Realregister i Otting

Balling realregister

Overskrift 1

Anlægsvej

Nr. 1     matr 5y (Guust)

1936    N.Kr. Dalsgaard Lunde       1939 Jens Peder Vestergaard

1978   Verner Hansen    (radioforretning) (2006) Margrethe Hansen

Nr. 2      matr 18 n 18m 17u 17v 18v (Guust)

1931     Niels Christian Mogensen til Jens Severin Christensen        

1931 August Andersen 1938 Harry Skovsage 1946 Jakob P.Laursen     

1969      Bent Bruun Pedersen    1982      Niels Christian Jørgensen         

1996     Mogens Pedersen

Nr.   3     matr n 5v 5y (Guust)

1931       fra Jørgen P. Toftgaard til Esper Lunde  

1935   skifteretten Eline Lunde   1936   N. Kr. Dalsgaard Lunde

1936 også 5y ( Anlægsvej 1)   1939 Jens Peder Vestergaard,   

1960 Jens   Peder Olesen     1984 Ole Andersen    

  1991 Dorthe Andersen

Nr. 5     matr nr.   5 l (Guust)

1902     Hans Christian Thomsen til Lars Pedersen  

1929 skifteretten , enken Marie Pedersen 1929 Søren Jacobsen  

1934, skifteretten   Jens Olesen Mølvadgaard  

1989    Severine Mølvadgaard         1990     Emma Larsen

Nr. 6    matr   nr. 18 c (Guust)

1904    Fra Laust Jensen til Esper Jensen  

1918   Niels Kr. Mogensen 1941    fodermester Arne Bodilsen

1948   Slagter Høgh   1949 Anton Nielsen

1957   Niels Thorhauge    1964   skifter.   Anna Thorhauge

1981    Erik Meldgaard Hansen

Nr. 7   matr nr.   5 i   (Guust)

1890     fra Mathias Jensen Gjedde til Poul Christensen         

1891 Jens Christensen   1893    mageskifte Anders Christensen      

1898 Josef Pedersen    1898 Niels Offersen   1913    gavebrev

N. P. Kristensen Halborg    1915    Laura og Else Christensen

    (blev kaldt ”døve Laura”)      1974 Knud Erik Sørensen

Buksager

Nr. 1    matr   14 a 11k (Guust) 4b (Krejbjerg)   4 (Nørby)   

  gården hed   ” Vesterbygaard”

(1815)    Simon Pedersen          Peder Simonsen    død   1856

1863     skifteretten , adkomst    Peder Sørensen enke Dorte

Nielsdatter og søn Niels Pedersen    1863     Niels Pedersen       

1890 Søren Gudiksen, Herman Gudiksen Møller, matr

14a og 15a   Der udstedes 2/6 1893 ”sammenlægningsbevilling

” for sammenlægning af matr 14a og 15a   Gården er så senere

revet ned, men hvornår fremgår ikke af registeret.

Nr. 1    matr    15 a    (Guust )    ”Nedermølle”

1393   omtales møllen første gang1610,   Jens Stork,    1614   Jens

Sørensen,    1664   fæster Stephen Jensen1688   fæster Svenning

Thommesen,    1698   fæster Chresten Pedersen (tidligere fæster

Jens Poulsen er rømmet fra møllen)   1711   møller Jens Pedersen    

1762    Anders Starup,    1764   selvejer Anders Møller

1769   Peder Revsgaard i Neder Mølle er vidne ifølge kirkebogen

(1844)   møller   Enevold Pedersen     død   1854    56 år gl.

1856     som adkomst for Peder Enevoldsen     ( der er oprettet en

  aftægtskontrakt om   ”forsørgelse af hans vanvittige broder”)            

1865 skifteretten    enken Johanne Pedersdatter

1865     vielsesattest for Søren Hald Gudiksen    Gårdene

14a og15 a sammenlægges på et eller andet tidspunkt heromkring

1893      Herman Gudiksen Møller    1937 Peder Blichert Toft

  (14a 15a (4 og 4b (Guust))   Kristian og Poul Blichert Toft    

11964     Kristian Blichert Toft      15a lå overfor ”ålehuset”,

  hvor der var en mølledam. Hvornår gården blev flyttet op hvor

den nu ligger har jeg ikke kunnet få oplyst.   1905 og 1909 er

der oprettet kontrakt med flere om ” ret til at tage fornødent

vand af mølledammen”

Damgaardvej

Nr.   1    matr   1 a    ( Nr Balling)

