup 1978 30
Vandværk 1978 30
Børnehaver i Spøttrup 1978 30
Børneforsorg for Bustrup-penge 1978 30
Oddense Børnehave 1978 31
Lokalplan i lem 1978 31
Sociale boliger 1978 31
Lænhere åbningstid 1978 31
Lihme skole 1978 31
Læskure til skoleelever 1978 31
vandløbsoprensning 1978 31
øget indbyggertal 1978 31
Gyldendal 1978 31
Hjemmehjælpere 1978 31
Gyldendal fredes ? 1978 31
Arbejde til unge 1978 31
Friarealer i Oddense 1978 31
Rødt vand i Ålbæk 1978 31
Gyldendal 1978 31
Gårdhuse 1978 31
Ungdomsskole 1978 31
Grødeskæring 1978 31
unghe ledige 1978 31
Dagplejefripladser 1978 31
Oddense Børnehave 1978 31
Børnehaveleder i Rødding 1978 31
Sociale boliger i Lihme 1978 31
Gyldendal 1978 31
Produkthandel i Oddense 1978 31
Børnehave i Oddense 1978 31
Hvidbjergs fremtid 1978 31
Spøttrup vejen 1978 31
to lærerboligere sælges 1978 31
Ulovlig kystsikring ved Knud Strand 1978 31
Grundkøb i Hvidbjerg 1978 31
Dyr vinter 1978 31
Gyldendal 1978 31
lysere udsigter for unge ledige 1978 31
Rødding Balling vejen 1978 31
Rødding og Lem brevsamlingssteder 1978 31
Rødding Plejehjem 1978 31
Skoleudveksling 1978 32
Oddense Friluftsbad 1978 32
Hvidbjerg udbygges 1978 32
Byggemodning i Lem 1978 32
Balling Skole 1978 32
Kystsikring 1978 32
Vejforlægning ved Balling 1978 32
Kædehusbyggeri 1978 32
Balling skole 1978 32
Balling 1978 32
Svenskere i Spøttrup 1978 32
usolgte byggegrunde 1978 32
Vejby forsamlingshus 1978 32
Forsamlingshustilskud 1978 32
Lokalplan i Balling 1978 32
Gyldendal 1978 32
skolerengøring 1978 32
Jordfordeling 1978 32
Hvidbjerg 1978 32
Arkivets billedudstilling i Ramsing 1978 32
Det gamle alderdomshjem i Rødding 1978 32
Tyveri fra Balling Skole 1978 32
Lem Vandværk 1978 32
Ælihme forsamlingshus 1978 32
Åbningstider 1978 33
gadekryds i Rødding 1978 33
Nymølle Teglværk 1978 33
Lem vandværk 1978 33
Spøttrup Kommune købt Nymølle 1978 33
Vekby Forsamlingshus 1978 33
Rødding forsamlingshus 1978 33
Udstykning i Balling 1978 33
Alkohol - bussen i Balling 1978 33
Venteliste til Sociale bolier 1978 33
Gyldendal 1978 33
Oddense Friluftsbad 1978 33
Personale på plejehjem 1978 33
Jordkøb i Hvidbjerg 1978 33
Statsvejsagen 1978 33
Kystsikring 1978 33
Landbetjenten 1978 33
Plastfabrikken i Balling 1978 33
Lem regionale vandværk 1978 33
A- Bog i Spøttrup Kommune 1978 33
Gyldendal feriecenter 1978 33
Forsamlingshusene i Spøttrup 1978 33
Oddense Børnehave 1978 33
Energibesparelse i Spøttrup Kommune 1978 33
Børnehave i Lem 1978 33
Oddense Plejehjem 1978 33
Lokalhistoriske skuespil på Spøttrup 1978 33
Byggemodning i Lihme   1978 33
Soøttrup anlægsopgaver 1978 33
Håndværkerområde i Balling 1978 33
udvidet butiksåbningstid 1978 33
Spejderlejr på Kaas 1978 33
Rødding plejehjem 1978 33
Gyldendal  1978 33
Nymølle Teglværk 1978 33
Ålbæk Bageren 1978 33
Rødding Forsamlingshus 1978 33
Advarselsblink ved Lem Skole 1978 33
Beskæftigelsesplan for unge 1978 33
Sociale Boliger 1978 33
Syrere Vand 1978 33
Krejbjerg Kirke 1978 33
Billigere Vand 1978 33
Nymølle Teglværk 1978 33
Kloaktilslutning 1978 33
Socialt boligbyggeri 1978 33
Håsum Vandværk 1978 33
Industrijord i Oddense 1978 33
Snestorm lukker Kommunekontor 1978 33
Frosne rensningsanlæg 1978 33
Hvidbjerg Bys udvikling 1978 33
Snestorm lukker Kommunekontor 1978 33
Forbrændingsanlæg i Kåstrup 1979 34
Gyldendal 1979 34
Grundkøbs annulering 1979 34
Feriehotel v.Gyldendal 1979 34
Oddense Børnehave 1979 34
Engelsk Gæstelærer 1979 34
Rødding Plejehjem 1979 34
Regionplanmøde 1979 34
Kommunale Forsamlingshuse 1979 34
Skoleoverbygninger i Kommunen 1979 34
Lem Vandværk 1979 34
Arv (fra Lihme)  til Kommunen 1979 34
Børnehaven i Lem 1979 34
Tilskud til Forsamlingshuse 1979 34
Kommunen låner penge 1979 34
Kommunal fejning af fortove 1979 34
Trafikken genne Balling 1979 34
Snerydningsbudgattet er overskredet 1979 34
Udsætter byggemodning 1979 34
Forsamlingshusene 1979 34
Sommerhusgrunde  1979 34
Nymølle Skorsten 1979 34
Oddense Børnehave 1979 34
Skoleinspektør i Balling 1979 34
Vandværkstilslutning 1979 34
Tyveri fra Rødding Skole 1979 34
Gårdvagter i skolerne 1979 34
Lokalplan i Balling 1979 34
Vagtordni9ng for vognmænd 1979 34
Oddense Plejehjem 1979 34
Beskyttede Boliger i Rødding 1979 34
Rødding Børnehave 1979 34
Skoletandklinik ? 1979 34
Gårdvagter i skolerne 1979 34
ikke dyrere varme i Rødding og Balling 1979 34
Ekstra snerydning for 381.000 1979 34
Industriområde i Lem 1979 34
Taksa i Spøttrup 1979 34
Fjernelse af teglværk 1979 34
Lærer aktion 1979 34
Oddense sportsplads 1979 34
Regler for forsamlingshusbrug 1979 34
Rødding Børnehave 1979 34
Arbejdsnedlæggelse i Spøttrup Kommune 1979 34
Oddense Skoles elever 1979 34
Arbejdsløshed i Spøttrup 1979 34
Lem Vandværk 1979 34
Tilskud til efterskoleophold 1979 34
Renseanlæg i Hvidbjerg 1979 35
Skolebyggeri i Balling 1979 35
Taxa 1979 35
Kommunens fremtid 1979 35
Balling Ungdomsklub 1979 35
Idrætsanlæg  1979 35
Lukning af vejkrýds i Lem 1979 35
Rødding Plejehjem 1979 35
Camping ved Gyldendal ? 1979 35
Lem Børnehave 1979 35
Balling Skole 1979 35
Offentlig Strand ved Nymølle 1979 35
Ventetid til plejehjem i Spøttrup 1979 35
Socialinspektør 1979 35
Byudvikling i Spøttrup 1979 35
Daginstitution for 3 - 10 årige 1979 35
Tilskud til efterskoleophold 1979 35
Folkemusikhus i Rødding 1979 35
Balling Skole 1979 35
Nymølle Teglværk 1979 35
Dagplejehjem 1979 35
Børnepasning ved skoler 1979 35
Ålbæk Bageren 1979 35
Spøttrup Skolevæsen 1979 35
Kommunale ejendomme 1979 35
P. Plads i Balling 1979 35
Hvidvjerg Skole 1979 35
Brøndum egnsmusæum 1979 35
Nye lærere i Spøttrup 1979 35
Kommunalt vand 1979 35
Blomsterkummer 1979 35
Nymølle Teglværk 1979 35
Rødding Forsamlingshus 1979 35
Badebroer 1979 35
Marienlyst 1979 35
Rødding Plejehjem 1979 35
Protest mod dørsalg 1979 35
