Generalforsamling 12.marts 2019

En god start på 2019 med 47 fremmødte. God stemning.

Referat

Spøttrup lokalhistoriske forening

Generalforsamling mandag d. 11. marts kl. 19.00

 

Referat:

        1.     Ib blev valgt til dirigent

        2.     Formandens beretning

 

Formandens beretning 2019

I 2018 har vi i holdt 5 bestyrelsesmøder. Det ene var bestyrelses-suppleanterne

inviteret til. Det er de én gang om året.

Så kan de blive orienteret om det, vi arbejder med. Og de kan komme med gode idéer til os.

Vi var ved årsskiftet 155 medlemmer. Det er en fremgang på 30% i forhold til et år tidligere, – og det er hel godt.

Vi tror, det nok skyldes Mølposen, som folk egentlig tager ret godt imod.

Så har vi haft årets udflugt i august. Det tog en Tur til Thy, hvor vi blev guidet af Bente Astrup, der er rundviser i nationalparken deroppe. Det gjorde hun godt, og vejret var – denne gang – heldigvis med os.

Og så har vi jo i 2018 – i Foreningens 13 årige virke – og Arkivets 46-årige virke – flyttet Arkivet igen! Det var så 3. gang.

I 1973 startede den op i et lille udvalgsværelse på kommunekontoret i Ramsing, så flyttede det til Lihme skole, derefter til apotekets kælder i Balling, og nu til Ramsing skole.

Og vi er enige om, at NU kan det da ikke blive bedre! Hvor ER vi glade ved at være her!

Masser af plads. Masser af ly og gode adgangsforhold.

Den sidste flytning her, var et tydeligt bevis for, hvor mange ”gode venner”, Foreningen og Arkivet har!

Alle de, der kom og hjalp til … – Det var helt utroligt!

Der skulle pakkes ned i Balling. 400-500 fyldte flyttekasser.

Der skulle tages reoler og hylder ned i Balling. Der skulle gøres rent. Og der skulle males.

Der skulle gøres klar her i Ramsing, hvor der jo også skulle gøres rent – og males.

Der skulle tages gardiner ned, de skulle vaskes, og nogle skulle syes op. De blev strøget – og hængt op igen.

Der blev lavet et helt nyt og flot køkken – endda med opvaskemaskine! (jow – jow). Det blev sat skabe, hylder og reoler op.

Reolerne blev ændret og sikret, så de ikke kan vælte - og vi ikke kommer til skade, når vi bruger de øverst hylder.

Flytningen bevirkede så, at Arkivet var lukket i tre måneder

Da vi flyttede og gjorde klar her i Ramsing, stod jeg på hoved i Mølposen, der skulle være klar til omkring 1. december, - så jeg har i hvert fald ikke gået i vejen for ALLE de frivillige, der kom og hjalp til.

Det var helt utrolig, så mange der kom og hjalp til.

Alle mulige steder fra. Og alle, der kunne lave – og gøre – alverdens ting!

Hvor var det dejligt, med al den opbakning! – TUSIND TAK, skal I alle sammen have!

Da vi så åbnede Arkivet her, den 12. januar i år, kom der omkring 250 mennesker og så de dejlige forhold, arkivet har fået.

Det var overvældende.

Og der er lige siden åbningen – og indtil nu – kommet noget flere, end der plejer hver tirsdag, når Arkivet er åbent.

Når der så er åbent, er det dejligt at se, de faste 5-6 frivillige medarbejdere, der sammen med Ib tager imod én.

Det er vist ikke mange arkiver – hverken på egnen eller i hele landet, der er så velbemandede!

Jeg vil slutte Formands-beretningen med at nævne, at Spøttrup Lokalhistoriske Forening udtrykte gælden over de nye og dejlige forhold, arkivet nu har fået, ved – på åbningsdagen den 12. januar i år – at udnævne dets leder gennem ALLE 46 år, Ib Svenningsen, som Foreningens første æresmedlem!

Han har været med hele vejen.

Og vil kan jo egentlig godt sige, at Ib, der – ud over sin familie – har viet halvdelen af sit liv til Arkivet… han er faktisk: ARKIVET.