1822     Jens Christensen     1831 Christian F. Kjærulff (skolelærer

og kirkesanger)    1842     enken Inger Pedersdatter Kjærulff       

1855   Holger Kjærulff (fra 1868 købmandsforretning på gården )   

1879     skifteretten   Maren Sørensen    1893 Søren Kjærulff  

( også musiker)   1926      Jens Kristian Kjærulff         

1972 Kristian Kjærulff

Nr.   2    matr    4 a 6a (Sdr. Balling)   

1824     Niels Nielsen       1874 adkomst for Johanne Mari

  Christensdatter   1874 Christen Andersen   1877 Mageskifteskøde  

Niels Jensen    1877 Christen Andersen også   6a   1904 skifteretten  

enken   Mette Kathrine f. Jensen    1923 Niels M. Andersen (1924

  matr 4aa fra Jørgen Toftgaard)    ca 1970     Magnus Nielsen

    ( ejer Johannes Nielsen )           1976   Mads Stærdahl

Nr.   3    matr   19 z (Guust)

1953     Svend Aage Pedersen 1992 Jesper Juul 1995 Anja Nielsen  

  (2006) Niels Kudahl

Nr.   4   matr 6r   5a 4æ 6x 6b   (Sdr. Balling)

1860    Jørgen Eskildsen     1876 skifteretten Ane   Jørgensdatter

1891    skifteretten Ane , Margrethe, Jørgen og   Andreas Eskildsen

1895    vielsesattest, Margrethes mand Jens Nielsen Kjær på ¼

1895     fra Jens Nielsen til Ane Jørgen og Andreas

  1924   matr 6r 1928 matr 6x 1930 Jørgen Nielsen        

1970    Poul Henning Pedersen

Nr.    5    matr   19æ   (Guust)

1965    Bent Høj

Nr. 6     matr. nr. 7a 5z 7d 7c 6d 2n (Sønder Balling)

43c (Eistrup)   “Damgaard”

(1815)   Chresten Christensen   (Christen Damgaard , sognefoged)

1840     Jens Christensen    død 1845    47 år gl.    1846 Thomas

  Kr. Thomsen   1880 Christen Thomsen Damgaard   

1890 Peder Pedersen      1919   Niels Pedersen

1960   Svend Pedersen           1998   Poul Pedersen

Nr.   6A

1920     bygget som aftægtshus til Kirstine Pedersen    

1981 Svend Aage Pedersen    1986     Jens Peder Pedersen          

2006 nedrevet

Nr. 8     matr   nr.   3ø (Guust)

fra A. Houmøller til Christian Laursen (sprængningsmester)    

(1980) Peder Fårkrog    1986 Knud Hinge Kristensen   

1997 Keld Hedegaard   1992   auktionsskøde   Holger

Hedegaard

Nr. 10   matr   3 bh    (Guust)

Peder Pedersen   1992 Svend Haarup, ”Balling Traktorservice”   

  (2006) Flemming Refsgaard

Drosselvej  

Nr. 1     matr nr 4az (Sønder Balling)

1965     Hans Dahl , smed   1982   Bente Dahl

Nr. 2   matr nr 4ax (Sønder Balling)

1965 P Dahl og sønner   1980   ”Ballingg VVS” ” Ranniven”

1982   konkursbo Bent Nielsen

Nr. 3      matr nr   4by (Sønder Balling)

1972    Aksel Goul Dath      1992 Niels Mark

Nr.   4      matr nr 4ay (Sønder Balling)

    DahlsMaskinfabrik“

Nr. 5       matr nr   4cr (Sønder Balling)

1973  Jørgen Olsen    1979   Jørgen Jørgensen    

    1983 E Jacobsen

Nr. 6     matr nr 4co (Sønder Balling)

1973   Nis Sørensen

Nr. 7      matr nr   4ce (Sønder Balling)   

1978   Niels Erik Sørensen   (betonstøberi)

Nr   9      matr nr 4aø (Sønder Balling)

  1974     ”Sørensen og søn AS”

Erantisvej

nr. 1    matr 5æ   (Sønder Balling)

1990 Bjarne Pedersen,   Salling Afsyring

Nr.   2.    matr, nr   5x (Sønder Balling)

1919  fra Andreas, Jørgen og Ane Eskildsen til P.C Nielsen

1920  skifteretten, enken Ane Sørine Elisabeth Nielsen,

1923  vielsesattest  Thorvald Dahl  ( se også Nørregade 1)

1923  sælges 5x til Chr Andersen 1990 Bent Jensen

  1991    J. L. Bjørndal , ” Jarles rengøring og vinduespolering”  

1992   Conny Olesen 1993   Gregers Frederiksen

1994 Per H. Kristensen      1997 Laila V. R. Hansen      

  2002 Vita Dath

(   matr nr. 5x 5u (Sønder Balling), om dem står der som

anført  4 første ”afsnit” under nr. 2. , derefter gentages

 vielsesattesten fra 1923 for Thorvald Dahl , men her

 med årstallet 1924,  og med anmærkningen ” adkomst

for matr 5u.Derefter   1927 sælges til Andreas Ravn.”)