Byggearbejde i Balli9ng 1979 35
Rødding mejeri fjernes 1979 35
Brøndum egnsmusæum 1979 35
Socialinspektør 1979 35
Turistbrochure 1979 35
Energispareplan 1979 35
Lem Skole 1979 35
Gadefejning 1979 35
Kommmunal dagpleje 1979 35
Rødding Mejeriskorsten 1979 35
Oddense udstykning 1979 35
Sportsplads i Oddense 1979 35
Vej til industriareal i Lem 1979 35
privat renovation i Ålbæk 1979 35
Kollektiv trafik 1979 35
sparekrav på el og varme 1979 35
Storkøkken i Rødding 1979 35
Fjernelse af Rødding Mejeri 1979 35
Spøttrup Socialvæsen  73 mil. 1979 36
Skoleblad 1979 36
Efterskoleophold 1979 36
Kystsikring ved Nymølle 1979 36
Børnedagpleje i Spøttrup 1979 36
Byggegrunde i Oddense 1979 36
Dyrere Taxa 1979 36
Hærværk 1979 36
Spøttrup Hallen 1979 36
Lem regionale vandværk 1979 36
Dyre byggegrunde 1979 36
Oddense byggegrunde 1979 36
Rødding forsamlingshus og mejeriskorsten 1979 36
Spøttrup adressebog 1979 36
Idrætsanlæg i Balling 1979 36
Gadelys igen 1979 36
Grusveje i Spøttrup ? 1979 36
Kommunens økonomi 1979 36
Nyanlæg i Vestsalling 1979 36
Rødding mejeriskorsten sprængt 1979 36
Vandafgift 1979 36
Gratis bus til omsorgsarbejde 1979 36
Kystsikring i Spøttrup 1979 36
Voksenundervisning 1979 36
Ungdomsskolerne i Spøttrup 1979 36
Jagtret i Hvidbjerg Plantage 1979 36
Gyldendal feriecenter 1979 36
Vindmøller 1979 36
P. Ppladser i Balling 1979 36
Ens regler for halmfyr og brændeovne 1979 36
Ingen vinterferie 1979 36
Balling Skole 1979 36
Gyldendal feriecenter 1979 36
Nye boliger i Hvidbjerg 1979 36
Kollektiv trafik 1979 36
Børnehave i Lem 1979 36
Kommuneby 1979 36
Skive Korn flytter 1979 36
Udbygning af Rødding - Balling vejen 1979 36
Børneårsarrangement 1979 36
Affaldsgenbrug 1979 36
Vandafgift i Balling 1979 36
Sparekasser og kommunepenge 1979 36
Hvidbjerg bys udvikling 1979 36
Kommunebyer 1979 36
Kædehuse i Spøttrup 1979 36
Kollektiv trafikplan 1979 36
Langtidsledige 1979 36
Grundsalg gået i stå 1979 36
Dagplejebørn 1979 36
Oddense sort trafikplet 1979 36
Kystsikring 1979 36
Skive undervisningsby 1979 37
Halmfyr og møller 1979 37
Kommunebyer 1979 37
Industriområde i Lem 1979 37
Børnedagpleje 1979 37
Lærerboliger 1979 37
Vandregning 1979 37
Luksusbiler betales med bistandspenge 1979 37
Åbner Hvidbjerg plantage 1979 37
Kystsikring 1979 37
Dyre biler 1979 37
Varmehjælp 1979 37
Rødding - Balling vejen 1979 37
Valgtal 1979 37
Feriehuse ved Knud Strand 1979 37
Læge Hauschildt 1979 37
Skattesag mod polotiker 1979 37
Ventetid på læger 1979 37
Villaparken i Balling 1979 37
Freriehuse v. Knud Strand 1979 37
Byggeprojekter i Spøttrup 1979 37
Spøttrup Hallen får kommunegaranti 1979 37
Hærværk mod gadebelysning 1979 37
Trækkehuse i Spøttrup 1979 37
Spejderlejr i nordsalling 1979 37
Pris i børnehaver 1979 37
Varmehjælp 1979 37
Madlavning på plejehjem stopper 1979 37
Villaparken i Balling 1979 37
Balling Skole 1979 37
Ijje snerydning om natten 1979 37
Otting insbyggertal 1979 37
parkering ved Borgen 1979 38
Børnedagpleje 1979 38
Træ i Hvidbjerg plantage 1979 38
Busruter 1979 38
Børnedagpleje 1979 38
Varmehjælp 1979 38
Busruter 1979 38
Halbyggeri i Balling 1979 38
Gyldendalcentret opgivet 1979 38
Balling Hallen 1979 38
Salg af husved Gyldendal 1979 38
Kommunal dagpleje 1979 38
Tilsyn med bevillingshavere 1979 38
Adminidtrationsbygbingen i Ramsing 1979 38
Alarmanlæg til ældre 1979 38
Behov for flere læger 1979 38
Spøttrups børnehaver 1979 38
Jens Vævers trop i Balling 1979 38
Vand til Balling 1979 38
Losseplads i Balling 1979 38
35 nye rækkehuse 1979 38
Børnehaveplads i Spøttrup 1979 38
Skattekort 1979 38
Erødding - Balling vejen 1979 38
Skolevej i Lem 1979 38
Spøttrups børnehaver 1979 38
Villaparken i Balling 1979 38
Rettrup udstykning 1979 38
Vand fra Lem til Balling ? 1979 38
Skoleudbygninger 1979 38
Rækkehuse i Spøttrup 1979 38
Kystsikring 1979 38
Sparekasse på mejerigrunden i Rødding 1979 38
Skolepasning 1979 38
Lokale vaskerier 1979 38
elever gik hjem 1979 38
Skolevæsenet 1979 38
Renovation 1979 38
Balling brugs 1979 38
Harry Iversens møbelfabrik 1979 38
Socialt bøligbyggeri 1979 38
Bøder for ulovlig losseplads 1979 38
Snerydning 1979 38
Skadedyr 1979 38
Taxavagt 1979 38
Mad fra storkøkkenet i Rødding 1979 38
Energibesparelse i Spøttrup Kommune 1979 38
Hvidbjerg udstykning 1979 38
A- bogen 1979 38
Mad med skolebus 1980 38
Børnedagpleje 1980 39
Skoletandklinik 1980 39
Selvangivelser 1980 39
Rødding Sparekasse 1980 39
Hvidbjerg grunde 1980 39
Spøttrup fattigst 1980 39
Dagpleje 1980 39
Hal i Balling 1980 39
Klage over ny virksomhed i Balling 1980 39
Snavsetøj og vask 1980 39
pladsforhold på kommunens skoler 1980 39
Taxaordning 1980 39
Jagtret i Hvidbjerg Plantage 1980 39
vand til Vejby 1980 39
Busforbindelser 1980 39
Hal underskud 1980 39
Harry Iversens møbelfabrik 1980 39
Balling børnehave 1980 39
Hvidbjerg udstykmimg 1980 39
Balling skole 1980 39
Frilandsvej i Spøttrup 1980 39
Lem skole 1980 39
Madudbribgning 1980 39
Kollektiv trafik 1980 39
mister taxabevilling 1980 39
Spøttrup Hallen 1980 39
Håsum forsamlingshus 1980 39
Vand til Vejby 1980 39
Egnsudviklingsstøtte 1980 39
Udvidet åbningstid 1980 39
Balling hallen 1980 39
Trafikplan 1980 39
Regler for varmehjælp 1980 39
Madudbringning 1980 40
Skive Korn   1980 40
Industriareal i Balling 1980 40
Rødding Skole 1980 40
Trafikplan 1980 40
Snerydning 1980 40
Madudbringning assisteret af sneplove 1980 40
Vejby vand 1980 40
Snerydning 1980 40
Tøjvask på plejehjem 1980 40
Udbygning af administrationsgården 1980 40
ejendomsskattekort 1980 40
Oprør i Oddense 1980 40
Pensionistkøkken 1980 40
Elever fra Balling på efterskole 1980 40
Vask af tøj fra plejehjem 1980 40
Ældres boligforhold 1980 40
Balling Skole 1980 40
Hvidbjerg plantage 1980 40
Vejkryds i Rødding 1980 40
