Realregister i Otting

Håsum realregister

Udarbejdet af Erik Trudsø.(Søgefeltet frekommer ved tryk på tasten F3)

 NB: Efter 1953 kan man ikke se om det er ejer eller lejer der bor på adressen.

Gammel Rønbjergvej

Nr. 12 matr. nr. 3b (Kjærgårdsholm)

1908  fra Thomas Pedersen til Peder Christian Pedersen,   
1929  Anders Christian Pedersen,   
1991  E. Rasmussen

Holstebrovej

Nr. 467 matr. nr. 2e 10c 10k  (Kjærgårdsholm) 

1828  Jens Andersen Lovring og Christen Nielsen Mundberg,   

1864  arvestemplet skøde til N. C. Mundberg,   

1898  skifteretten adkomst for enken, Karen Poulsen ,  
1898  Christian Nikkelborg Nielsen,   

1933  Frode Kristian Madsen,       1984 Kaj O. Madsen,

Nr. 469 matr. nr. 2i 10h 2b 2s 2p (Kjærgårdsholm)

1857  Anders Jensen Lovring,   1867  Jakob Pedersen,     
1879  Anders Jensen,

1891  skifteretten adkomst for enken Johanne Jacobsdatter,   
1891  Jens Peder Balling,

1900  mageskifte Jens Christian Andersen,   
1901  Lars Peder Pedersen,   
1902 Christen Sørensen,   
1925  Jens Christian Sørensen,    1929 Niels Bruun

1930  Alfred Bundgaard,    1932 Otto Johan Pedersen,   
1942  Svend Noa Vestergaard

(1980) Gunnar Brødbæk Jespersen,

bemærk 2b 1854 til Farver Carl Vilhelm Ring, Landevejen 44

Nr. 471 matr. nr. 10i (Kjærgårdsholm)

1855  Henrik Jensen Lovring,    1864 Jens Christensen,   
1866  Laust Jensen af Rønbjerg,

1876  aftægtsmand Ib Thomsen,     1882 John Svendsen,   

1906  skifteretten adkomst for enken Anne Marie Kristensen,    
1907  Niels Jørgen Nielsen,

(1980) Hans Peder Lykkebo Jørgensen, 1992 Aksel Lysdahl,

Nr. 473 matr. nr. 8c (Kjærgårdsholm)

1915  fra Niels Dalgaard Sørensen til Jens Kristian Jensen,   
1946  frk Dorthe Marie Jensen,  
(1980) Johanne F  Nielsen,

Nr. 478 matr. nr. 2f  (Kjærgårdsholm), (hører under Lundholm)

1846  Jakob Johan Lund

(1980) Erik Bilstrup, 1994 Søren Bilstrup

Nr. 480 matr. nr. 7a 12 2r 2f  (Kjærgårdsholm)  ”Lundholm”

1846 Proprietær Jacob Johan Lund,    1894 C. Frederik Theodor Hartz,  1915 Jens Bilstrup,

1930 Emil Søren Marinus Jensen Bilstrup    1992 Søren Bilstrup,    
1994 Erik Bilstrup

Nr. 482 matr. nr.  7d 7e  (Kjærgårdsholm) “ Kjærgårdsholm Kro”

1904  fre F. C. T. Hartz til Thomas Ibsen Frandsen,  

1911  skifteretten adkomst for enken Mette Kirstine Frandsen som særeje,

1938  Chauffør Jens Wiliam Jensen,    1942 mølleejer Peder Nielsen,

1943  restauratør Carl Anthon Kørnov   1946 Niels Jørgen Svendsen

1950 Ansgar Evers, 1994 Poul Larsen,

“ Madpakken/Kjærgaardsholm”      T. K. C. Mad ”

Nr. 484 matr. nr. 10a 10e 2d 2k 16  (Kjærgårdsholm)  ”Kjærgaardsholm”

"Kjærgårdsholm" var i 1763 pantsat til præsten Niels Secher i Udbyneder
1777 solgte godsejer Obel gården med tilhørende bøndergårde til godsejer Opitius på Rybjerggård ved Ringkøbing, 1778, afstod den igen i 1779
1842  Peder Christian Gramstrup,    1851 Søren og Niels Gramstrup,   1854  Søren Gramstrup.  
1881  Peder Andreas Sørensen,  1886 18/5, mageskiftet med en ejendom i København, tilhørende red.af afholdsbladet Laurids Jørgensen, ejendomsværdi 105.000. 
1890  Mariane Sørensen,    1895 Jens Kjær Jacobsen,

1902  fogedudlægsskøde til P. Antonsen,    1904 Anders Rasmussen,   

1915  Christian Sørensen Højslev,    1915 C.A. Liljenskjold,   
1917  Daniel Pape, 
1919  Niels A Mouritsen,   
1920  Christian P. Christensen,   
1922  fogeden til Anders Andersen,    1923  Jens Klausen,    1927 Marinus Søndergaard,

1930  Peder Christensen Rørsgaard,    1930 Christian Borup,  

1934  fogedudlægsskøde,  Marinus Lund,   1937 Chresten M. Elgaard,  1954 Kaj Bjarne Elgaard,  

1975 Mads Chresten Elgaard

Nr. 486 matr. nr. 10n (Kjærgårdsholm)

1937 Chresten M. Elgaard,

1977 Kaj Bjarne Elgaard, 1996 Chresten Elgaard( Tom Pedersen), 2000 (Svend E. Poulsen,)

Nr. 488 matr. nr. 10g 2h (Kjærgårdsholm)