1962 skifteretten   Kirstine Ravn til N. Graversen

1991 Ole Andersen

Nr. 3    matr 5 an (Sønder Balling)

Balling Vandværk

Nr 4

1992   K.   Hundahl      Jonna E. Bergstrøm     1999 Ellen J.

  Andersen       2002 Poul E. Larsen

Nr.   6    matr   nr. 5ax   (Sønder Balling)

(1980)   Ane Cecilie Mouritsen     1987 Tage E Dalsgaard         

1988 Kurt Simonsen      1989 Alfred   Kristiansen

1997 Preben Sørensen

Nr. 8   matr 5y (Sønder Balling)

(1921)   Johannes Jensen ( reservepost) ( er formentlig kun lejer, )    

1924   fra Th. Dahl til A. Ravn     1931    Christian Andersen

nr. 14    matr 5ø   (Sønder Balling)

1923    fra Th.   Dahl til Chr. Andersen     1927 fra Andre Ravn til

Valdemar Jensen       1980      Karl Søndergaard Nielsen

1985 Karin Andersen      1987     Leo Sørensen ,   bogtrykker  

1993 Preben K. Sørensen

Nr. 16 matr. nr.   5aa (Sønder Balling)

1930 fra Andreas Ravn til Johan Jensen,  1940 Poul Kristian

Nielsen, Børstehandler   1979    Marie Børsting Knudsen        

  2002 Claus   K.Larsen

Nr. 18    matr 5ab   (Sønder Balling)

1927   fra A. Ravn til Viggo Jensen   1935   Chr. Mouritsen         

1981   skifter. Anna Mouritsen    1987   Tage Dalsgaard

1996    Alfred Kristiansen

matr 5af (Sønder Balling)  

1934    fra Andreas Ravn   til ”Balling Vandværk”

Nr. 20     matr 5au   (Sønder Balling)

1971     Balling Central

Falkevej

Nr. 2      matr nr 2ap (Sønder Balling)  

1987    Villy Sørensen         1990 C.   Dalsgaard         

1994    Henrik Nautrup

Nr. 4     matr nr 2av (Sønder Balling)

1987/1993 Spøttrup Kommune

”speciel anvendelse”

Nr. 10    matr. nr.   2aæ (Sønder Balling)

1988  H  Dalby   1999 Henrik Godsk

”Balling Autoværksted

Nr.   14     matr nr 2ax (Sønder Balling)

1990    Peders Auto og Traktorværksted           

  1999      Dan Varme ”

Nr.18

Skov og Tånkvist A/S

Nr. 20   

Andreas Ravn , arkitektfirma

Nr.   22   

K C Processtyring

Nr.24

Decoline

Nr. 28

  Spøttrup Erhvervsråd

Grundvadvej   

Nr. 23   matr nr.   7c 2n 9b 7e   (Sønder Balling)

1888     Kr. Thomassen   til Ane Nielsen   

1890   Esper Larsen      1907   matr 2n

1953   Nikolaj   Riis     1963   Evald Christensen

Nr.   25     matr 6b 7d 3k (Sønder Balling)

1847     Niels Jeppesen

1880     Peder Nielsen   1889 fra Kr.Thomsen Dagaard matr nr. 7d

1925     Ane og Elisabeth Nielsen    1927 Ane Nielsen alene  

1927     vielsesattest for Ane og Karl Kjær Sørensen Hougaard  

kaldet ”Kjær Hougaard”    1940     fra P. Toftgaard matr. 3k           

1962       Henning Nielsen

Nr. 16   matr 4b 5ac 5ar 5ah (Sønder Balling)

1824     Skøde til Niels Nielsen

1860     Søren Jepsen 1895 skifteretten , enken Petrine Ludvigsen    

1895 Søren Pedersen   1900     Peder Nielsen    1903 Jens Peder

Olesen Mølvadgaard (kaldes i 1921   ”Skovsager”)

1929     fra Ane, Jørgen og Andr. Eskildsen til J.P.O.Skovsager  

1931     adkomst Dorthea Skovsager       1931 Thomas Johansen

  Tønsberg    1931     skifteretten , enken   Fanny Tønsberg   

  1941 Tage Ibsen     1980   Ib H.S. Ibsen

Kærsangervej  

Nr. 1    matr 1o (Guust og Vraa)