Rødding Skole 1980 40
Varmeudslip fotograferes 1980 40
Oddense plejehjem 1980 40
Kommunal vasketøj 1980 40
Storkøkken i Rødding 1980 40
vagt for vognmænd 1980 40
Udstykning i Ramsing 1980 40
A Bog 1980 40
Udviklingsstøtte til virksomheder 1980 40
Administrationsgården 1980 40
Plejehjemssagen i Oddense/Ålbæk 1980 40
Udbygning af kommunekontoret 1980 40
Vejby Vandværk 1980 40
Ramsing bibliotek 1980 40
Alarmkaldeanlæg 1980 40
sociale ydelser 1980 40
Lån til møbelfabrik i Rødding 1980 40
Hæder til idrætsleder 1980 40
Kommunebyer 1980 40
areal til håndværk i Rødding 1980 40
Vejby vandværk 1980 40
Køkkener i plejehjem 1980 40
Hvidbjerg udstykning 1980 40
Børnehavepladser 1980 40
varmesvind 1980 40
Udstilling i Oddense skole 1980 40
Kommunekontoret 1980 40
Landsonelokalplan 1980 40
Ernst Bisgaard 1980 40
Lokalplaner Lem og Lime 1980 40
Lægepetjening i Spøttrup 1980 40
timedrift af busser 1980 41
Plejehjemssagen i Oddense/Ålbæk 1980 41
Fabrik til Oddense 1980 41
Svage plejehjemsbeboere 1980 41
Snerydning 1980 41
Plejehjemssagen fra Oddense/Ålbæk 1980 41
Industriområde i Oddense 1980 41
Kommunebyer. Rødding og Balling 1980 41
Hvidbjerg 1980 41
Lem Børnehave 1980 41
Oddense  1980 41
døgnpleje i Spøttrup 1980 41
Balling Skole 1980 41
Plejehjem 1980 41
Iidrætsanlæg 1980 41
Ramsing bibliotek 1980 41
Dagplejemødre 1980 41
Oddense plejehjem 1980 41
Spejdere på Ålbæk plejehjem 1980 41
Børnehaveklasser i Lem og Lihme 1980 41
Lægepraksis 1980 41
Snestorm lukker Kommunekontor 1980 41
Flytning af børnehaveklasser 1980 41
Socialt boligbyggeri i Krejbjerg' 1980 41
Lem Skole 1980 41
Vand 1980 41
Turistpenge 1980 41
Minkfarm i Sdr. Lem 1980 41
Skolebyggeri i Lem 1980 41
Fabrik i Oddense 1980 41
unge ledige 1980 41
Spøttrup Boligselskab 1980 41
Børnehave i Lem 1980 41
Sandstorm 1980 41
Hvidbjerg plantage 1980 41
Villavejene 1980 41
Kolonihaver i ubenyttede grunde 1980 41
Balling skole 1980 41
Badebro ved Ålbæk 1980 41
kollektiv trafik 1980 41
Oddense Plejehjem 1980 41
Trævarevirksomhed til Oddense 1980 41
Kolonihaver i ubenyttede grunde 1980 41
"Spøttrups" fortid 1980 41
Børnehaveklasser    1980 41
Lokal trafik 1980 41
Balling - Rødding vejen 1980 41
Ny fabrik i Oddense 1980 41
Udflugt for ældre 1980 41
Børnehaver i Spøttrup 1980 41
Strid i Kommunalbestyrelsen 1980 41
Børnehave i Lem 1980 41
Møbelfabrik i Rødding 1980 41
Sociale boliger i Lihme 1980 41
Göteborgposten 1980 41
Folkedans i ungdomsskolen ? 1980 42
Hjemmehjælpere 1980 42
Tandpleje 1980 42
Rensning af vandløb 1980 42
Lægebetjening 1980 42
Idrætsanlæg i Krejbjerg 1980 42
Varmespild 1980 42
Skolekørsel 1980 42
Haller 1980 42
Ældreudflugter 1980 42
Borgens venner 1980 42
Oddense plejehjem 1980 42
Kommunekontoret 1980 42
Lystfiskeri i Furmose 1980 42
Taxavagt 1980 42
Rødding - Ballingvejen 1980 42
Socialudgifter 1980 42
Balling Skole 1980 42
Socialt boligbyggeri i Krejberg 1980 42
Hvidbjerg 1980 42
Ødelagt vejanlæg 1980 42
Balling Skole 1980 42
Lærerudgifter 1980 42
Læger i Spøttrup 1980 42
Trafikplanen 1980 42
Læger i Spøttrup 1980 42
Genbrug i Kommunen 1980 42
Lodtrækning ved valg 1980 42
Rødding Vejen 1980 42
Lægeplaceringen 1980 42
Dårlige veje 1980 42
Tennisbaner 1980 42
Urtehaven på Spøttrup 1980 42
Sociale Boliger 1980 42
Lejeboliger 1980 42
Kommunebyer 1980 42
Balling Skole 1980 42
Lpkalplan for Hvidbjerg 1980 42
Unge i feriejob 1980 42
Oddense Plejehjem 1980 42
Hjemsendelse fra sygehuse 1980 42
Lokalplaner Lem og Lime 1980 42
Sportsplads i Hvidbjerg 1980 42
Plejehjemspladser 1980 42
Borgmesterkritik 1980 42
Ballingvejen 1980 42
Løn i kaffepausen 1980 42
Industriarealer i Oddense og Balling 1980 42
Regler for skolekørsel 1980 42
Vej ved borgen 1980 43
gadelys i Spøttrup 1980 43
Kloakering i Lem 1980 43
Oddense Plejehjem 1980 43
atletikanlæg ved skoler 1980 43
Røddibg Friskole 1980 43
Vejplaner i Spøttrup 1980 43
Omsorgsarbejde 1980 43
Kommunekontoret 1980 43
Hækkeklipning 1980 43
Socialt Boligbyggeri 1980 43
Balling Plejehjem 1980 43
Parkeringsplads i Rødding 1980 43
Balling hovedgade 1980 43
Vejstrid i Balling 1980 43
Hjemegnslære i ungdomsskolen 1980 43
Oddense plejehjem 1980 43
Socialt boligbyggeri 1980 43
21 læger søger praksis 1980 43
Salg af lærerboliger 1980 43
Syge træer 1980 43
gratis skolekørsel 1980 43
Industriområde i Balling 1980 43
Oddense Plejehjem 1980 43
Løntilskud til ledige 1980 43
Rødding fjernvarme 1980 43
Omsorgsarbejde 1980 43
Skolebyggeri i Lem og plejehjem i Ramsing ? 1980 43
Varmehjælp til pensionister 1980 43
Atletikbaner 1980 43
Oddense Plejehjem 1980 43
Kjærgårdsholm - Viumvejen 1980 43
Sociale boliger i Krejbjerg 1980 43
Sportsplads i Hvidbejrg 1980 43
Hal og skolebyggeri 1980 43
Lem PlejehjemVandværker 1980 43
Salg af Ramsing og Oddense forsamlingshuse 1980 43
Lem Skole 1980 43
Balling Apotek 1980 43
Friluftsbadet i Oddense 1980 43
Idrætsanlæg i Krejbjerg 1980 44
Træfældning 1980 44
Ny Læge 1980 44
Nedrivnoing af ejendom i Balling 1980 44
Sociale Boliger 1980 44
Lokalhistorisk arkiv 1980 44
Boligbyggeri i Krejbjerg 1980 44
Kommunekontoret 1980 44
Regionalt vand til Balling 1980 44
P- Pladser i Balling 1980 44
Sberydning ved plejehjem 1980 44
Varmehjælp 1980 44
Industriområde i Oddense 1980 44
Else Marie Blichert Toft ny læge 1980 44
Varmehjælp 1980 44
Friluftsbadet i Oddense 1980 44
Salg af gamle skolemøbler i Balling 1980 44
Nyt byggeri i Vestsalling 1980 44
Lihme skole utæt 1980 44
Bustrafik 1980 44
Lokalplan for Krejbjerg 1980 44
Kommunekontoret 1980 44
Vejen gennem Balling 1980 44
Vandledning i Balling 1980 44
Oddense Friluftsbad 1980 44
Børnepasning ved skoler 1980 44
Oddense plejehjem 1980 44
Rødding Børnehave 1980 44
Dagpleje 1980 44
P- pladser i Balling 1980 44
Skoleudbygning i Rødding 1980 44