1850  Frits Gramstrup,    1891 skifteretten adkomst for Ane Kathrine Gramstrup f. Mikkelsen,

1891  mageskifte Niels Jørgensen,  1892 Poul Christian Jensen Nørgaard,

1894  Thomas Ibsen Frandsen,    1904 Ib Thomas Ibsen,    
1940 Peter Ibsen,   
1997  Karl E. Ibsen

Nr. 490 matr. nr.  8a 10f 13  (Kjærgårdsholm)

1840  Vielsesattest  Ib Thomsen,    1871 Carl Ibsen,   
1906  Niels Dalgaard Sørensen,

1940  murermester Niels Christian Larsen og forhenv. mejeribestyrer  M  Justesen,

1940  Karl Alfred Skov og Jens Viliam Skov,     
(1980)  Søren Kr. Christensen

Hovvej

Nr. 9  matr. nr. 1c (Håsum Torp By)

1864  Christian Sørensen Raun,    1916 skifteretten adkomst for arvingerne

1916  Christian Larsen,    1917 Jens Peder Pedersen,   

1922   skifteretten adkomst for enken Jensine Pedersen,   
1924   Poul Kvistgaard, 
1933  Kristian Jepsen,    1941 til staten,

(1980) Kristian Laursen, 1984 Kaj A. Mortensen,
1992 Flemming Bådsgaard

Landevejen 

Nr. 8 matr. nr.  2d  2o 2g (Håsum Torp)

1904  fra Christian Christensen til Søren August Tønsberg.

I 1942 har han haft en del gæld, som er blevet opført som prioritetsgæld på ejendommen. dyrlæge Kjeld Pedersen, 12,25 kr – Poul Hyldgaard i Eising,  30,10 kr,----  smed E. Christensen Håsum  19,16 kr.  uddeler Vindelbo Rettrup,  1260 kr,

(1980) Vagner Johansen , 1990 Lars Klinge, 1998 Kurt Nielsen

Nr.  10 matr. nr. 1h 2f 2h (Håsum Torp)

1906  Peder Frandsen til Lars Chr. Pedersen,    1916 Th Laursen,     1917 Jacob Christensen  1918  A.P Brokholm,    1920 Ejnar Nielsen,

(1980) Jens Hansen, 1993 Henrik Lange

Nr. 12 matr. nr. 3g 3l 3q  (Håsum Torp)  18d 25d (Håsum)

1905  fra Else Johanne Pedersen til Christian Peder Pedersen,  
1912  P. C. Vestergaard,

(1980) Niels Kristian Egeberg, 1990 Bertel Jacobsen,

1994 Michael Mortensen  „Laden“   2000 Erik T. Skytte

Nr. 13 matr. nr. 2e 4b (Håsum Torp)

1904  fra Christian Christensen til Eskild Poulsen,   
1930  Søren Højgaard, 
1941  Josef Peder Nyby,   
  1941 Marinus Nielsen,     (1980) Knud Erik Kirk

Nr. 13A matr. nr. 1f (Håsum Torp)

1920  fra Peder Frandsen til Villads Pedersen Vester, 
1935  arvingerne  til Marenta Vester,

(1980) Kaj Preben Hansen, 1988 Eli Hansen, 1991 Martin Kristensen

Nr.  14  matr. nr. 1a  1b (Haasum)   ”præstegaarden”

(1b er den parcel der ligger mellem landevejen og kirken) (Præstegården lå tidligere umiddelbart sydøst for kirken, delvis på pladsen foran kirken og hvor nu vejkrydset mellem Sdr. Alle og Landevejen er. Gården er anført på et matrikelkort fra slutningen af 1700 tallet.)første lutherske præst Ebbe Lauritzen   1610 Mogens Jensen,  1641 Oluf Aagaard  1648 Niels Andersen Skive  1661 Jørgen Madsen Skive   1680 Johs Trævonius

(1825)  pastor Rasmus Rasmussen,    (1849) pastor August Matzen,  

(1857)  Abraham Reinert Sinding,    (1873) pastor  Frederik Wilhelm Bülow,  1874   August Schrøder 

(1884)  pastor Østergaard,    (1890) pastor Ludv. Kr. Ingerslev,   
1897 pastor R. Jørgensen,    
(1902)    pastor Ole Pedersen, 
1908 pastor J.M.Roesen   1915  pastor J Poulsen-Bruun   1940  pastor  Leerfeldt       Pastor Jessen      pastor Krag
pastor Simonsen  
(1980) Svend Bichel,          1986 Svend S Madsen

Følgende forpagtere af præstegaarden kendes:

1861 – 1870   forpagter Christian Sørensen af Rettrup

1888 -  1905  boelsmand Jacob Pedersen,

1905 – 1912  Peder Kristian Pedersen Dahl,

1912 -            Thomas Kristian Jensen Eising,

(1925) Åge Boller

Nr. 15 matr. nr. 5a 3i 7b 5b (Håsum Torp)   16c(Håsum )

1857  Jens Nielsen,    1892  Jens Pedersen Wester,   

1922  skifteretten som adkomst for  Bodil Kirstine Wester f. Strøm,

1924  Søren Christen Højgaard ,  1929 Jens Christian Agner Gregersen,   

1942  vielsesattest som adkomst eneret for hustruen Kathrine Gregersen,

1942  Skilsmisse som adkomst for Kathrine Gregersen.  

 (1980) Mette K. Nielsen        1990   Bruno Villadsen

Nr. 16 matr. nr. 11c (Haasum)

1899  fra Jacob Pedersen til Peder Christian Pedersen Dahl,

1913  Kristian Jensen Eising,    1921 Søren Damgaard,   
1924  Ane Jensen, 
1937  Søren Højgaard,    1939 Eskild Poulsen,    

1940  skifteretten som adkomst for Ane Poulsen f. Pedersen,   
1940  Søren Højgaard,   
1942  arbejdsmand Albert Jørgensen,   
(1980) Henning Grønkjær