1956    Severin Christensen 1967 Johan Christiansen

1969    Niels Beng. Espersen 1977    Knud Thøgersen

1978     Vagn Husted Andersen    1980    Bo Elgaard   

1983    L.N. Nielsen    1984 Nora K.Nielsen    

1987     Palle Moeskjær   1988 Lars O. Andersen    

1989   Vibeke Andersen

Nr. 2      matr nr   1ap (Guust og Vraa)

1969     Kristian S. Kristiansen      1993 Ragnhild Kristiansen     

1997    Henry Pedersen

Nr.3       matr nr 1p (Guust og Vraa)

(1980)   Th. Gravgaard Pedersen       1984 Esther Gade

1987      Peder Christensen ,   politibetjent   , tidligere borgmester

Nr. 4        matr nr 1q (Guust og Vraa)

1956    Knud Nielsen, 1961 Karl   Ravn, 1966   Erik Thomsen,

1971    Hans Rasmussen,   1973 Åge Frederik Nielsen,

1981    Elna Marie Nielsen      1998 Eigil Nielsen

1998   Nr. 5        matr nr 3be (Guust og Vraa)

1974    Viktor Villadsen   1982 Olga Villadsen

1998    Kresten Kirk

Nr. 6        matr nr 3bd (Guust og Vraa)

1976    John Kristensen      1982 Tage Pedersen, 1983 H. Andersen

Nr. 7     matr nr 3bf (Guust og Vraa)

1976      Jens Søren Kolding

Nr. 8A     matr nr   3bm (Guust og Vraa)

1983   H.G. Primdahl     1986 Bente S.Pedersen   

1987 Peder H. Møller     1990   T. Sørensen     1993 Lasse Lauritsen

Nr. 8B     matr nr 3bc (Guust og Vraa)

1981   Jan Nielsen,     1983 Krista Madsen     1997 Karen E Madsen

Nr. 9     matr nr 3bg (Guust og Vraa)

1976   Markus Pedersen,        1995 Niels   A. R. Jørgensen

Nr.10      matr nr 3bb (Guust og Vraa)

1978      Holger Vestergaard

Nr. 12      matr nr 3ba (Guust og Vraa)

(1980)    Lars Winther Christiansen,      1984 Carl Albertsen

Nr. 13       matr nr 3bk (Guust og Vraa)

1979   Alfred Holm Winther   ,   politibetjent

1996    Bent Laursen

Nr. 14A     matr nr 1r (Guust og Vraa)

(1980)    Søren Vestergaard Christensen,   1982 Niels Mark,     

  1983 E.   Clausen     1988   Hans Villadsen

Nr. 15       matr nr 3aq (Guust og Vraa)

1976    Kurt Hagen Graugaard

Nr. 16      matr nr 1ax (Guust og Vraa)

1975   Tage Hald Jensen

Nr.17     matr nr 3ar (Guust og Vraa)

1976    Vilhelm Sørensen   1979    Poul Erik Sørensen     

1984     Ole Clemmensen

Nr. 18     matr nr 3az (Guust og Vraa)

1978     Ole Villadsen

Nr. 19     matr nr 3as (Guust og Vraa)

1975     Knud Erik Thougaard

Nr. 20      matr nr 3ay (Guust og Vraa)

1976    Leo Graversen Nielsen

Nr. 21      matr nr 3at (Guust og Vraa)

1976    Svend Erik Sadolin    ” Fodklinikken”    

1993 Jarle Bløndahl      1995     Svend Plougstrup

nr 23     matr nr 3au (Guust og Vraa)

1975    Kristian Brun Pedersen

Nr. 25      matr nr 3av (Guust og Vraa)

1974   Aksel Riis    1987 Herdis Riis    1997 Vagn Ulrik

Nr.   27       matr nr 3ax (Guust og Vraa)

1976      Knud Nielsen

Lærkevej

Nr. 1       matr nr 4bh (Sønder Balling)

1998   Niels Aage Kudahl

Nr.3      matr nr 4bi (Sønder Balling)

(1980)    Poul Erik Krogh   Jensen     1983   Johannes Hinge

1984      Poul Erik Krogsgaard      1987 Otto   Smed

Nr.4      matr nr 4ba (Sønder Balling)

1974     Sven Hulsrøj

Nr.5      matr nr 4bk (Sønder Balling)

1967      Christian Frederiksen

Nr. 6        matr nr 4bb (Sønder Balling)   

(1980)    Magnus Kristian Vedel          1982 Henny Vedel       

1987