Ikke tilskud til Salling Musikskole 1980 44
Lem Plejehjem 1980 44
Odense børnehave 1980 44
P- pladser i Balling 1980 44
Salg af Nymølle ? 1980 44
Skoletandklinik 1980 44
Dyrere kirker i Spøttrup 1980 44
Hvidbjerg 1980 44
Spareår for kommunen 1980 44
Lihme skole utæt 1980 44
Klælderdøre rådner på kommunekontoret 1980 44
Kystsikring 1981 45
Børnehaver i Spøttrup 1981 45
Stormskader 1981 45
Kåstrup Losseplads 1981 45
Sluseanlæg ved Thyborøn ? 1981 45
Børnehave i Lem 1981 45
Kystsikring 1981 45
Skolerne i Spøttrup 1981 45
beskæftigelsesarbejde 1981 45
Elmesyge 1981 45
Sparekasse i Rødding 1981 45
Rødding skole 1981 45
Hal i Balling 1981 45
Børnehave i Lem 1981 45
Lærer- kaffepause 1981 45
Plejehjemstilsyn 1981 45
Børnedaginstitution i Lem 1981 45
Træningshal i Oddense 1981 45
Borgmesterposten 1981 45
Ændringer ved Spøttrup Borg 1981 45
Institution i Lem 1981 45
Strandareal ved Ålbæk 1981 45
Kommunal dagpleje ferielukker 1981 45
Oddense Plejehjem 1981 45
Lejeboliger i Spøttrup 1981 45
Rødding skole 1981 45
Haller i Spøttrup 1981 45
Ferielejligheder i frugtlager 1981 45
Lem plejehjem 1981 45
Halplaner i Spøttrup 1981 45
Ild i affaldscontainere 1981 45
Lem børnehave 1981 45
Rødding skole 1981 45
Atletikbaner i Rødding og Balling 1981 45
Lem plejehjem 1981 45
Lossepladsen 1981 46
Lærere i Spøttrup 1981 46
Dagplejemødre i Lem 1981 46
Minihal i Oddense 1981 46
Oddense forsamlingshus 1981 46
Parkeringspladser i Balling 1981 46
Remise i Lem 1981 46
Idrætshal i Balling 1981 46
Byggeri i Hvidbjerg 1981 46
Oddense Plejehjem 1981 46
Lejeboliger i Vestsalling 1981 46
Ungdomsskoleelever udstiller 1981 46
Børneinstitution i Lem 1981 46
Sportsplads i Krejbjerg 1981 46
Oddense Plejehjem 1981 46
Træ til private 1981 46
Kiba trikotage 1981 46
Speedway 1981 46
Ungdomsklub i Lem 1981 46
Idrætshaller 1981 46
Busdrift 1981 46
Kommunale noter 1981 46
Afskedigelse af lærere 1981 46
Ny kommunaldirektør 1981 46
Hal i Balling 1981 46
Overskudsbasiner ved rensningsanlæg 1981 46
Kystsikring 1981 46
Ramsing forrsamlingshus 1981 46
spildevandsprøver 1981 46
Industriområde i Balling 1981 46
Sportsplads i Hvidbjerg 1981 46
Ny mobilradioer til kommunen 1981 46
23 ansøgere til posten som kommunaldirektør 1981 46
Lem børnehave 1981 46
Oddense plejehjem 1981 46
Kommunebyer 1981 46
Rækkehuse i Balling 1981 46
Dagplejemor 1981 46
Omsorgsassistenr 1981 46
Kloak i Oddense 1981 46
Varmehjælp til pensionister 1981 46
Kommunekontoret 1981 46
Genbrugskøkkenaffald 1981 46
Lejrskole i Gyldendal ? 1981 46
Legestuer i Spøttrup 1981 46
Børnehaven i Lem 1981 46
Ingen prisstigning for taxa 1981 46
Bymønsteret i Spøttrup 1981 46
Balling hallen 1981 46
Bedriftssundhedstjeneste 1981 46
Kommunaldirektør 1981 46
Lægeskift 1981 46
Ungdomsskole i Spøttrup 1981 47
Regionsplanerne 1981 47
Kommunale noter 1981 47
Sportspladser i Krejbjerg og Hvidbjerg 1981 47
Spøttrups budget 1981 47
Ledige i kommunen 1981 47
Flere overassistenter i kommunen 1981 47
Busdriften 1981 47
Ballinghallen 1981 47
Dagplejere 1981 47
Hjemmehjælpere 1981 47
Børnehaver 1981 47
Erhvervsområde i Oddense 1981 47
Klo0ak i Oddense 1981 47
Kåstrup Losseplads 1981 47
Løntilskud til ledige 1981 47
Balling plejehjem 1981 47
Kommunal remise 1981 47
Balling Hallen 1981 47
Balling fjernvarme 1981 47
Oddense lærer 1981 47
Støttepædagoger 1981 47
Lokalplan i Kåstrup 1981 47
Skoleinspektør i Oddense 1981 47
Ingen snerydning på små veje 1981 47
Læskure til buspassagerer 1981 47
Garanti til Balling fjernvarme 1981 47
Kommunale moter 1981 47
Spøttrups fremtid 1981 47
Børnehaver i Spøttrup 1981 47
Cykleskur ved Lem skole 1981 47
Hvidbjerg skole 1981 47
Balling Hallen 1981 47
Sportsplads i Hvidbjerg 1981 47
Børnehaveplads til 30.000 1981 47
Kommunen fremtid 1981 47
Plejehjem i Rødding og Lem 1981 47
Spættrup børnehaver 1981 47
Kommuheveje 1981 47
begrænset snerydning i weekender 1981 47
Ulovlig remise 1981 47
Træningshaller i Lem og Oddense 1981 47
Oddense skole 1981 47
Ikke plejehjem i Ramsing 1981 48
Mollerupvej 1981 48
Anlægsopgaver i Spøttrup 1981 48
Remisen i Lem 1981 48
Snerydning 1981 48
Dagplejere 1981 48
Børnehaver i Rødding og Balling 1981 48
Kommuneplan 1981 48
Manglende parkeringspladser i Balling 1981 48
Lokalplan for losseplads 1981 48
Sociale boliger i Spøttrup 1981 48
Oddense hal og omfartsvej 1981 48
Invitation til Spøttrup borgere 1981 48
Ny kommunaldirektør  1981 48
Flydende skoleplaner 1981 48
Krejbjerg børn til Balling 1981 48
Kommunale noter 1981 48
Rødding skole 1981 48
Børnehaver i Spøttrup 1981 48
Vejsag fra Spøttrup (Mollerupvej) 1981 48
Knallertskur i Lem 1981 48
Vejplacering i Lihme 1981 48
Ældreforsorg 1981 48
Hvidbjerg skole 1981 48
Ønske om lysregulering i Lihme 1981 48
Rødding borgere ønsker læ 1981 48
Remisen i Lem 1981 48
Kommunen sparer på varmen 1981 48
Oddense forsamlingshus 1981 48
Rullende tandpleje og sundhedspleje ?børns fritid 1981 48
Rødding og Lem plejehjem 1981 48
Lodsejere i Balling slår græs 1981 48
Vejlukning genne Hvidbjerg plantage 1981 48
Stormskader 1981 48
Hvidbjerg skole lukket efter storm 1981 49
Spøttrup sø er genopstået 1981 49
Spøttrup skove  1981 49
Rødding Børnehave 1981 49
Vandforsyningsproblemer i Oddense 1981 49
Børnehavepriser i Spøttrup 1981 49
Oddense plejehjem 1981 49
Brug af skoler udenfor skoletiden 1981 49
Kystskader 1981 49
Vejsag fra Vejby 1981 49
Kommunale aftenmøder 1981 49
Ny remise i Lem 1981 49
Sne i Vestsalling 1981 49
Dyrere pensionistmad 1981 49
120 nye elever i Spøttrup skoler 1981 49
Oddense plejehjemVestre Kaffe til Hvidbjerg 1981 49
ingen kørepenge til Kommunalrødder 1981 49
Balling Hallen 1981 49
Kloakering i Lem 1981 49
Afgift på automater 1981 49
Oddense plejehjem 1981 49
Balling hallen 1981 49