Nr. 17 matr. nr. 1e 1k  (Haasum)

1923   fra Håsum Præstekald til Søren Kristian Kristiansen,

1946  Viggo Alfred Brogaard

2001  Henrik Jensen  , ” Fru Jensens Hjemmeservice”

Nr. 18 matr. nr. 11b  26d 11h 15b 16f 17c (Haasum)

1859  Poul Thomadsen,     1868 møllebygger Jens Pedersen Breum af Grove,

1882  Jacob Pedersen,    1908 Jens Andersen,   
1937 Magnus Andersen,  
(1980) Ove Andersen

Nr. 19 matr. nr. 1d  1h (Haasum)

1923  fra Håsum Præstekald , Poulsen Bruun, til Christian Laursen,   

1925 Nicolai Kjærgaard,      (1980) Bjarne Møller Nielsen,     ”Cumulus Centret”

Nr. 20 matr. nr.  9a 9b 9c 9d 9e 9f 10a  (Haasum)

1828  Christen Madsen,    1858  Niels Jensen Mølgaard,   

1869  Mads Christen Jensen,    1900 Peder Christensen Trærup

1943  Jens Møller Trærup,     1994  Mads Trærup

Matr 9h (Haasum) er udstykket fra 9a i 1869:

1872  Jens Jensen ,   1873 Jens Jensen Mølgaard,  

1890 fogedudlægsskøde til Anton Christensen samt 3f i 1898

matr 9d og 9f (Håsum)

1861 Niels Kristian Pedersen Breum,   1869 Jeppe Jensen

Matr 9e (Håsum),  se landevejen 50

Matr 9i (Haasum)

Niels Jensen Mølgård,   arveudlæg   Jens Peder Jensen Mølgård  
1907 Karl Jensen

Nr. 21 matr. nr.  9p (Haasum)

1981  Eli Fris Christiansen,  1983 Niels Aage Hansen

Nr. 21A  matr. nr.    “Håsum forsamlingshus ” ?

Nr. 22 matr. nr. 9o (Haasum)    ”Håsum Skole ?”

1939  fra Laust Hede til   Håsum Ramsing Kommune,

Mange forskellige

Nr. 23 matr. nr.  2g (Haasum)

(1980) Laust Kr. Laursen, 1986 Brian S Nielsen, 1991 Uffe Nielsen,

1997  Johan G Pedersen, 1998 Peder Sørensen

Nr. 25 matr. nr. 2f (Haasum)

(1980) Jens F Johansen, 1981 Edith Pedersen, 1992 Henrik Madsen,

1998 Jens Søndergaard, 2001 Svend R Nielsen, 2002 Jens Fruergaard

Nr. 27 matr. nr. 15h (Kjærgårdsholm)

1932    fra Olga Christensen til Maren Primdahl,   
1942    Johanne Kathrine Primdahl,

(1980) Tage Pedersen,  1995  Bjarne Ransborg

Nr. 28 matr. nr 8a 24 25a  16b 32h 14i 25f 7e 7k 16e (Haasum).

1842  Villads Christensen,    1861 Christen Nielsen,   
1914 enken Else Jensen,  
1914  Dorthea Nielsen,   
1936 skifteretten som adkomst for Kristen Klausen,

1936  Anders Clausen,      1944 Thorvald Balling Sørensen

1988   Niels Berghoff,   ” Salling Regnskabs- og Kontorservice”

1999   Allan Bjørnsholm,  2002 Lene Bjørnsholm

Nr. 29 matr. nr 15d (Kjærgårdsholm)

1906  fra Kirstine Jensen til Kristian Kristiansen,   
1903 Jens Albæk Jensen,   
1909  fogedudlæg, Peder Thomsen,    
1914 Jens Andreas Hansen,   
1918  Søren Kristian Jacobsen,   
1921 Erhard Christensen,   

1929  skifteretten som adkomst for arvingerne    
1929 Olga Adeline Christensen som særeje

(1980) Peder Christian Jørgensen

Nr. 30 matr. nr. 14h (Håsum)   

1908  Jens Søndergaard til Håsum Ramsing Kommune,   
1941 Søren Højgaard,
1943 støberiarbejder Jens Laursen,   
1945 arbejdsmand  Laust Chr. Laursen,     

(1980) Anker Sloth Nielsen

Nr. 31 matr. nr. 15e (Kjærgaardsholm Hovedgaard)    Håsum Købmandshandel”!

1916  fra Jens Andreas Hansen til Christian Peder Pedersen,

1932  skifteretten som adkomst for Maren Olesen Rubak Pedersen,,   

1932 Christian Arthur Jensen,    1946  købmand Anders Chr. Sørensen,     

(1980)  Erik Olsen/ Elin W Olsen,       (1984, Erik Olsen ”snedker”),   

1987    Leif Olsen,         1991  Allan Jensen,          1997  Allan Laursen

Nr. 32 matr. nr. 14a 14i 9m 19 32o 32r 4d 8f (Håsum)

1859  Søren Christian Laursen,    1894 Jens Laursen (Søndergaard)    1912 Ole Sinding

1916  Kresten Pedersen Høj       (1980) Harry Høj Pedersen

Nr. 33 matr. nr. 15b (Kjærgaardsholm Hovedgaard)

1869  smed Ludvig Conrad Stilling,    1919  arveudlæg Ludvig Conrad Stilling,

1920  Søren Andersen,    1928 skifteretten som adkomst for enken Else Andersen,

1925  Christen Iversen Bysted,    1943 skifteretten som adkomst for Sine Bysted Christensen,

(1980) Mads Bent Nielsen , 1995 Evald G Nielsen, 1997 Susanne Larsen

Nr. 34 matr. nr.  15i (Kjærgaardsholm Hovedgaard)