-        Skal vi ikke lige – velfortjent – hylde ham igen?

11. januar 2019

Knud Mouritsen

 3.   Fremlæggelse af revideret regnskab for 1. januar – 31 december 2018:

Indtægter:

Indestående i Vendsyssel spk. 1.1.2018       kr. 26624,94

Kassebeholdning                                                   129

Medlemskontingenter 2018                                  6650

Do                             2019                                  5050

Salg af Mølposen                                                 3400

Sponsorpenge Vendsyssel spk.                             1500

Udflugt tur til Thy                                             15000

Salg af fotokopier                                                   25

I alt i indtægter                                            kr. 58378,94                     

Udgifter:

Kontorartikler                                               kr     622,81

Arkivkaffe                                                           2133.22

Guide                                                                   500,00

Annoncer                                                            2257,50

Buskørsel – udflugt                                              5843,75

Spisning                                                              5450,00

Åben hus og bestyrelsesmøder                               454,00

Generalforsamling                                                 460,00

Porto                                                                      36,00

Trykning af Mølposen                                           9006,25

Gebyr til sparekassen Vendsyssel                           500,00

Krans og bårebuket                                               400,00

Udgifter i alt                                                 kr.27663,53

 

Indestående i Vendsyssel spk. 31.12.2018           30715,41

 

Balance                                                     kr.   58278,94

 

Ellen Jensen kaserer                                     Villy Bracht revisor

 

4.     Orientering om næste års tænkte forløb og budget

Der arrangeres en udflugt til Fil sø projektet og Tirpitz bunkermuseum ved Blåvandshuk.

Arkivernes dag lørdag d.9. november fra 13 – 17.

Foreningen bevilger en mikrobølgeovn samt rullebord.

 

 5.     Fastsættelse af kontingent: Kontingent uændret.

                      1 person: 100kr. - inkl. 1 gratis Mølpose 

                      Pr. par:   150 kr. - inkl. 1 gratis Mølpose

 

  6.      Orientering om Spøttrup Lokal Arkiv

Ib orienterede om forholdene i Museum Salling, det nye Skive Museum, højlageret i

Rønbjerg (1400 m2 og 6 m. høj, klimastyret 15 grader og luftfugtighed på 50%,  med

Kølerum til film og glasplader (4 grader celcius).

Året gik med fokus på evt. flytning til Ramsing skole. Startskuddet kom midt oktober

 og straks gik frivillige i gang med at klargøre lokalerne med maling installationer og

 efterfølgende opstilling af reoler m.m. Indsatsen var så stor at den endelige flytning

skete den 7. november. Herefter gik det slag i slag, og alt var på plads til julefrokosten

d. 30 november. December blev brugt til at lave installationerne edb m.m. Indvielsen

 blev holdt d. 12. jan. Med over 250 gæster. Ib rettede en tak til alle de frivillige der

 sammen har ydet en kæmpe indsats for at skabe de rammer vi har fået.

 

 

7.     Valg    (valgene gælder for 2 år ad gangen)

          a) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer – Alle modtog genvalg

         På valg er:

         Knud Høstgaard Møller (Balling/Volling)

         Knud Mouritsen (Brøndum/Hvidbjerg)

         Tage Nielsen (Håsum/Ramsing)

         Margit Kristiansen (Krejbjerg)

 

         b)    Valg af 8 bestyrelsessuppleanter – Alle modtog genvalg

                      Tage Larsen  (Balling/Volling)

                      Erik Boll (Brøndum/Hvidbjerg)

                      Svend Nør Nielsen (Håsum/Ramsing)

                      p.t. ingen          (Krejbjerg)                   

                      Aage Dahl (Lem/Vejby)

                      Else Marie Lofstad Jensen (Lihme)

                      Margrethe Christensen (Oddense/Otting)

                      Egon Hørby (Rødding)

 

         c)         Valg af revisor og revisorsuppleant – Begge modtog genvalg

                      På valg er revisor:

                      Villy Bracht, Håsum

 

                      revisorsuppleant: - Modtog genvalg

                      Signe Ravn Larsen, Ramsing                

8.     Indkomne forslag – inge 

9.     Eventuelt – intet