Rødding plejehjem 1981 49
Lommunekontor lukker p.g.a. sne 1981 49
Lem skole 1982 49
vandafgirter 1982 49
Kommune køber cementstøberi i Lem 1982 49
Oddense plejehjem 1982 49
Fabrik i Hvidbjerg 1982 49
Nødrationer til pensionister 1982 49
Grundsalg i stå 1982 49
Balling Hallen 1982 49
Ingen snerydning til pensionister 1982 49
Sociale udgifter 1982 49
43 nye boliger i 1981 1982 49
Nej til møder på skoler 1982 49
Lugtgener i Hvidbjerg 1982 49
Sti til skolebørn i Rødding 1982 49
Remisen i Lem 1982 49
Kloakering i LemBustrup 1982 49
Industri i Oddense 1982 49
Industri i Hvidbjerg 1982 49
Job til 44 arbejdsløse 1982 50
Ungdomsydelse i Spøttrup 1982 50
Halbyggeri i Oddense 1982 50
Socialt byggeri 1982 50
Løn til politikere 1982 50
Balling skole 1982 50
Oddense Friluftsbad 1982 50
Busruter 1982 50
Taxavognmænd 1982 50
Balling Hallen 1982 50
Taxa strejke 1982 50
485 Spøttrup borgere ledige 1982 50
Hærværk på busser 1982 50
Dagplejejehjem i Oddense og Lem 1982 50
Billige parcelhusgrunde i Rødding 1982 50
Regionale vandværkl 1982 50
Rensningsanlæg i Spøttrup 1982 50
Sociale boliger i Lem, Lihme og Oddense 1982 50
Kafferisteriets flytning 1982 50
Balling skole 1982 50
Busruter 1982 50
Naturgas 1982 50
Balling Hallen 1982 50
Betaling for skolebrug 1982 50
Oddense plejehjem 1982 50
Kystveje forsvundet 1982 50
Ledige laver huse 1982 50
Busruter 1982 50
Materialværkstedet i Lem 1982 50
Balling Plejehjem 1982 50
Balling Hallen 1982 50
Gyldendal 1982 50
Balling børnehave 1982 50
Fritidshjemsåladser 1982 50
Dagplejemødre 1982 50
Alarmanlæg til Balling plejehjem 1982 50
Ungdomsydelser 1982 50
Kommunale noter 1982 51
Besøg på plejehjem 1982 51
Sociale udgifter 1982 51
Affaldet 1982 51
Job Bank 1982 51
Læ-og cykleskure 1982 51
Ungdomsskolen 1982 51
Kommuneforeningen for Viborg Amt 1982 51
Ungdomsskolen 1982 51
Vestre Kafferisteri 1982 51
Fritidsundervisning 1982 51
Lossepladser 1982 51
Hvidbjerg legestue 1982 51
Kafferisteriets flytning 1982 51
Utæt kloak i Lem 1982 51
Rødding fjernvarme 1982 51
Flis-produktion 1982 51
Huslejenævn 1982 51
Busruter 1982 51
Kafferisteriets flytning 1982 51
Ballinghallen 1982 51
Oddense plejehjem 1982 51
Ingen gadelys i sommer 1982 51
Dagpleje 1982 51
Busser 1982 51
Kommjunalarbejdere sagt op 1982 51
Gyldendal 1982 51
Samlingssted i Hvidbjerg 1982 51
Erhvervsliv i vestsalling 1982 51
Mollerupvej 1982 51
Kystsikring 1982 51
Deltidsbiblioteker 1982 51
Længere butiksåbningstid i sommerhusområde 1982 51
Ballinghallen 1982 51
ny trappe til Knud strand 1982 51
Kommunedebat 1982 51
rutebilrute 1982 51
Bevillingsnævn 1982 51
Oddense plejehjem 1982 51
Vinterferie 1982 51
Dårlige skolebygninger 1982 51
Ungdomsklub i Lem 1982 51
Kafferisteriets flytning 1982 51
Lokalplan i Lem 1982 51
Gyldendal 1982 51
Oddense skole 1982 51
gadelys i Spøttrup 1982 52
Ålbæk plejehjem 1982 52
Turisme i Spøttrup 1982 52
Renter til kommunen 1982 52
beskæftigelse i kommunen 1982 52
Børn og trafik 1982 52
Halfest med ballade 1982 52
Stormskader 1982 52
Ledige lokaler til nye job 1982 52
Film om Spøttrup 1982 52
Gyldendal 1982 52
Hvidbjerg 1982 52
Kgl. Porcelæn på Spøttrup 1982 52
Ungdomsklub i Håsum 1982 52
Planlægning 1982 52
Oddense skole 1982 52
Læge Hauschildt, Skive 1982 52
Skolebusbiletter 1982 52
Containerplads i Håsum 1982 52
Bustrup 1982 52
Svømmeundervisning i Ålbæk 1982 52
Børnehaveklasser 1982 52
Opdræt af fiskeyngel 1982 52
Udsalg af byggegrunde 1982 52
Gyldendal projektet 1982 52
Hjælp til Balling pensionister 1982 52
Balling Hallen 1982 52
gadelys i Spøttrup 1982 52
Kommunal planlægning 1982 52
Gyldendal havn 1982 52
Vaft kørselen er dyr 1982 52
Lem ungdomsklub 1982 52
Ny velbelægning 1982 52
Boldbaner i Krejbjerg 1982 52
Kystsikring som beskætigelsesarbejde 1982 52
Forurening af åer 1982 52
Plejehjemspladser 1982 52
Lem ungdomsklub 1982 52
10 klasser 1982 52
Balling skole 1982 52
Gratis fodpleje 1982 52
Skive - Ballingvejen 1982 52
Børnedagplejen 1982 52
Vadum strand 1982 52
Oddense plejehjem 1982 52
Lønstigning til politikere 1982 52
Kulfyring i Balling 1982 52
Sportspladser i Hvidbjerg og Krejbjerg 1982 52
Hvidbjerg bys udvikling 1982 52
Kystsikring 1982 52
Oddense friluftsbad 1982 52
Vejenes tilstand 1982 52
Naturgas 1982 52
Strandrensning 1982 52
1200 elever i Spøttrup- skoler 1982 53
Skolemælk 1982 53
Dagpleje 1982 53
Ungdoksskole 1982 53
Voksenundervisning 1982 53
Le, plejehjem 1982 53
Børnehaver 1982 53
Ungdomsklub i Håsum opgivet 1982 53
plantagearbejde 1982 53
10 klasse elever 1982 53
Lem vandværk 1982 53
Lem plejehjem 1982 53
Sytøttepædagoger 1982 53
Naturgas 1982 53
10 klasser 1982 53
Små skoler truet 1982 53
Børnehavepladser 1982 53
Vejadgang i Ålbækparken 1982 53
Minister besigtiger kystsikring 1982 53
Kommuneolanlægning 1982 53
Langtidslediges beskæftigelse 1982 53
Prisfald på byggegrunde 1982 53
Flextid på kommunekontoret 1982 53
Partiblad for socialdemokratiet 1982 53
Faldende elevtal i Spøttrup skoler 1982 53
Omsorgsarbejde på skoler 1982 53
Hvidbjerg 1982 53
Enhedspris i børnehaver 1982 53
Rødding børnehaveklasse 1982 53
Oddense skole 1982 53
Gyldendal området 1982 53
Langtidsledige til ældrehjælp 1982 53
15 sociale boliger 1982 53
Fyringsforsøg med dagrenovation 1982 53
Salg af ejendomme 1982 53
Lem udsultes 1982 53
Grønne områder er dyre 1982 53
Færre penge til skolerne 1982 53
Spøttrup nej til naturgas 1982 53
Børnehave i Oddense 1982 53
ønske om 2 centerbyer 1982 53
Genbrug 1982 53
Vinterferie i Lihme og Rmsing 1982 53
Ønske om 4 kommunecebtre 1982 53
ÆldrehjælpBørnehavepladser 1982 53
Søger EF om tilskud til kystsikring 1982 53
Nye fortove i Ramsing 1982 53
Børnetilskud 1982 54
Børnehaveklasser 1982 54
Børnehavegæld i Rødding 1982 54
Hvidbjerg skolebus fjernes 1982 54