1934  fra Morten Sloth Andersen til Maren Pedersen,   
(1980) Arne Præst

Nr. 35 matr. nr. 14f  14g (Kjærgaardsholm Hovedgaard)

1934  fra Anthon Christian Marthinus Jensen  til Richard Pedersen, 
1940 14g  (1980) H
olger Pedersen

Nr. 36 matr. nr. 15g (Kjærgaardsholm Hovedgaard)

1929  Morten Sloth Andersen til Kristian Vester,   
1936 Ejnar Kristensen,

1936  Anna Cathrine Juliane Petrea Kristiansen,

(1980) Ivan V Christensen,        1990 Bjarne Dahl,         
1992 Konny Dahl,     
2001 Holger Pedersen

Nr. 37 matr. nr. 14b (Kjærgaardsholm Hovedgaard)

1901  fra Mads Carlsen til Jens Christian Jacobsen,   

1918 skifteattest som adkomst for Else Marie Jacobsen,

1919  Anthon Kristian Martinus Jensen,    (1980) Torben Jensen,     
1984 Ole Jensen,       
1990 Asta Jensen,      
1994 Torben Breiner,        1997 Knud Jacobsen

Nr. 38 matr. nr. 15f (Kjærgaardsholm Hovedgaard)

1929  fra Morten Sloth til Ane K. Falkenberg,    1938 Arne Ernst Nielsen,

(1980) Johanne Nielsen      1988   Søren K. Laursen       “ Håsum Klov Pleje”

1995   Uffe S Jensen

Nr. 39 matr. nr. 14c (Kjærgaardsholm Hovedgaard)

1902   fra Mads Carlsen til Anders  Jørgensen,   
1907 fogedudlæg til Lars Jensen,

1907  Jens Pedersen Bruun,    1917 Johanne Marie Christensen f. Pedersen,

1940  Ib Th  Ibsen,       (1980) Frode Laustsen  ” Håsum Lillebil”

1988 Eigil Laustsen,      1990 T. Johansen,     1993 Bjarne Ransborg

1994 Lars P. Sørensen      Håsum Akvariefisk”

Nr. 40 matr. nr. 10m   2l (Kjærgaardsholm Hovedgaard)

1907  fra Niels Nielsen til R. E. Fich,    1912 Lars Nielsen Laursen,

1918  Peder Nielsen Primdahl

1031  skifteretten som adkomst for Maren Primdahl, f. Pedersen,

1931  H.F.TH Christiansen,    1936 Søren Højgaard,   
1937 Frederik Hansen,

1938  fru Madsine Margrethe Gramstrup som særeje,   
1939 Christen Madsen

1941  Thomas Laursen Baunsgaard,    1941 Poul Rasmussen,   

1943  Fru Karen Elisabeth Rasmussen

(1980) Jørgen Guldborg      Guldborg Møbelfabrik”

Nr. 41 matr. nr. 14d  4l (Kjærgaardsholm Hovedgaard)   ”Håsum Andelsbageri”

1905  fra Lydder Pedersen til ”Håsum Andelsbageri”(1906)Hans Jespersen, bageribestyrer,    (1911) Niels Nielsen, bageribestyrer   ( 1921),  Axel Alvinius Pedersen,  chuffør og  bager 
(1925)  Asbjørn Kristensen , bager 

under ”hæftelser” står der: lån i kreditforeningen: 1905  3500 kr,   1914  6000 kr  1929   6000  kr.   1941   10000 kr.  ( her står der Håsum Andelsmejeri , det må være en skrivefejl)

(1980) Peder Nielsen, 1994  Ernst Mølvadgaard, 1998 Kasper Nielsen

Nr. 42 matr. nr. 10p (Kjærgaardsholm Hovedgaard)

1846  Ane Kirstine Seeberg, enke efter Poul Kåstrup

(1980) Erling Rusbjerg     ” E R   Cykler”

Nr. 43 matr. nr. 14e (Kjærgaardsholm Hovedgaard)

1905  Fra Lydder Pedersen til Hans Nissen Hansen,   1906 Chresten Jespersen,

1910  Jens Nielsen,    1914 Jens Peder Pedersen,   
1917 Carl Christian Christensen,  
1923 Niels Jeppesen Gårdsted,   
(1980) Niels Gade Pedersen

Nr. 44 matr. nr. 2g  2b  (Kjærgaardsholm Hovedgaard)   „Aldershvile“

1854  senor Købmand Carl Vilhelm Ring,   1894 Jacob Ring,

1902  fogedudlægsskøde Niels Nielsen,    1907 Jens Poulsen,

1907  Jens Peder Jensen,  1908  fogedudlægsskøde, Peder Jensen Skou,   

1911 Erik Jørgensen,     1912  Peder Jensen Hedegaard,   
1924 Carl Peder Davidsen,    
1925 Peder Sørensen Møller   
1928 Holger Bilstrup     1945 Anton Høj,  
(1980) Bjarne Nielsen,

Nr. 45 matr. nr. 3a  2m (Kjærgaardsholm Hovedgaard)

1828  Christian Eskildsen,    1878 skifteretten som adkomst for Ane Elisabeth Christensen,

1878  Jens Christian Jacobsen,    1900 Thomas Falkenberg,   

1928  skifteretten som adkomst for Ane Kathrine Falkenberg,   
1928 Henrik Falkenberg, 
(1980) Gudrun Handberg,  1994 Peder Nielsen

Nr. 46 matr. nr. 2t (Kjærgaardsholm Hovedgaard)   udstykket 1945  fra 2g

(1980) Ejnar Madsen    ”Håsum Møbelfabrik”

Nr. 48 matr. nr. 2q (Kjærgaardsholm Hovedgaard)