Skoler fredet 1982 54
37 sociale boliger 1982 54
Beskæftigelsesarbejde 1982 54
Krejbjerg forsamlingshus 1982 54
International efterskole på Bustrup 1982 54
Vognmandstakster 1982 54
Ældrehjælp 1982 54
Sorteringsanlæg 1982 54
Nedskæring af bloktilskud 1982 54
Gyldendal feriecenter 1982 54
Indenrigsministerbesøg i Skive 1982 54
Vestsallings starnde' 1982 54
VAFT busserne 1982 54
Hastighedsbegrænsning på cyklesti 1982 54
Udviklingen i Spøttrup 1982 54
Bortskafelse af affald 1982 54
Spøttrups kommunecentre 1982 54
Minihaller i Lem og Oddense 1982 54
Kommunecentre 1982 54
Bustrup 1982 54
Erhvervskonsulent 1982 54
Alle syv Spøttrup skoler bevares 1982 54
Flere elever i skolerne 1982 54
Varmemad juleaften på 4 plejehjem 1982 54
Andelsboliger i Balling 1982 54
Oddense skole 1982 54
Plejehjemspladser 1982 54
Fritidshjem i Balling 1982 54
Ingen rydning af fortove af langtidsledige 1982 54
Fritidsklubber 1982 54
Fiskerhytter i vestsalling 1982 54
Klynbehuse i Rødding 1983 54
Alligevel rydning af fortove 1983 54
Traktorkørsel o umgdomssklen 1983 54
Færre lærer 1983 54
Andelsboliger i Villaparken  1983 54
Oversvømmelse i vestsalling 1983 54
Ingen kø ved grundsalg 1983 54
Ledige skal selv passe børn 1983 54
Ungdomsklub i Ramsing 1983 54
Ikke flere elever på Bustrup 1983 54
Zoneloven 1983 54
Sommerudflugt for ældre 1983 54
Bustrup 1983 54
Oliekøb 1983 54
Højere indskud i sociale boliger 1983 54
Ingen røg ved kommunalmøder 1983 55
10 kr. pe muldvarp 1983 55
dyrere spilleautomater 1983 55
Unge i arbejde 1983 55
Bustrup - fonden 1983 55
Oddense fabrik 1983 55
Mild vinter 1983 55
Protest mod Bustrup- udvidelse 1983 55
Håsum skole 1983 55
Unge i job 1983 55
Klubhus i Balling 1983 55
Viborg amts lokalradio 1983 55
Friluftsbadet i Oddense 1983 55
Idrætshal i Oddense 1983 55
Godt drikkeband i Rødding 1983 55
Omfartsveje ved Oddense og Balling droppet 1983 55
Balling Hallen 1983 55
4 haller i Såøttrup ? 1983 55
Dagplejepriser 1983 55
Lømtilskud 1983 55
Hal i Oddense 1983 55
Nej til privat halbyggeri 1983 55
Bustrruip 1983 55
Fritidsklub i Lem Samlingshus 1983 55
Klub i Hvidbjerg 1983 55
Halplan i Oddense 1983 55
Hal i Balling 1983 55
Bustrup 1983 55
Naturgas 1983 55
Sene aftenture på flyrute 1983 55
Flytning af udgifter til kommunerne 1983 55
Grunde sælges bedre med træer på 1983 55
Pladsproblemer på Rødding friskole 1983 55
Kåstrup genbruig 1983 55
Oddense minihal 1983 55
passagerer med skolebusser 1983 55
lærerfyringer 1983 55
Oddense Hallen 1983 55
Balling Hallen 1983 55
Hvidbjerg og Lem ungdomsklubber 1983 55
Bådehavn ved Gyldendal 1983 55
private haller 1983 55
Idrætshal i Lem 1983 55
Oddense Hallen 1983 55
Ingen hovedby i Spøttrup 1983 55
Underskud i Spøttrup Hallen 1983 55
Ramsing skole 1983 55
Haller i Balling og Oddense 1983 55
Unge arbejdsløse 1983 56
Hal I Oddense 1983 56
Små skoler truet 1983 56
Hal i Balling 1983 56
Sti i Lem 1983 56
Genbrugsplaner i Kåstrup 1983 56
Balling Hallen 1983 56
Haludvalg i Lem 1983 56
Ombygning af 3 skoler i Spøttrup 1983 56
Ny beboerfløj på Lem plajehjem 1983 56
GyldendalHal i Balling 1983 56
Løvtræer i Spøttrup Kommune 1983 56
Amts lån til rensningsanlæg 1983 56
redskabsskur 1983 56
Oddense og Balling Haller 1983 56
Klublokale i Hvidbjerg 1983 56
Vaft har mange rejsende 1983 56
Lem plejehjem 1983 56
Træplantning 1983 56
23 unge i job 1983 56
Leje for Krejbjerg forsamlingshus 1983 56
Balling hallen 1983 56
Ny daginstitution i Balling 1983 56
Boldbaner i Krejbjerg 1983 56
Rødding plejehjem 1983 56
P.Lommer i Balling 1983 56
Lærere 1983 56
Planer for hal i Lem 1983 56
Sportsplads i Hvidbjerg 1983 56
Nyt Klubhus i Rettrup 1983 56
Daginstitution ved Balling skole ? 1983 56
Ungdomsklæub i Hvidbjerg 1983 56
Rødding plejehjem arver 1983 56
ulovlige udledninger 1983 56
Gyldendal 1983 56
Lem Skole 1983 56
Balling Skole 1983 56
Ungdomsklub i Lem 1983 56
Klubhus i Rettrup 1983 56
Rødding børnehave 1983 56
Baling Børnehave 1983 56
Lem Hallen 1983 56
Gyldendal 1983 56
Børnehave i Balling 1983 56
Udvidelse af fabrik i Rødding 1983 56
Privat hal i Lem 1983 56
Kystsikring 1983 56
Mariane Husted på flyvetur 1983 57
Mødding lovliggøres 1983 57
Arbejde skal holde folk i Spøttrup 1983 57
Fiskerhytter i vestsalling 1983 57
Balling Hallen 1983 57
Miniklub i Balling 1983 57
Klubhus i Hvidbjerg 1983 57
Sygeplejerske i sundhedstjenesten 1983 57
Lem plejehjem 1983 57
Børnehaven i Rødding 1983 57
Andelsboliger i Balling 1983 57
Oddense og Lem Hallerne 1983 57
Havebrug dom skolefag 1983 57
Hvidbjerg Rettrup ungdomsklub 1983 57
Sociale boliger 1983 57
Rødding elever dra 10 kl. i praktik i Århus 1983 57
Havnedrømme ved Gyldendal 1983 57
Lem skole 1983 57
Lem plejehjem 1983 57
Gyldendal 1983 57
Rødding børnehave 1983 57
Balling Hallen 1983 57
Socialt boligbyggeri 1983 57
Skive Offset i Oddense mgl plads 1983 57
Klub i Hvidbjerg 1983 57
Rettrup klubhus 1983 57
Social byggeri i Lem, Lime og Oddense 1983 57
Miljøgruppe i Spøttrup 1983 57
Hvidbjerg Skole 1983 57
Gyldendal havn 1983 57
Vejen gennem Balling 1983 57
Ramsing skole 1983 57
Lem Hallen 1983 57
ikke mere industrijor i Oddense 1983 57
Krydset ved Kjærgårdsholm 1983 57
Oddense Hallen 1983 57
Gyldendal havn 1983 57
Børnehavebyggeri i Rødding 1983 57
Andelsboliger i Hvidbjerg 1983 57
Ungdomsjlubben i Hvidbjerg 1983 57
Skolepasningsforsøg i Balling 1983 57
Oddense Hallen 1983 57
Lem ungdomsklub 1983 57
Oddense industriområde 1983 57
Oddense skole, idrætsredsk. 1983 58
Spøttrups venner 1983 58
Balling børnehave 1983 58
Sociale boliger i Spøttrup 1983 58
Lem Hallen 1983 58
Balling hallen 1983 58
Klubhuset i Rettrup 1983 58
FN flag 1983 58
Lysregulering i Balling 1983 58
Øget hjemmehjælp 1983 58
Gyldendal området 1983 58
Lun vinter 1983 58
Kastrup genbrig 1983 58
Skolepasning 1983 58
Taleundervisning 1983 58
Klubhus i Rettrup 1983 58
Lem hallen 1983 58
Ramsing skole 1983 58
Gyldendal området 1983 58
Harry Iversens møbelfabrik 1983 58
Kommunal varmeplan 1983 58
Industrijord i Oddense 1983 58
Gyldendal området 1983 58
Lem plejehjem 1983 58
Afslag på anlægsarbejde 1983 58
Varmeregning 1983 58
Fiskerhytter i Nymølle 1983 58
Sikker skolevej i Balling 1983 58
Hvileplads for bilister 1983 58
Bænke og cykelstativ i Rødding 1983 58
Gyldendal området 1983 58
Rødding børnehave 1983 58
Ramsing skole 1983 58
Bedre veje til bådpladser 1983 58
Nye rækkehuse i Lem Lihme og  Oddense 1983 58
Parkeringsplads i Lihme 1983 58
Ahorntræer langs Balling - Rødding vejen 1983 58
Ramsing skole 1983 58
Klubhus i Rettrup 1983 58
Balling Brugs afgiver plads til parkering 1983 58
Ny leder på Balling plejehjem 1983 58
Rødding børnehave 1983 58
Trækprocenter 1983 58
Kontrol med byggeudgifter 1983 58
Ramsing skole 1983 58
Socialsag i Spøttrup 1983 58
Rydning af fortove 1983 58
Ulovlig kystsikring 1983 58
Balling plejehjem 1983 58
Børnepasning 1983 58
Kystsikring 1983 58
Offentlige toiletter 1983 58
Rensningsanlig iRettrup 1983 58
Hvidbjerg og Lihme skoler 1983 58
Sparer mandelgaven til plejehjemsbeboere 1983 58
Lem hallen 1983 58
Lys i Balling 1983 58
Julegaver til plejehjem 1983 58
Klubhus i Hvidbjerg 1983 58
Pasning af skolebørn 1983 59
Rækkehuse i Krejbjerg 1983 59
Lem hallen 1983 59
Ramsing skole 1983 59
Afstemningssted i Balling 1983 59
Rettrup klubhus 1983 59
Plejehjemmene i Spøttrup 1983 59
Afstemninger på plejehjem 1983 59
Ålbæk plejehjem 1983 59
Kåstrup genbrugsprojekt 1983 59
Ansatte på kontorerne 1983 59
Fjernstyring i Vestsalling 1983 59
Balling plejehjem 1983 59
Karen Hald 1983 59
Mødding i Vejby 1983 59
Forurening af åer 1984 59
Arv til Rødding plejehjem 1984 59
Kystsikring 1984 59
Dagpleje på Balling skole 1984 59
Gyldendal området 1984 59
Balling plejehjem 1984 59
Lem hallen 1984 59
Gyldendal området 1984 59
Ungdomsklub i Oddense 1984 59
Lyskruds i Balling 1984 59
Skolepasning i Balling 1984 59
Turister til Spøttrup 1984 59
Vandløbsforurening 1984 59
Kystsikring 1984 59
Hal i Lem 1984 59
Industri i Lyby 1984 59
Andelsboliger  i Hvidbjerg 1984 59
Oddense friluftsbad 1984 59
Lem samlingshus 1984 59
Ålbæk plejehjem 1984 59
Lem hallen 1984 59
Lem plejehjen 1984 59
Gyldendal havn 1984 59
Balling størst 1984 59
Fartdæmpning gennem Oddense 1984 59
Lem plejehjem 1984 59
Fiskerhytter i vestsalling 1984 59
Gyldendalområdet 1984 59
Julepynt i Balling 1984 59
Miljøkrav til Rødding fabrik 1984 59
Oddense forsamlingshus 1984 59
Gyldendal området 1984 59
Balling hallen 1984 59
mindre klasser i skolerne 1984 59
Miljøuro skader udviklingen 1984 59
Nitrat i drikkevand 1984 59
Hvidbjerg boliger 1984 59
Oddense forsamlingshus 1984 59
Gyldendal havn 1984 59
Døgnplejehjem 1984 60
Systue i Ramsing 1984 60
Soøttrup nye socialboliger 1984 60
Skoler i Spøttrup 1984 60
Sparekasse i Lihme 1984 60
Miljøsagen i Rødding 1984 60
Hvidbjerg skole 1984 60
Ålbæk plejehjem 1984 60
Fritidsundervisning i Spøttrup 1984 60
Opgiver kystsikring 1984 60
Skoler bevares 1984 60
Skolepasning 1984 60
Vandafgift 1984 60
Hvidbjerg klubhuset 1984 60
Lihme plejehjem ? 1984 60
Harry Iversens møbelfabrik 1984 60
Oddense friluftsbad 1984 60
Andelsboliger i Spøtrup 1984 60
P pladser i Balling 1984 60
Oddense frilutsbad truet 1984 60
Dagpleje 1984 60
Hvidbjerg vandværk 1984 60
Oddense forsamlingshus 1984 60
Lem skole 1984 60
Nej til datalære 1984 60
Svømmeundervisning i Spøttrup 1984 60
Rækkehuse    1984 60
Vand til Krejbjerg 1984 60
Sprøjter fortove for ukrudt 1984 60
Lem vandværk 1984 60
Nyt industriområde i Balling 1984 60
Strandrensning 1984 60
Bustrup 1984 60
Nej til lokalt indkøb 1984 60
Gyldendal havn 1984 60
Overbygningsskoler truet 1984 60
Skolepasning 1984 60
Hvidbjerg klubhuset 1984 60
Miljøvenlig trafik 1984 60
utilfredshed med veje 1984 60
Mangel på fritidshjem i Balling 1984 60
Raækkehuse i Ramsing 1984 60
Ingen nye  kraftvarmeværker i Spøttrup 1984 60
Sdr. Lem vig 1984 60
Hvidbjerg vandværk 1984 60
Burhøns i Lem 1984 60
Metner 1984 60
Lem plejehjem 1984 60
Ramsing skole 1984 60
stop for skolepasning i Balling 1984 60
Oddense friluftsbad 1984 60
Hvidbjerg vandværk 1984 60
Blokade af kommunalt arbejde 1984 61
Datalære for alle 1984 61
Fritidshjem i Balling 1984 61
BustrupAndelsboliger i Spøttrup 1984 61
Spøttrup hallen 1984 61
Film optaget af Rud Kjems 1984 61
Miljøsag i Balling 1984 61
Bustrup 1984 61
Gyldendal havn 1984 61
Industrigrund i Lem 1984 61
Balling børnehave 1984 61
Kommunalt tilsyn med  "Borgen" 1984 61
Miljøsager 1984 61
Spøttrup stævne 1984 61
Balling skole 1984 61
Skolekørsel 1984 61
Gyldendal havn 1984 61
Balling fritidshjem 1984 61
Ny fabrik i Balling 1984 61
Støjsag v Harry Iversens møbelfabrik 1984 61
Vejviser til sommerlandet 1984 61
Folk i kø til rækkehuse 1984 61
H. Iversens møbelfabrik 1984 61
Regulering af Skive Balling vejen 1984 61
Dagplejetilbud i Balling 1984 61
Fritidshjem i Balling 1984 61
Gy´ldendal havn 1984 61
Turistguide til spøttrup - seværdigheder 1984 61
Kystsikring ved "Furmose" 1984 61
Skolelæger 1984 61
Kommunalt arbejde i licitation igen 1984 61
Krejbjerg forsamlingshus 1984 61
Kåstrup projekt 1984 61
Lem plejehjem 1984 61
Containere til flasker 1984 62
Kystsikring 1984 62
Ramsing skole 1984 62
Lem spejdere 1984 62
Nedrivning af hus i Lihme 1984 62
Klublokaler i Oddense 1984 62
Miljøkrav til møbelfabrik 1984 62
M R snedkeri i Oddense 1984 62
Plejehjem i Ramsing ? 1984 62
Rensningsanlæggene 1984 62
Kommunalt budget 1984 62
Håsum vandværk 1984 62
Klub i Oddense 1984 62
Ny kystsikring i Hostrup 1984 62
Balling og Rødding kommunecentre 1984 62