1937  fra Holger Bilstrup til Johannes Nielsen,

(1980) Bodil Nielsen, 1982 Anne Marie Nielsen, 1992 Niels Nielsen,

1993   Grethe Jørgensen, 1997 Niels O. B Nielsen

Nr. 50 matr. nr. 5b  2n 5d 5e (Kjærgaardsholm Hovedgaard) 14f (Håsum)

1853  Laust Christensen Balling,     1874 Christian Jensen (Berthelsen),

1876  Niels Christian Poulsen Hansgaard,    1881, Niels Christensen,

1883  Jens Pedersen Breum,      1907 Ole Christensen Astrup,   

(1980) Åge Astrup, 1990 Johanne Ravn, 1997 Henrik Nautrup

Nr. 52 matr. nr. 5c 10e 9e 5f (Kjærgaardsholm Hovedgaard)

1861  Jens Espersen Revsgaard,    1880 Christian Nielsen Handberg

1883  Frands Pedersen,    1894 Laust  og Peder Frandsen,   
1899 Frands Pedersen,  
1903  Johannes Jensen,   
1921 skifteretten som adk. for Ane Jensen,    1924 Søren Damgaard,

1930  Viggo Rytter,    1936 fogedskøde  Christian Krogh Mortensen,  

1937  Gert I. Jensen, 1987 Claus L. Olsen, 1995 René Pedersen

Matr 10e (Kjærgårsholm Hovedgård)

1850   Laurs Sørensen ,    1872  Thomas Espersen,   
1880 skifteretten Karen Larsen

1880  Peder Martin Lundgaard Jensen.

Nr. 54 matr. nr.  2x (Kjærgaardsholm Hovedgaard)   “Shell Servicestation”

(1980) Olav Lysdahl, 1995 Åge V. Sønderup

Lægaardvej

Nr.  1  matr. nr. 4a 13a 3a 31 32c 32d 5e 9g 1g 9o 4e 13f (Håsum)

1826  Laurs Christensen Hede   1879 Niels Pedersen   
1867 Anders Laursen Hede ,   

1903 Laust Laursen Hede,    1947  Arne Hede 
1964 Ejnar Refsgaard Hede ,   
1998 Erna Ladefoged

Nr.  2  matr. nr. 15c 17d (Håsum)

1924   fra Søren Kr. Høgh til Hans Peder Jørgensen     
(1980) Gunnar Jørgensen

Nr.  3  matr. nr. 5i  6e (Håsum)

1919  fra Søren Jacobsen til Jørgen Marinus Jørgensen,   

1937 arbejdsm. Jensenius P. Jørgensen           
1948 Niels Jespersen.
 

Nr.  5  matr. nr. 4b  13e 15c 15d 9i 9k 12b 6f 6g (Håsum)

1869  husmand Niels Clausen,    1902 auktionsskøde Søren Christian Nielsen,

1908  Søren Kristian Høgh,       1917  Laust Hede til Søren Kr. Høgh,   

1934 Peder Josefsen,    1935 Herman Jørgensen,     
1943  Karl Sylvest Christensen,   

1945 Thorkild Johansen,    (1980) Svend Fogh Skovfoged

Nr.  6  matr. nr. 10c 11d 25c (Håsum)

1868  Peder Christian Pedersen,    1873 enken Karen Pedersdatter, 

1883  Håsum Ramsing Kommune    1895  fra Mads Christensen til Anthon Christiansen,  

1928 Laurits Christian Lundgaard Johansen,   
1919 Christian Jensen Vester,

1926  Laurits Jensen Hestbæk Meldgaard,       
(1980) Ernest Hvedemose Nielsen,    
1988 Steen Lauridsen

Nr.  7  matr. nr. 10d (Håsum)

1899  fra Mads Christensen til Niels Laursen,    1919 Carl Laursen,

(1980) Niels Christian Lindemann Nyrup

Nr.  8  matr. nr. 5g  18b 6c 14e 6l (Håsum)

1886  Laust Christian Frandsen,    1912 skifteretten som adk. for enken Mette f. Christensen,

1912  Jens Kristian Frandsen,    1944 Viggo Frandsen,

1984 Henning Gisselø,  1998 Torben Gisselø

Matr 14e (Håsum)

1858   gårdejer Christen Christensen,   

1880 skifteretten Birthe Kirstine Jensdatter,   1880 Mette Christensen

Nr.  10  matr. nr. 13d  19b 12e (Håsum)

1911  fra Jens Søndergaard til Jørgen Marinus Jørgensen,  1916   12e   1918 Andreas Jørgensen,

(1980) John Ejler Sørensen

Nyholmvej

Nr.  1 matr. nr. 1a  5d 26e (Kjærgårdsholm)   ”Nyholm”

Nyholm hæfter for et legat på 2000 rd. til ”Håsum Hospital”

1821  Hans Rasmussen,    1862 Jens Carl Ostenfeldt,   

1868  Købekontrakt,  Lehnsgreve Reventlou,   
1874 Oscar von Hedemann,

1889  Hans von Hedemann,    1909 mageskifte Poul Christensen Bengaard,

1918  Christian Peder Pedersen,    1929 skifteretten som adk. for Kirstine Pedersen,

1937  Poul Bundgaard Uhrhammer Pedersen,  købesum   253.500 kr.

(1980) Valdemar Roesen Søndergaard, 1986 Bent Søndergaard

1990   M. Ladefoged,  1997 Else Ladefoged

Nr.  2 matr. nr. 6a  2a 11a 9b (Kjærgårdsholm)   ”Villumgaard”

Peder Madsen Revsgaard

1855  Mads Pedersen Revsgaard, Søren Revsgaard og Eskild Revsgaard,

1877  dør Eskild Revsgaard, gården overtages af Mads og Søren Revsgaard,

1890  bliver Mads Pedersen Revsgaard eneejer, 
1890 Markus og Søren Revsgaard,

1893  Søren Revsgaard eneejer,   
1926 skifteretten som adk. for enken Bothilde Revsgaard,

1926  Alfred Bundgaard    1958 Svend Aage Lund
1978  Henriette B Lund,  1992 Aage S R Lund og Henriette B. Lund

2008   er  ejendommen solgt igen
 

Nr.  2A matr. nr.