Vandprøver fra Håsum vandværk 1984 62
Støtte til lokal ugeavis 1984 62
Hvidbjerg skole 1984 62
Varmehjælp til pensionister 1984 62
Lokalplan i Balling 1984 62
Omsorgsarbejde på skoler 1984 62
Lem hallen 1984 62
Gyldendal havn 1984 62
Elmesygen på Skive egnen 1984 62
Kædehuse 1984 62
Fritidstilbud 1984 62
Klubhusbyggeri i Balling 1984 62
Ingen andelsboliger i Hvidbjerg 1984 62
Oddense hallen 1984 62
nyt boligområde i Balling 1984 62
Kloakledning i Oddense 1984 62
Kystsikring 1984 62
Ny inspektør til Spøttrup hallen 1984 62
Parkeringsplads ved Rødding kirke 1984 62
Lem hallen 1984 62
Ingen plejehjem i Ramsing 1984 62
Mindre skat 1984 63
Oddense hallen 1984 63
Rødding børnehave 1984 63
Lihme ungdomsskole 1984 63
Oddense friluftsbad 1984 63
Lem hallen 1984 63
Stier i Lem og Rødding 1984 63
ferielukning af børnehaver 1984 63
ulovlig parkering i Lihme 1984 63
Krejbjerg forsamlingshus 1984 63
Balling fjernvarme 1984 63
Kåstrup 1984 63
Lem skole 1984 63
Oddense og Balling haller 1984 63
Håsum vandværk 1984 63
Varmemålere i Balling sociale byggeri 1984 63
Penge til KFUM spejderne i Lem og Lihme 1984 63
Børnehave i Oddense 1984 63
Pedel ved Oddense skole 1984 63
Brandoverenskomst 1984 63
Møbelfabrik på stationsvej i Rødding 1984 63
Fjordregning til egnens kommuner 1984 63
Lokalplan i Balling' 1984 63
Kommunecentre 1984 63
Rensningsanlæg i Krejbjerg 1984 63
Rødding fabrik 1984 63
Balling hallen 1984 63
Fjernvarmepsotest frs Rødding og Balling 1984 63
Alle afløb undersøges 1984 63
Hvidbjerg vandværk 1984 63
Lem plejehjem 1984 63
pris for børn i dagpleje 1984 63
Fritidshjem i Balling 1984 63
Kystsikring ved Hostrup 1984 63
Hjemmesygeplejersker 1984 63
Dspejderhus i Lem 1984 63
Gyldendal havn 1984 63
Faldende elevtal i Spøttrup skoler 1984 63
Harry Iversens møbelfabrik 1984 63
Oddense skole 1984 63
Gas i Spøttrup 1984 64
Boliger i Balling 1984 64
Miljøkrav 1984 64
Rødding Lem og Lihme kystnære byer 1984 64
Snerydning 1984 64
Chaufører over 70 år 1984 64
Håsum vandværk 1984 64
Gyldendal havn 1984 64
Hvidbjerg vandværk 1984 64
Varmeplan 1984 64
Balling fabrik miljøgodkendt 1984 64
Hybridnettet 1984 64
Gyldendal havn 1984 64
Håsum vandværk 1984 64
Ungdomsklub i Oddense 1984 64
Industriarealer i Balling 1984 64
Kommuneplan til debat 1984 64
Oddense skole 1984 64
Gyldendal havn 1984 64
Minkfarme 1984 64
Hjemmeplejen 1984 64
Kommuneplanen  1984 64
Ef penge til Spøttrup 1984 64
Vandsenge fra Lihme 1984 64
Produktionshøjskole i Rødding ? 1984 64
Ålbæk plejehjem 1984 64
 Rødding plejehjem 1984 64
Større andel i boligkvoten 1984 64
Industriområde i Hvidbjerg ? 1984 64
Trafiksanering i Balling og Oddense 1985 64
Kommuneplanen  1985 64
Balling - Skivevejen 1985 64
P. plads i Balling 1985 64
Ja Tryk i Balling må udvide 1985 64
Kommuneplanen  1985 64
Oddene plejehjem 1985 64
skolepasningsordning i Balling 1985 64
Jabo møbler til Rødding 1985 64
Kommuneplanen  1985 64
Fritidshjem i Balling 1985 65
Skolebuschauffør 1985 65
Kommunebyer 1985 65
Hybridnettet 1985 65
skolepasning 1985 65
Ramsing skole 1985 65
fjernvarmetvang 1985 65
Udlån af bånd og plader 1985 65
Fritidshjem i Balling spares væk 1985 65
Chef for hjemmehjælperne 1985 65
Andelsboliger i Balling 1985 65
Landbrug og miljø i vestsalling 1985 65
Fjernvarmeværker 1985 65
Håsum vandværk 1985 65
Vejdirektoratet og Ballingfolk 1985 65
Utilfredshed med chefskifte 1985 65
Rødding og Balling må ikke blive sovebyer 1985 65
Klaver til Lem plejehjem 1985 65
Kommuneplanen  1985 65
Oddense skole 1985 65
Nyt postnummer for Spøttrup ? 1985 65
Kåstrup 1985 65
Landbrug og miljø i vestsalling 1985 65
Kommuneplan 1985 65
Fritidshjem i Balling 1985 65
Ungdomsskolen udstiller 1985 65
Lem hallen 1985 65
Hvidbjerg vandværk 1985 65
skolepasningsordning i Balling 1985 65
Mini hal i Lem 1985 65
Gyldendal havn 1985 65
Andelsboliger i Hvidbjerg ? 1985 65
40 året for Danmarks befrielse 1985 65
Hvidbjerg vandværk 1985 65
Centralt bibliotek ? 1985 65
2 børnehavekøkkener kritiseret 1985 65
Kommuneplanenfritidshjem i Balling 1985 65
Kommunecentre står fast 1985 65
Industrijord i Balling 1985 65
Ingen industri til Kjærgårdsholm  1985 65
Spøttrup hallen 1985 65
Kold mad i Balling børnehave 1985 65
Ålbæk plejehjem 1985 65
Balling kro til musæum og udstilling ? 1985 65
Turister til Vestsalling 1985 66
Trafikmiljø til Balling og Oddense 1985 66
Nye boliger i Hvidbjerg 1985 66
Overskud af halm i Vestsalling ? 1985 66
Gyldendal havn 1985 66
Chef for hjemmeplejen 1985 66
"Spøttrup" under gråsten - ordningen ? 1985 66
Pensionister med skolebus 1985 66
Nyt boligområde i Krejbjerg 1985 66
Problemer med udbetaling af løn m.m. 1985 66
VAFT rabat til pensionister ? 1985 66
Mobil hjælp til plehjem ? 1985 66
fortsat 17 medlemmer i kommunalbestyrelsen 1985 66
trafikregulering i Balling og Oddense 1985 66
mgl på spise og sovesteder i Spøttrup 1985 66
Spøttrup Årets Kommune 1985 66
Åbne skoler 1985 66
Flest mænd i kommunalbestyrelsen 1985 66
Nyt industriområde i Balling 1985 66
Klommunen ikke interesseret i Balling Kro 1985 66
Skolelægen 1985 66
Vejmiliø oi Oddense og Balling 1985 66
Gyldendal havn 1985 66
Fritidshjem i Balling 1985 66
I´kke VAFT rabat til ældre 1985 66
Blling plejehjem 1985 66
O=ddense plejehjem ny leder 1985 66
Balling skole 1985 66
Ny kommunaldirektør 1985 66
Balling skole 1985 66
Kommunalt vandværk 1985 66
Fritidshjem i Balling 1985 66
Balling skole 1985 66
Balling plejehjem 1985 66
Oddense skole 1985 66
Balling børnehave 1985 66
Skolebuschauffør 1985 66
Gyldendal havn 1985 66
Balling børnehave 1985 66
Mange penge til kirker i Salling 1985 66
Balling fritidshjem 1985 66
Cafeteria i Gyldendal 1985 66
Skolefritidspasning 1985 66
Vandkvalitet i Spøttrup åer 1985 66
Gyldendal havn 1985 66