(1980) Kresten Hesselaa Nielsen, 1992 Mogens Brath,
1995 Henrik M Nielsen

Refsgaardvej

Nr.  8  matr. nr. 26a  5d  26e  (Haasum)

1856  Peder Christian Pedersen,    1888 skifteretten som adk. for enken Maren Laursen,

1889  Anders Jørgensen,    1902 Erik Madsen,   
1905 Jens Christian Adolph,  
1911  Kristen Sørensen,   
1918 Kristen Laustsen Kristensen,    1929 Niels Christian Nielsen,

1936  Niels Jensen,    (1980) Steffen Isaksen,       
1981 Gunnar Tannebæk,  
1999 Knud H.J.Drejer       
2001 Claus Odgaard

Nr.  10  matr. nr. 18a  18c 6b (Haasum)

1861  smed Jesper Falkenberg,    1892 skifteretten som adk. for arvingerne,

1892  arvingerne efter Jesper Falkenberg til Andreas Falkenberg,

1926  Einar Falkenberg,    (1980) Niels Peder Mortensen,     
1994 Jakob Frydkær, 
1995 Gudrun A. K. Nielsen   
1997 Viggo Nielsen,     1998 Stiig Andersen

Stengaardvej 

Nr. 1  matr. nr. 15m (Kjærgaardsholm Hovedgaard)

(1980) Ove Nielsen, 1986 Lisbeth A. Nielsen, 1991  Svend E Andersen

1995   Vagn E Jensen

1A matr 15n (Kjærgaardsholm Hovedgaard)  (forretning) ??

Nr.  2  matr. nr. 15k (Kjærgaardsholm Hovedgaard)

(1980) Jakob Brejner, 1981 Mariane Brejner, 1987 Bo Hansen,

1990 Michael Olsen, 1997 Michael Mikkelsen

Nr.  3  matr. nr. 5a 15a  (Kjærgaardsholm Hovedgaard) 9d 9f 11e (Håsum)

1852  Niels Pedersen Breum,    1869 Jeppe Jensen,   

1899  skifteretten som adk. for enken Kristine Jensen,   
1911 Søren Andersen Damgaard,

1917  Christian Sørensen Bysted,    1928 Morten Sloth Andersen ,   

1940 Kristian Vagn Laustsen,   1943 Poul Rasmussen,   

1944 Niels Højgaard,   Holger Bilstrup 5a 15a

(1980) Preben Juhl Sørensen

Nr.  4  matr. nr.  15l (Kjærgaardsholm Hovedgaard)

(1980) Evald Hangaard,  1007 Dennis Thomsen

Nr.  5  matr. nr. 32p (Håsum)

1859  Laurs Thomsen      1904  Christen Nielsen,   
1943 Kristiane Nielsen, 
1943  Kristian Nielsen,    
(1980) Villy Bracht Nielsen 

Nr.  6  matr. nr. 15c (Kjærgaardsholm Hovedgaard)

1869  snedker Anders Peder Christensen,   

1883  testamente som adk. for Dorthe Helvig Nielsen,   

1995 Jens Carl Ostenfeldt Jensen,     1902  Bertha Hedvig Christine Lykes f. Wolff,    

1906 auktionsskøde, Jens Carl Ostenfeldt Jensen,   

1917 Peder Christian Jensen Handgaard,    (1980) Jens Handgaard,

1998 Niels E.D.Sørensen

matr 6a  32f 14e (Håsum), (Christian Christensen var søn af Christen Sørensen også kaldet Kr. Pouls, den berømte lægprædikant, der i sit hjem holdt ”Gudelige Forsamlinger”

Det er formentlig Stengårdsvej nr. 12 (matr 32 f) Her er kun stuehuset tilbage af gården. 

1856 Christian Christensen,

1817  er der oprettet en aftægtskontrakt (protokol VI side 359)

1879  skifteretten som adk. for Berte Kirstine Jensdatter,   1880 Mette Christensen

1886  vielsesattest som adk. for Laust Christian Frandsen, 

se også under Lægårdsvej 8 

1904 mageskifte  Søren Jacosen Refsgaard  overført til 5a

(i realregistret er første mand anført på matr 6a ovennævnte Christian Christensen, men i folketællingen for 1845 står Christen Sørensen som ejer, og sønnen Christian er hjemmeboende)

Nr.  7  matr. nr. 2e (Håsum)

(1980) Peder Meldgaard

8

matr. nr.

4a 2o 14a

 (

Kjærgaardsholm Hovedgaard) 17a

11f 9m 19 32o 32r 4d 8f 19o 14k 19e

(Håsum)

Nr.

Villumågård

1861  Peder Christensen Sevelsted,    
1889 auktionsskøde Jeppe Jensen,  

1899  skifteretten som adk. for enken Kirstine Jensen,   
1899 Mads Carlsen,
1901  Jens Peder Balling,   
1901 Kristian Pedersen og Lyder Pedersen

1908  Jens Peder Møller,    1909 fogedudlægsskøde Åge Børsting,

1916  Anton Henriksen,    1920 Christian Espersen,   
1921 Thode Steensen Madsen,

1928  Karl Marinus Østergaard, 1980 Poul Breiner,  1990 Poul Breiner og Lillian Dahl    
1994 Bent Laursen,   
1997 Jens A. Olesen

Nr 9   Matr 2a 32b 25l 32g (Håsum)   (Håsum Forsamlingshus” ?)

hørte til degneembedet, der står udtrykkelig ”Jord til Skolelæreren”

1862  adkomst for degneembedet,   1936  skifteretten til Håsum Ramsing Kommune,

1942 udstykket fra matr 2a   1942  Håsum Ramsing Kommune til Peder Pedersen, Trærup

1943  tømrer Richard Pedersen,

Nr.  10 matr. nr. 12a 12i 32m (Håsum)

1862  Peder Sørensen,  1889 Niels Jensen,   1911 Jens Kristian Jensen,   

1916  Jens Johan Nielsen,    1916 Niels Kristian Nielsen,   
1921 Laust Hede,  
1930  Arne Hede  f. 1907,  ( med værge)  
1947  Viggo Andersen     
1980 Marcus Andersen

Nr.  11 matr. nr. 8h (Håsum)  opført i 1957

(1980) Frank Eivind Sanko

Nr.  12 matr. nr. 6i  32f (Håsum)

1879  Birthe Kirstine Jensdatter,    1880 Mette Kristensen,  
1888  Christen Christensen

1946  fra Søren Refsgaard til Niels Dalgaard Sørensen,

(1980) Frode Jensen

Nr.  13 matr. nr. 8i (Håsum)

(1980) Gunnar Brunsgaard Laursen  ”Bettys Taxa”

1997   Ole Sandgrav,  1987 Audrius Andrsiunas,
1993 Johan G. Pedersen

Nr.  14 matr. nr. 6h (Håsum)

1884  fra Jacob Pedersen til smed Stilling,    1916 Anthon Kristiansen,   

1929  Søren Christensen Højgaard,    1930 Mads Sørensen,    
1931 Thorvald Kvistgaard,

(1980) Hans Peder Pedersen,  1993 Frank Pedersen

Nr. 14A matr. nr. 27b (Håsum)

matr 27    ”tilhører fattigvæsenet”    1915 er en forpligtelse til at levere tørv til Håsum Hospital aflyst, hvorfor stiftet har givet sit minde til at forpligtelsen må slettes.

Nr.  15 matr. nr. 32u (Håsum)

1862  udskiftningsforretning som adkomst for Laust Nielsen Gjedde,

1915  Laust Hede,    1919 Laust Laustsen,       1944  Knud Larsen

Nr.  16 matr. nr. 14g  6h (Håsum)

1868  Jacob Espersen Refsgaard    1912 ægtepagt som adk. for Bodil Holck Knudsen,

1918  Anton Christensen,    1924 Søren Christian Højgaard,   
1930 Mads Sørensen

1931  Thorvald Kvistgaard,    1934 S. C. Høgh

(1980) Alfred Hvidtved Uhrhammer Pedersen, 1994 Martin Guldborg

Sønder Allé

Nr. 21 matr. nr. 5b  5l  7f  5n (Haasum)

1867  Laust eller Laurs Espersen Refsgaard,    1880 Anders Knudsen,   

1894 Kristen Kristensen,      1930  Niels Christian  Dalsgaard,    
1935 Niels Chr. Dalsgaard,

(1980) Vagn Evald Jensen, 1995 Per A. Jensen

Nr. 23  matr. nr.  5k (Haasum) udstykket i 1920 fra matr nr. 5a

1920 fra Søren Jacobsen Refsgaard til Bodil Holck Knudsen

1921 Christen Olesen,  1934 fogedudlægsskøde Mary Olesen

1945  fra Mary Olsen gift Sigaard til  arbejdsmand Søren Jørgensen

(1980) Gudrun Nielsen, 1990 Michael Carlsen, 1995 Claus I. Nielsen

2001   Poul E Bach,  2002  Ronni Rasmussen

Nr. 25  matr. nr.  5a 5d 5e 6a 14b  (Haasum)

1818  Esper Madsen

1840  vielsesattest som adk. for Niels Andersen Dalsgaard,   

1866  Jacob Espersen Refsgaard,    1900 Søren Jacobsen Refsgaard,

1932  skifteretten som adk. for arvingerne,    1945 Jacob Refsgaard, 

1997 Karen Refsgaard

Nr. 42  matr. nr.  7a  23 25b   (Haasum)    Huset stod i mange år som en slags museum, pyntet  op med alle mulige redskaber, en del af murene var muret op med flasker, ellers var der alt fra grydelåg til symaskiner, en ren turistattraktion. Nu er ejendommen omtrent fjernet.

1805  Peder Jensen Røglund af Håsum,    1840 Jens Jensen Toftegaard, (se nedenfor) x

1867 Peder Jensen Toftegaard,

1868  ministerialbogsattest som adk. for moderen Karen Pedersdatter,

1874  Niels Jensen Mehlsen,    1894 Peder Thomsen,   

1931  skifteretten som adk. for Ane Kirstine Thomsen,  
1937 Kristian Pedersen Jensen,

1944  Ejnar Dybdahl Jensen,    1946 Henry Vilhelm Laursen,   

(1980) David Madsen Jensen

x  Jens Jensen Toftegård købte 1854 19a,  der ejedes af: 1868 enken Karen Pedersdatter,

1868 Søren Christian Laursen Hede.

Nr. 44  matr. nr. 8b  8e  (Haasum)

1803  Peder Nielsen,    1862 Peder Nielsen,   

1892 areveudlægsskøde skifteretten som adk. for Peder Nielsen,   

1898  Esper Jacobsen Revsgaard,    1938 Reinholt Dalsgaard,

1965 Svend Åge Berthelsen

Torpvej

Nr. 1  matr. nr. 11a 17c 15b 26b 26l 11a (Haasum)

1859  Peder Villadsen,    1882 Håsum Ramsing Sogneraad,   

1908  Peder Vilhelm Refsgaard,    1917 Holger Nielsen Grønning,

1941  Arne Jensen,       (1980) Jens Laursen

Nr.  2  matr. nr. 2b 2m (Håsum Torp)     35 (Håsum)

1858  Christen Nielsen,    1866 Niels Christian Christensen ,   

1911  skifteretten som adk. for enken Bodil Marie Dalsgaard f. Knudsdatter

1911  Laust Kristian Dalsgaard,    1941 Niels Kristian Dalsgaard,

1946  Magnus Pedersen (Gamskjær),    (1980) Jens Arne Sørensen

Nr.  3  matr. nr. 2a 2i 2c 3n 2k 2l 3c (Håsum Torp)  “Krævsgaard”

1839  Laurs Nielsen Vester,    1858 Niels Mathias Andersen,  

1892  Christian Christensen,    1913 Niels Christensen,

Magnus Kjærulf købte gården af Niels Nielsen, som var møller i Jebjerg, og før da boede der en Anders Clausen, som flyttede til Thorum  
1928 Magnus Kjærulff,    
1975  Jørgen Kjærulff

Nr.  4  matr. nr. 1f  1i(Haasum)

1923  fra Håsum Ramsing Sogneraad til Jens Holck Knudsen,   

1942  Åge Espersen Refsgaard, 1995 Inge Refsgaard,
1997 Johannes Alsbjerg

Nr.  5  matr. nr. 1a 8a 8e 1l 1m  (Håsum Torp)

1840  Laurs Mikkelsen,    1867 Mikkel Laursen,    1872 Lars Jacobsen,

1878  skifteretten som adk. for Karen Christensen Vestergaard,

1878  vielsesattest som adk. for Peter Frandsen,    1907 Jacob Jacobsen,

1913  Kristian Thomsen,    1931 skifteretten som adk. for Kirstine Thomsen,

1942 sælges matr 1 l  til enkefru Petra Poulsen Bruun

(1980) Torben Flemming Frederiksen,    1990 Bjarne Ladefoged,     Stalddøren ApS ”

2000 Søren Tonnisen, 2002 Andris Romanovs

Nr.  6  matr. nr. 3a  6c 8c (Håsum Torp)  1bm 1bn (Bustrup Hovedgaard)

1840  Jens Christensen Vester,    1863 Peder Christian Jensen,   

1880  skifteretten som adk. for Christiane Villadsen,   1880 vielsesattest Christian Jensen,

1888  Niels Christian Christensen,    1891 Lars Peder Pedersen,   

1906  skifteretten som adk. for enken Else Johanne Pedersen,   

1913  Peder Larsen Pedersen,    1927 Peder Andersen Nørgaard,

1945  skifteretten som adk. for Birgitte Pedersen Nørgaard,   
1945 Niels Agner Nørgaard,   
(1980) Peder Kristian Nørgaard

Nr.  7  matr. nr. 3e (Håsum Torp)

1888  fra Christian Jensen til Hans Christensen Vestergaard,

1926  Nicoline Hansen Vestergaard og Mette Marie Vestergaard,

(1980) Gunnar Thorhauge

Nr.  8 matr. nr.  1b 1c 1d 1e (Håsum Torp)

1862  Niels Laustsen,    1882 Hans Christensen Vestergaard,   

1888 mageskifte Christian Jensen,  

1907 skifteretten som adk. for enken  Kristiane Villadsen,

1907  Peder Christian Pedersen Godsk   (1980) Kresten Godsk,
1998  Bent H Andersen

Matr. nr. 1c (Håsum Torp)

1864  Chresten Sørensen Ravn,    1916 skifteretten, Mette Kristine Kristensen,

1916  Christian Laursen,    1917 Jens Peder Pedersen,   
1922 enken Jensine Pedersen,  
1924  Poul Kvistgaard,   
1933 Peder Kristian Hølledig Jepsen,     1941 Staten.

Nr.  10 matr. nr. 3h (Håsum Torp)

1847  Milther Jensen,    1864 Anders Milthersen,  1917 Milther Andersen Torpdahl, (biavler)

1941  skifteretten som adk. for enken Mariane Thomine f. Christensen,

1941  arbejdsmand Laurids Peder Lauridsen,   
1944 tømrer Søren Højgaard,   
1987 Kaj E. Andreasen

Nr.  12 matr. nr. 3b 8d 7a 1g 6a 4a 8b (Håsum Torp)

1840  Milther Jensen Smed,    1864 Anders Milthersen,   

1907  Poul Sørensen Nørgaard    1913 Jacob Jacobsen,  

1923 Marinus Jensen,    1929 Søren Christensen Højgaard,   

1930 Thorvald Berthelsen Thorgaard    1942 Osvald Vigilius Nielsen,

(1980) Jacob Kristian Andersen,  1991 Kim Nyholm,     
1997 Karl H. Boel

matr 6a (Håsum Torp) 

1840 Laurs Mikkelsen,   1867   Mikkel Laursen ,  
1872   Lars Jacobsen

se Torpvej nr. 5

Vigen 

Nr. 1 matr. nr. 1e 3k  ( Haasum Torp By)   1c (Håsum)

1871  Søren Sørensen Ravn,    1892 Peder Sørensen Ravn,   

1924  Åge Hagbard Pedersen Boller,    1928 Niels Peder Jensen,

1934  S.E. Møllenberg,    1935 Ejvind Johannes Pedersen,

1983  Harald Jespersen, 1987 Anders N. Nielsen, 
1992 Karsten Sørensen